Rămâi conectat

Administraţie

Primăria Cugir anunță că oraşul se află în scenariu verde, cu o rată a incidenţei cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19 de 1,32 la mia de locuitori

cugirinfo.ro

Publicat

în

Potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cugir, în momentul de faţă la nivelul localităţii sunt 34 de cazuri active, dintre care 18 au fost depistate în săptămâna 26 februarie- 5 martie 2021.

Trecerea la scenariul verde permite funcţionarea restaurantelor, cafenelelor, jocurilor de noroc la jumătate din capacitate. În continuare activitatea şcolară cu prezenţa fizică în sălile de clasă se menţine pentru grădiniţe, creşe, clasele primare, clasele a VIII-a şi a XII-a, reluarea întregii activităţi fiind condiţionată de scăderea numărului cazurilor active sub 1 la mie. Dacă, dimpotrivă, trendul va fi ascendent, iar numărul de cazuri va depăşi două zile consecutiv 1,5 la mie, se va institui scenariul galben pentru un interval de 14 zile.

Se menţin restricţiile impuse prin H.G. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Astfel, masca de protecţie rămâne obligatorie în toate spaţiile închise şi deschise, iar circulaţia între orele 23.00 şi 5.00 este interzisă, cu excepția deplasărilor la serviciu sau pentru asistență medicală. Sunt interzise reuniunile cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise sau deschise.

Până în prezent, în cadrul etapei a II-a de imunizare desfăşurată la centrul de vaccinare amenajat în foaierul Centrului Cultural Cugir au fost vaccinate 1486 de persoane cu o singură doză, iar 935 au primit inclusiv rapelul. Practic, la nivelul oraşului au fost administrate 2422 de doze de vaccin, dintre care 2202 BioNTech Pfizer (Comirnaty) şi 220 Moderna.

În ultima săptămână, la Spitalul Orăşenesc Cugir au fost efectuate 130 de teste de depistare a virusului SARS-cov 2. În prezent, pe secţia covid sunt internaţi 17 pacienţi.

La nivelul Cugirului, 33 de persoane se află în carantină, dintre acestea 27 fiind contacţi direcţi ai persoanelor infectate.

Pe parcursul ultimei săptămâni Poliţia Cugir a aplicat un număr de 94 de sancţiuni, în valoare de aproximativ 10.000 lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecţie sanitară cum ar fi reuniuni în spaţii private, circulaţia după orele 23.00 fără motive întemeiate, nerespectarea distanţării fizice şi lipsa măştii de protecţie.

Administraţia publică locală a continuat şi pe parcursul acestei săptămâni dezinfectarea scărilor de bloc în care locuiesc persoanele depistate pozitiv şi cele carantinate. În zilele acestea, SVSU va dezinfecta curţile instituţiilor de învăţământ, acţiune programată la sfârşitul fiecarei săptămâni de activitate şcolară.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir