cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Primaria Cugir pregătită să acorde ajutoare pentru încălzire a locuințelor, în sezonul rece 2020-2021. Vezi cine poate beneficia de acestea

Primaria Cugir pregătită să acorde ajutoare pentru încălzire a locuințelor, în sezonul rece 2020-2021. Vezi cine poate beneficia de acestea

Publicat în 14.10.2020 la ora 11:24

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabilește în funcție de venitul net lunar/membru de familie sau al persoanei singure, care nu trebuie să depășească suma de 750 lei (1,500 ISR).

Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 și pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili se pot adresa Serviciului Public de Asistență Socială Cugir începând cu luna octombrie 2020.

Cererile depuse în intervalul 01 octombrie 2020- 20 noiembrie 2021, se vor aproba pentru întreg sezonul rece – 5 luni (noiembrie 2020 – martie 2021), dar se vor putea depune cereri şi după acest interval de timp, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, începând cu luna depunerii cererii.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei ?

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către S.P.A.S.Cugir sau se poate descărca de pe site-ul primariei );

– copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;

– copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei;

– copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);

– adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;

– copii cupoane de pensie, îndemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, îndemnizaţie de handicap, îndemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);

– adeverinţă de venit pe anul 2020, eliberată de Administrația Financiară Cugir, pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor;

– adeverință de la registrul agricol, pentru persoanele peste 18 ani

– certificat de atestare fiscal, nominal, eliberat de Direcția venituri pentru fiecare membru major al familiei din care să reiese bunurile mobile si imobile aflate in proprietate,

– adeverință de la furnizorii de utilități sau de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere ;

– extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;

– copie de pe ultima factură de gaze (în cazul ajutoarelor de încălzire cu gaze) sau de energie electrică (în cazul ajutoarelor de încălzire cu energie electrică).

TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuată de Serviciul Public de Asistenţă Socială. Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

DE REŢINUT :

  • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz : proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani
  • lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă

– clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti

– terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

– autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

– două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze – şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

– utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

– utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ

Membrii familiilor şi persoanele singure care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, concesiune, comodat, folosinţă) cel puţin unul din bunurile cuprinse în această lista nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Cererile pot fi depuse la sediul SPAS Cugir, intre orele 8-16 de luni pana joi, iar vineri intre orele 8-13.30 .

Pentru detalii la tel : 0258750764 si 0358401266.

 Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 241 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.