Rămâi conectat

Administraţie

Licitație de peste 350.000 de lei pentru achiziția de dotări și echipamente pentru Școala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria orașului Cugir a lansat în SEAP o licitație pentru proiectare și execuția unor lucrări pentru proiectul „Revitalizarea și îmbunătățirea calității vieții din zona urbană arondată școlii Iosif Pervain”. Valoarea totală estimată a investiției este de 357.056,33 de lei, fără TVA.

Din punct de vedere educational, infrastructura sistemului este o mare problema, aspect ce este abordat de prezentul proiect. Exista o absenta a spatiilor disponibile pentru înfiinţarea de noi unitati şcolare în ceea ce priveşte învăţământul gimnazial, tocmai de aceea este nevoie de reabilitarea infrastructurii existente.

Proiectul este în concordanta cu Strategia de dezvoltare a judeţului Alba Orizont 2020, având în vedere faptul ca unul din obiectivele strategiei consta în „reabilitarea si extinderea infrastructurii de educaţie pentru învăţământul gimnazial la nivelul judeţului”. Strategia de dezvoltare locala a Oraşului Cugir 2014-2020 prevede ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii şcolare, folosind domenii de finanţare nerambursabila.

Obiectivul general al acestei strategii este acela de a imbunatati calitatea infrastructurii de educaţie, a dotării unitatii de invatamant, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educational, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si dezvoltare durabila.

De asemenea, una din nevoile de dezvoltare menţionate in Strategie este „Îmbunatatirea accesului, participării si calitatii sistemului de educaţie si îngrijire a copiilor din invatamanatul gimnazial”.

Planul de acţiune de dezvoltare economico-sociala a oraşului Cugir pentru perioada 2016-2020 prevede reabilitarea, modernizarea si dotarea şcolilor gimnaziale.

Proiectul contribuie si la combaterea excluziunii sociale, fiind relevant pentru “Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani apartinand minorităţii rome pentru perioada 2015-2020” si pentru “Strategia Naţionala pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sărăciei”.

Proiectul este relevant si pentru “Strategia “Europa2020”, avand in vedere ca aceasta prevede ca statele membre sa efectueze investiţii eficiente in sistemele de invatamant si de formare la toate nivelurile si pentru “Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii”.

Şcoala Gimnazială „losif Pervain” din Cugir face parte din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

• Unitatea şcolară este formată din:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR – personalitate juridică:

– Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 157 (nivel primar + gimnazial)

– Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 25 (nivel primar)

– ŞCOALA PRIMARĂ MUGEŞTI – arondată (nivel primar), Mugeşti, nr. 24, jud.Alba

– GRĂDINIŢA NR. 1 – arondată, str. Griviţei nr. 94, Cugir, jud. Alba

– GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT – arondată, str. 21 Decembrie 1989, nr. 17 şi Traian Vuia nr. I.

Şcoala Gimnaziala losif Pervian, va dispune, în urma implementării proiectului, de două clădiri modernizate şi recompartimentate. Dotările existente, similare produselor ce se vor achiziţiona prin prezentul contract, sunt la acest moment atât insuficiente, cât şi depăşite din punct de vedere moral şi tehnologic.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea dotărilor contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului: Facilitarea accesului la educaţie, creşterea nivelului de satisfacţie si a mobilităţii populaţiei din oraşul Cugir si la realizarea obiectivului specific nr. 1 al autorităţii contractante (conform cu obiectivele proiectului):

Creşterea gradului de confort zilnic pe întreaga perioada a anului şcolar pentru elevii care frecventează cursurile, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii gimnaziale „losif Pervain”, Cugir. Contractele de furnizare produse contribuie direct la realizarea obiectivului specific nr. I, fiind cele în urma cărora se va realiza dotarea Scolii Gimnaziale losif Pervain.

Produsele solicitate

LOT I – Obiect 1 – corp Şcoala Str. 21 Decembrie 1989, nr. 159 – CUGIR

Banci individuale pentru elevi 70×50 cm – 210 bucăți

Banci individuale pentru elevi 105×60 cm (laborator informatica) – 30 bucăți

Scaune elevi – 240 bucăți

Catedra 150×60 cm si corp pentru sertare – 7 bucăți

Catedra 140×60 cm si corp unitate centrala – o bucată

Scaun ergonomie cu roti – 8 bucăți

Dulap cu usi prevăzute cu încuietoare – 8 bucăți

Cuier – 30 bucăți

Cos de gunoi metalic 12L – 14 bucăți

Bancă-cuier vestiar – 2 bucăți

Birou 180×150 cm si corp unitate centrala – 4 bucăți

Scaun ergonomie cu roti – 4 bucăți

Scaun cu spatar spatii administrative – 14 bucăți

Masa şedinţe 360×120 cm (cancelarie) – o bucată

Dulap cu vitrina – 8 bucăți

Etajere pentru cărti – 8 bucăți

LOT I – Obiect 2 – corp Şcoala Str. 21 Decembrie 1989. nr. 25 – CUGIR

Banci individuale pentru elevi 70×50 cm – 150 bucăți

Scaune elevi – 160 bucăți

Catedra 150\60 cm cu corp pentru sertare si corp unitate centrala – 5 bucăți

Scaun ergonomic cu roti sala de clasa – 5 bucăți

Dulap casetat pentru elevi – 9 casete – 15 bucăți

Dulap biblioteca cu 2 usi – 5 bucăți

Dulap cu doua usi prevăzut cu încuietoare – 10 bucăți

Cuier – 11 bucăți

Cos de gunoi metalic – 8 bucăți

Masa şedinţe 360×120 cm ( cancelarie) – o bucată

Scaun cu spatar spatii administrative – 6 bucăți

Birou 180×150 cm si corp unitate centrala – o bucată

Dulap biblioteca cu 2 usi – 7 bucăți

Dulap cu 2 usi – 5 bucăți

Bancă-Cuier pentru vestiar – 5 bucăți

Dulap haine cu zona umeraşe si rafturi – o bucată

Rafturi metalice pentru arhivare cu 5 polite – 10 bucăți

Rafturi metalice pentru materiale curăţenie – 8 bucăți

LOT 2 – Obiect 1 – corp Şcoala Str. 21 Decembrie 1989 nr. 159- CUGIR

Calculator (unitate centrala, monitor LCD 19″, tastatura, mouse) – 30 bucăți

Laptop – 2 bucăți

Imprimanta multifuncţionala color – o bucată

Imprimanta multifuncţionala color – 4 bucăți

LOT 2 – Obiect 2 – corp Şcoala Str. 21 Decembrie 1989, nr. 25- CUGIR

Calculator (unitate centrala, monitor LCD, tastatura, mouse, boxe, casti) – o bucată

Multifuncţionala Riser color (imprimanta, scanner, xerox) – o bucată


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir