Rămâi conectat

Administraţie

Primăria Cugir împreună cu alte 5 primării din zonă s-au unit și își fac propriul lor drum turistic până în Luncile Prigoanei

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăriile din Cugir, Pianu, Săliștea, Sebeș, Șugag și Săsciori s-au unit și își fac propriul lor drum turistic până în Luncile Prigoanei. Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Munții Șureanu” își vor promova mai ușor interesele economice și vor accesa fonduri europene.

După ani buni în care tentativele de uşurare a accesului rutier spre Domeniul Schiabil Șureanu s-au soldat cu eșecuri cauzate de refuzul Companiei Naționale Romsilva de a ceda dreptul de proprietate asupra unor drumuri forestiere sau porțiuni de drumuri forestiere din Șureanu, primăriile din Cugir, Sebeș, Şugag, Pianu, Săliștea și Săsciori s-au unit în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Munții Șureanu” și își vor croi propriul lor drum turistic.

Se pare că drumul va porni din Pianu, pe crestele dealurilor, prin Săsciori, Șugag și se va opri în Luncile Prigoanei. Evident că scopurile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Munții Șureanu” șunt mai extinse, și toate converg spre încadrarea zonei Munților Șureanu în zonă turistică de interes local/național în vederea atragerii de fonduri structurale pentru dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

Primarul comunei Șugag, Constantin Jinar a explicat pentru Ziarul Unirea: ”Vrem să dezvoltăm zona cumva, să facem un nou drum care ar veni pe creastă, până în Luncile Prigoanei. Noi, primăriile din asociație, cunoaștem foarte bine traseul pe care ar putea merge noul drum, practic pe culmea dealurilor și munților: începând de la Cărări – Pianu, urcă pe Valea Recii în sus, Curmături, Comanu. Mare parte din drum vine tot pe teritoriul Șugagului. Este un drum de culme pe care mărginenii coboară cu animalele la șes.

În sus, drumul ajunge în Poarta Raiului. Un traseu care va ajuta din punct de vedere turistic toate localitățile înscrise în asociație. Încă nu avem nimic scris, dar așa intenționăm să facem”. ”Consiliul local Șugag a votat în iunie și hotărârea prin care solicităm de la Romsilva drumul de la Barajul Oașa la Poarta Raiului, să-l facem drum comunal, să-l reabilităm pe proiect european. Aceasta după ce CJ Alba a renunțat la dreptul de administrare în favoarea Romsilva. Noi îl vrem și sperăm să-l și obținem, am văzut că sunt și câteva proiecte de legi ale Guvernului Tudose, în acest sens, cum că drumurile forestiere de interes vor trece în administrarea comunelor”, a mai detaliat primarul Jinar.

În ce direcții va acționa Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Munții Șureanu nou creată? Infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de servicii publice.

Vor fi inventariate resursele materiale şi spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din zona Munților Șureanu; va fi alcătuită obaze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul Munților Șureanu şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/regiune/zonă; vor fi identificate resursele financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din domeniul turismului; vor fi înfiinţate, acolo unde încă nu există, Centre de Informare Turistică în zona Munților Șureanu, vor fi încurajate şi implementate iniţiativele, practicile, programele şi proiectele din domeniul turismului durabil; vor fi produse şi distribuite materiale de promovare şi/sau marketing turistic; vor fi atrase şi facilitate investiţiile în turismul din zona Munților Șureanu; vor fi organizate sau se va participa la evenimente, târguri, conferinţe pentru a promova turismul din zona Munților, vor fi valorificate oportunităţile turistice, dezvoltate şi promovate diferite forme de turism (cultural, de agrement, de afaceri, agroturism, de week-end)

Asociația se bucură de sprijinul CJ Alba care va contribui anual cu o cotizaţie de 25.000 lei, primăriile Sebeş şi Cugir cu câte 15.000 de lei, iar administraţiile locale din Pianu, Săliştea, Săsciori şi Şugag, cu câte 2.500 de lei.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir