cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Nu mai puțin de opt consilieri locali din Cugir ar putea rămâne fără mandate. Aceștia se află în conflict cu legea privind măsurile de asigurare a transparenței în exercitatea demnităților publice

Nu mai puțin de opt consilieri locali din Cugir ar putea rămâne fără mandate. Aceștia se află în conflict cu legea privind măsurile de asigurare a transparenței în exercitatea demnităților publice

Publicat în 26.12.2017 la ora 14:05

Secretarul Orașului Cugir, jr. Otilia Băluțiu a transmis consilierilor locali o informare privind obligaţiile ce revin membrilor consiliului local, conform prevederilor legale, pe perioada îndeplinirii mandatului.

După ce a prezentat câteva dintre legile și articolele de lege, care reglementează  cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, precum și cele care definesc obligațiile ce revin aleșilor locali, secretarul primăriei, s-a referit și la Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Un accent mai mare s-a pus pe  prezentarea regimului conflictelor de interese și al incompatibilităților ce se regăsesc  în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, respectiv în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.

Potrivit acestora, la art. 88, art.89, art.90 și art.91 (din Legea nr.161/2003) sunt prezentate cazurile de incompatibilitate și norme procedurale, astfel:

Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:

– funcţia de primar;

– funcţia de prefect sau subprefect;

– calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;

– funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome;

– funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

– funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

– calitatea de deputat sau senator;

– funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora;

Mai pe înțeles: O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean.

Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.

Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici.

Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
.Analizând aceste prevederi legale, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr.1960/2016 s-a pronunțat în sensul că ”funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale de interes național”.

Raportat la considerentele susmenționate, secretarul orașului Cugir le-a cerut celor 19 aleși locali să analizeze dacă se află sau nu într-una dintre situațiile de incompatibilitate enumerate mai sus, raportat la calificarea legală a societățiilor comerciale în care dețin anumite funcții și, pe cale de consecință, dacă este cazul, să ia măsurile legale pentru înlăturarea eventualei stări de incompatibilitate, în sensul optării pentru una dintre calitățile/funcțiile deținute.

Potrivit surselor, în situația menționată s-ar afla 8 consilieri locali, din care, 4 de la PSD și 4 de la PNL.

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 994 ori

Nu mai puțin de opt consilieri locali din Cugir ar putea rămâne fără mandate. Aceștia se află în conflict cu legea privind măsurile de asigurare a transparenței în exercitatea demnităților publice
4 (80%) 4 votes

Comentarii

Un Comentariu la Nu mai puțin de opt consilieri locali din Cugir ar putea rămâne fără mandate. Aceștia se află în conflict cu legea privind măsurile de asigurare a transparenței în exercitatea demnităților publice

  1. Eu Răspunde

    26.12.2017 la 18:04

    Banditii tot banditi raman !!! Nu le mai ajung banii la hoti !!!

    Părerea ta despre acest comentariu: Thumb up 0 Thumb down 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.