Rămâi conectat

Administraţie

Peste 70 de cugireni au solicitat administrației locale subvenție pentru încălzirea pe timpul iernii

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Cugir ne-a informat că din 1 noiembrie şi până în prezent, un număr de 71 de cugireni au solicitat administraţiei locale subvenţie pentru încălzirea pe timpul iernii.

Dintre aceştia, 65 de persoane au cerut ajutor de la stat pentru încălzirea cu gaze, pentru subvenţii la încălzirea cu lemne au depus dosare doar 3 cetăţeni, iar pentru energie electrică tot 3 persoane. Tot de subvenţii pentru încălzire, dar cu lemne, vor mai beneficia şi persoanele cărora li se acordă ajutor social. Potrivit şef serviciu SPAS Cugir, jr. Viorica Nedel, cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere tip însoţite de actele doveditoare – pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei s-au făcut în conformitate cu respectarea O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, recomandând, totodată, celor care întocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor. Cererea se depune o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului de încălzire. În cazul depunerii cererii în altă lună, după lunile octombrie – noiembrie, titularul intră în drept pe perioada care a rămas până în luna martie, inclusiv ajutorul poate fi modificat sau încetat, în funcţie de modificările din familie sau ale veniturilor lunare. Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Cugir, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei şi care nu deţin bunuri din anexa nr. 4 (Normele Metodologice de Aplicare a Prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2013).

Este bine de ştiut că lista bunurilor care duc la excluderea ajutoarelor a rămas la fel ca în anii anteriori. Concret, cei care deţin alte imobile în afara locuinţei sau chiar terenuri care împrejmuiesc locuinţele şi care depăşesc 1.000 de metri pătraţi (în urban) sau 2.000 de metri pătraţi (în rural), autoturisme cu o vechime mai mică de zece ani, autoutilitare, autocamioane, remorci, rulote, microbuze, autobuze, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă sau iahturi nu beneficiază de ajutoarele pentru încălzire. Acelaşi lucru este valabil şi pentru proprietarii de utilaje agricole, de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale etc.), de prelucrat lemnul (gater, drujbă etc.) sau depozite bancare mai mari de 3.000 de lei. Nici cei care au terenuri, animale sau păsări a căror valoare netă de producţie anuală trece de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv 2.500 de euro pentru familii, nu primesc subvenţii pentru încălzire. Actele necesare pentru întocmirea dosarului de încălzire se pot găsi şi pe site-ul primăriei.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir