Rămâi conectat

Administraţie

Poliția Locală Cugir și-a prezentat bilanțul pe 2019. Anul trecut, polițiștii cugireni au aplicat 751 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 250.000 lei

cugirinfo.ro

Publicat

în

Potrivit Raportului prezentat de șeful instituției, jr. Horațiu Găldău, Poliţia Locală a Orașului Cugir a oferit comunităţii și în anul 2019 un serviciu bazat pe o serie de acțiuni planificate sistematic, în toate domeniile de competenţă, în special ordine publică, circulaţie rutieră, protecţia mediului/salubritate, sau cu ocazia diverselor evenimente cultural-artistice, sportive sau religioase, desfășurate pe raza orașului Cugir, precum și a localității componente Vinerea.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legii, personalul poliției locale cuprinde un număr de 27 posturi (din care ocupate 23) -personal de conducere: 2 posturi; Personal de execuție: 21 posturi. De menționat și faptul că sunt împuterniciți 10 polițiști locali să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale și un număr de 9 politiști locali cu atribuții de Ordine și Siguranță Publică.

Principalele obiective ale serviciului sunt: păstrarea ordinii și siguranței publice în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ teritoriale în colaborare cu Poliția Orașului Cugir și cu efectivele de jandarmi; diversificarea activităților de preventive; prezența activă în zona unităților de învățământ pentru menținerea atmosferei de siguranță publică și de fluidizare a traficului pietonal respectiv auto, prezentarea rolului polițistului local prin comunicare în cadrul școlilor și prin diferite grupuri organizate de cetățeni, respectiv prin proiecte de mediatizare, promovarea de proiecte comune cu Poliția Orașului Cugir, pe linie de accidente și siguranță publică; reducerea numărului de parcări/staționări neregulamentare pe domeniul public, prin acțiuni permanente, conform programului zilnic stabilit; diminuarea afișajului publicitar în alte locuri decât cele autorizate prin intensificarea acțiunilor tematice; continuarea proceselor de upgradare şi implementare a echipamentelor de supraveghere video digitale; reducerea semnificativă a numărului de mașini fără stăpân de pe domeniul public; reducerea cazurilor de construcții executate fără autorizație de construire prin acțiuni tematice de depistare în faza incipientă a construcțiilor ilegale și luarea măsurilor care se impun; monitorizarea zonelor în care se efectuează depozitări ilegale, pentru prevenirea formării rampelor clandestine pe domeniul public; sporirea operativității poliției locale prin mărirea numarului de polițisti locali din cadrul Compartimentului de ordine şi linişte publică; circulaţie pe drumurile publice, fiind necesară datorită cresterii fenomenului contravențional și infracțional; diversificarea mijloacelor de contact cu cetățenii (telefonic, fax, on-line, site, e-mail) în vederea reducerii timpului de feed-back; folosirea metodei de arhivare electronică pentru documentele Instituției care permit acest lucru.

Pentru sancționarea faptelor ce au constituit abateri de la normele legale, polițiștii locali au întocmit în anul 2019 un număr de 1.023 procese verbale de contravenție, după cum urmează: sancţiuni cu amendă (în valoare de 249.550 lei) și 272 sancţiuni cu avertisment scris. Valoarea amenzilor contravenționale față de anul 2018 a crescut cu suma de 91.930 lei, iar față de anul 2017 cu 161.350 lei.

Analizând activitatea anului 2019, prin comparaţie cu cea a anului precedent, se remarcă o creștere a valorilor sumelor înregistrate din amenzi cu 58,32 % și a numărului de sancţiuni cu amendă aplicate cu 22,51 %, crescând și numărul de avertismente scrise cu 16,74 %, ceea ce înseamnă că în anul 2019 s-a pus accentul atât pe prevenție, cât și pe coerciție, respectiv sancționare.

Principalele activități desfășurate sunt cele de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite în conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică a Orașului Cugir, de întreținere a curățeniei orașului, conservarea și protecția mediului, activitatea de construcții și afișaj stradal.

Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice se execută activitatea de patrulare, cu 3 patrule pe zi. Dintre acțiunile desfășurate pe aceste sectoare, menţionăm: acţiuni de surprindere a celor care depozitează gunoiul pe domeniul public; desfășurarea de acţiuni de combatere a comerţului neautorizat din jurul pieţei sau din locurile cu o afluenţă mare de populaţie; asigurarea fluidizării traficului rutier la lucrările de reparație şi modernizare a arterelor rutiere; acțiuni întreprinse împreună cu Poliția Națională privind combaterea comerțului ambulant. TOTAL AMENZI – 1.023 buc., din care:

751 BUC – PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE
272 BUC – AVERTISMENTE

VALOARE: 249.550 LEI.

„De menționat că în prezent, la nivelul Orașului Cugir sunt amplasate 41 de camere de supraveghere, 30 dintre acestea fiind conectate în permanență la Dispeceratul Poliției Locale Cugir. În ceea ce privește reclamațiile și sesizările scrise primite de la cetățeni, persoane fizice și juridice, în anul 2019 s-a înregistrat un număr de 205 reclamații și sesizări/solicitări scrise, din care 9 au fost audiențe înregistrate în cadrul programului de audiență al domnului Primar/Viceprimar şi repartizate spre soluţionare Serviciului nostru, iar 5 au fost audiențe ținute de către Șef Serviciu Poliția Locală. S-a asigurat totodată o legătură permanentă între cetățenii veniţi cu diferite sesizări şi celelalte servicii din cadrul Primăriei Orașului Cugir”, a conchis raportorul.
Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Programul pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2024, aprobat de Consiliul Local Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local al orașului Cugir a aprobat Programul anual pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2024 pentru proiecte din domeniul „Turism, tineret”.

Suma alocată este de 150.000 de lei, iar beneficiarii eligibili pot fi „orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit în domeniul turism, tineret, menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local”.

Potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Cugir poate fi autoritate finanțatoare pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Primăria Cugir: „Precipitațiile căzute începând de ieri au creeat probleme pe mai multe străzi din oraș”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Cantitatea mare de precipitații care a început să cadă încă de ieri a provocat probleme pe mai multe străzi din Cugir și centura Vinerea.

Încă de azi noapte, primăria a intervenit în mai multe zone afectate. În continuare, echipe ale SVSU și SPGLC sunt mobilizate în teren.

Pe parcursul ultimelor două zile, orașul Cugir s-a aflat sub atenționare de cod galben și portocaliu de ploi și vijelie. Volumul mare de apă căzut a adus cantități mari de aluviuni care au colmatat rigolele de scurgere, rezultând depuneri pe partea carosabilă.

Precipitațiile abundente au provocat probleme pe străzile: Râul Mic, Râul Mare, Nicolae Copernic, Simion Bărnuțiu, Răchiții, Liliacului, A. Vlaicu, Scăunel, Avram Iancu, Crângului, Cloșca, G. Coșbuc.

Inclusiv centura ocolitoare Vinerea a fost închisă din motive de siguranță a traficului.

Echipe ala SVSU, SPGLC și ale ADP au intervenit pentru eliberarea drumurilor și a căilor de acces. S-a intervenit cu 2 buldoexcavatoare, 2 camionete, 1 autospecială, pompieri, 11 membri SVSU, 8 membri SPGLC și 2 membri ADP.

În zilele următoare Primăria Cugir are mobilizate echipe în teren pentru înlăturarea efectelor produse și luarea măsurilor care se impun, în funcție de situațiile specifice.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a adoptat bugetul pe anul 2024

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară bugetul local  al oraşului Cugir pe anul 2024.

Bugetul consolidat al orașului Cugir pentru  anul în curs este estimat la partea de venituri în sumă de 111.552,96 mii lei, ținându-se cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 privind fundamentarea veniturilor proprii în funcție de gradul de realizare în ultimii doi ani, de prelevarile de la bugetul de stat, sumele din creditele interne contractate si de finantarile nerambursabile europene.

Excedentul cumulat al anilor anteriori, in suma de 3.260 mii lei, s-a utilizat pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare. Potrivit hotărârii adoptate, bugetul consolidat al Orașului Cugir pe anul 2024 este estimat la capitolul cheltuieli în sumă de 122.113,66 mii lei

La cheltuielile bugetului consolidat, resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor operationale cu functionarea institutiilor si serviciilor publice in suma de 45.200,16 mii lei si pentru cheltuielile cu investitiile, inclusiv proiectele cu finantare nerambursabila europeana, in suma de 34.411,70 mii lei.

Bugetul pe anul în curs și estimările pe anii 2025-2027, este rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii, subvenții și reflectă dimensiunea efortului financiar public al unității administrativ-teritoriale orașul Cugir.

 Structura economică a bugetului local al Orașului Cugir pe anul 2024 se prezintă astfel:

Bugetul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2024, se stabilește în sumă de 2.657,40 mii lei, bugetul Direcției de Asistență Socială Cugir în sumă de 12.838,23 mii lei, iar bugetul creditelor interne în sumă de 10.560,70 mii lei.

În ceea ce privește bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii acesta va fi în sumă de 38.241,10 mii lei din care: pentru secţiunea de funcţionare – 36.925,40 mii lei, iar pentru secţiunea de dezvoltare – 1.315,70 mii lei.

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul orășenesc Cugir, s-a stabilit în sumă de 31.170,74 mii lei

Bugetul Centrului Cultural,,Valentin Uritescu” Cugir pe an, se stabilește în sumă de 1.532 mii lei..

În ceea ce privește activitatea sportivă,  bugetul Clubului ,,Metalurgistul” Cugir, suma alocată este de 2.630 mii lei, iar bugetul Serviciului Public de Gospodărire Locală Cugir a fost stabilit în sumă de 2.202 mii lei.

În cadrul aceleași reuniuni a fost aprobat și  Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare în sumă de 46.221,10 mii lei și a creditelor de angajament în sumă de 61.903,57 mii lei.

 

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir