Rămâi conectat

Administraţie

Joi, 12 noiembrie 2015: Ședința ordinară a Consiliului Local Cugir. Vor fi dezbătute impozitele și taxele locale pe anul 2016

cugirinfo.ro

Publicat

în

primarie-cugir-nouConsiliul local al oraşului Cugir va stabili în ședința ordinară din data de 12 noiembrie 2015, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2016, după cum urmează:

– impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,1%.

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform art.458 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii prevăzute la lit.a, lit.b și lit.c ale alin.1 din art.458 din Legea nr.227/2015;

– pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează conform art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează conform art.459 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.458;

– impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, se calculează conform art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

– în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.460 alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.460 alin. (2) sau (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării, conform art.460 alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5% conform art.460 alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– impozitul pe terenuri aparţinând persoanelor fizice și juridice se calculează conform art.465 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicat la nivelurile cuprinse în Anexa nr.1;

– impozitul pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice se calculează conform art.470 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor datorate conform art.474 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

– taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activitatăți, datorate conform art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

-taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se calculează conform art.477 și art.478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fical, după cum urmează:

1) taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei de 3 % asupra serviciilor prevăzute în contractul de publicitate;

2) taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt cele cuprinse în Anexa nr.1;

o)impozitul pe spectacole datorat confom art.480 și art.481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a impozitului datorat pe întregul an, de către contribuabili, se acordă:

-o bonificaţie de 10%, pentru persoane fizice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

-o bonificaţie de 5%, pentru persoane juridice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport;

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile de la lit.a se referă la impozitul cumulat.

Se stabilesc pentru anul 2016 normele pentru aplicarea taxei de utilizare temporară a domeniului public la nivelul oraşului Cugir, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2016 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportiv, sunt cuprinse în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alte taxe locale şi Taxele speciale instituite în baza art.486 şi art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru anul 2016 sunt cuprinse în Anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotârâre.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2016 se va avea în vedere zonarea intravilanului şi extravilanului Oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 57/2013.

În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitul pe terenurile situate în intravilan, nelucrate timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%.

(2)În conformitate cu art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 se majorează impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilan, după cum urmează:

– zona A: cu 500%;

– zona B: cu 400%;

– zona C: cu 300%;

– zona D: cu 100%;

Criteriile de încadrare în categoria terenurilor și clădirilor neîngrijite se vor adopta prin hotărâre a consiliului local.

În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

– persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

– persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;

– persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 29 februarie 2016;

– scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456 alin.1, art.464 alin.1 și art.469 alin.1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 29 februarie 2016;

Constantin Predescu


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Autoritățile din Cugir consideră de importanță majoră înființarea unui muzeu tehnic al orașului

cugirinfo.ro

Publicat

în

Administrația publică a orașului Cugir a venit cu ideea inițierii unui proiect pentru înființarea unui muzeu tehnic în localitate, care să funcționeze într-o altă locație, separat de cele 16 secțiuni existente în cadrul muzeului local amplasat în clădirea ce adăpostește Clubul Copiilor și Elevilor din Cugir.

Potrivit președintelui Asociației „Pro Cugir”, ing. Aurel Voicu, initiativa acestui demers îi apartine primarului Adrian Teban care a recomandat recent, găsiea unor soluții pentru realizarea unui muzeu tehnic în Cugir, propunând o colaborare strânsă între Centrul Cultural Cugir și Asociația „Pro Cugir”, menită să identifice cele mai bune oportunități pentru atigerea unui astfel de deziderat.

După cum susține Voicu, la muzeul local pe care acesta l-a înființat și coordonat, timp de mai mulți ani, sunt deja, 3 sectiuni care conțin obiecte unicate și documente cu caracter tehnic de valoare, unele dintre ele de importanță națională.

În calitateaa sa de coordonator, Voicu a declarat că se regăsesc printre secțiuni: o isorie a fabricii de fier și otel, istoria orașului Cugir, sectiunea realizari tehnice de exceptie, unde se află singura colecție de mașini de cusut din perioada 1946 – 1990, printre aceste mașini și unele de proveniență străine, precum și prima mașină casnică cu pedala din lemn. Tot aici, este expus strungul „Pionier”, mașina de spalat rufe cu pulsator si automată, roti dințate fabricate la cugir, piese maca Cugir  folosite la autoturismele românești  Aro si Dacia, dar și machete de mașini unelte.

Urmează ca o echipă formată din specialiști, din reprezentanți ai Centrului Cultural și Asociației „Pro Cugir”să facă pe parcurs, deplasări la cele două fabrici, la alte unități din oraș, pentru identificarea unor obiecte de tehnică importante, de mașini și utilaje care au făcut istorie de-a lungul vremii, ce pot fi achiziționate și  care să fie interesante pentru dotarea unui muzeu tehnic, cât și pentru vizitatori.

„Propunerea primarului Adrian Teban, de înființare la Cugir a unui muzeu tehnic o găsesc de importanță majoră.  Această  recomandare presupune o obligație morală, o necesitate pentru oraș, având în vedere că aici a existat prima fabrică de metalurgie și prelucrarea metalului din zona Transilvaniei cu o vechime de aproape 225 de ani, fapt ce a creat de-a lungul timpului un cunoscut și binemeritat  brand Cugir”, a ținut să precizeze Aurel Voicu.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Începând de astăzi, 30 mai 2023, au intrat în vigoare modificări și restricții de circulație pe mai multe străzi din orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Începând de astăzi, 30 mai 2023, șoferii din Cugir trebuie să respecte modificările privind prioritățile de circulație rutieră pe străzile Ion Creangă și Trandafirilor și noile restricții de circulație impuse pe strada Trandafirilor. Restricții de circulație au mai fost instituite pe străzile Viitorului și Nicolae Bălcescu.

• „Cedează trecerea” pe Trandafirilor și „Drum cu prioritate” pe strada Ion Creangă

Primăria Oraşului Cugir a solicitat Inspectoratului de Poliție al Județului Alba – Poliția Orașului Cugir avizul necesar mutării indicatorului rutier “cedează trecerea” de pe strada I. Creangă, nr. 94, pe strada Trandafirilor, nr. 4. Totdată, a fost solicitat avizul amplasării indicatorului “drum cu prioritate” pe strada Ion Creangă, nr. 94. Noile modificări s-au considerat necesare întrucât la orele de vârf se forma o coloană de mașini de aproximativ 150 m pe strada I. Creangă.

Totodată a fost avizată amplasarea, pe ambele sensuri de circulație ale străzii Trandafirilor, a indicatorului rutier “oprirea interzisă”, în vederea fluidizării traficului rutier și evitării ambuteiajelor provocate de autoturismele oprite pe partea carosabilă.

• „Staționarea interzisă” pe străzile Viitorului și N. Bălcescu

Tot de astăzi au fost amplasate mijloace de semnalizare rutieră în zona Spitalului Orășenesc Cugir astfel:

– amplasarea a două indicatoare rutiere “staționarea interzisă” pe ambele sensuri de circulație ale străzii Viitorului, de la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu până la Valea Viilor;
– amplasarea a două indicatoare rutiere “staționarea interzisă” pe ambele sensuri de circulație ale străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada Unirii până la intersecția cu strada Ion Creangă.

Prin aceste noi restricții se urmărește îmbunătățirea condițiilor de trafic în zonă, evitarea de ambuteiaje rutiere, facilitarea circulației autobuzelor și accesului autovehiculelor de intervenție.

După instituirea acestor restricții, accesul pacienților sau aparținătorilor acestora, respectiv al vizitatorilor, cu autoturismele în parcarea din incinta Spitalului Orășenesc Cugir – zona Policlinică este permis zilnic, în intervalul orar 07:00-22:00.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

De la 1 ianuarie 2024, impozitele și taxele locale din Cugir vor fi majorate cu 13,8%

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat pentru anul fiscal 2024 indexarea cu rata inflației de 13,8% a nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe și a taxelor speciale care constau într-o anumită sumă în lei.

Potrivit art. 491 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

Prin comunicatul de presă nr.13/13.01.2023 al Institutului Național de Statistică, s-a comunicat faptul că pentru anul fiscal 2022 rata inflației a fost de 13,8%.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir