Rămâi conectat

Administraţie

Patru tineri din Cugir, studenți la informatică, trimiși în judecată de DIICOT Alba Iulia după ce au instalat programe de tip „keylogger” pe calculatoarele din rețeaua Colegiului Național „David Prodan”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Patru tineri din Cugir, actualmente studenți la informatică, au accesat ilegal calculatoarele din rețeaua Colegiului Național „David Prodan” de unde au sustras adresele de e-mail și parole folosite de unii elevi precum și parole ale unor conturi de socializare folosite de aceștia.

Inculpații au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiunea de de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Două acorduri, admise de Tribunalul Alba, pentru închisoare cu amânarea executării pedepsei

Patru tineri din Cugir, studenți la informatică, sunt judecați pentru comiterea infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice după ce au folosit un program special pentru a accesa calculatoare din cadrul Colegiului Național ”David Prodan”, cu ajutorul căruia au obținut adrese de mail și parole la facebook și messenger ale unor elevi. D. Marius Ștefan, S. Darius, M. Daniel și N. Sebastian au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurori DIICOT Alba Iulia.

Acordurile au fost înregistrate la Tribunalul Alba, iar două au fost admise până în prezent de instanța de judecată. Astfel, M. Daniel (19 ani) a fost condamnat la trei luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. De asemenea, D. Marius Ștefan (19 ani) a primit două luni de închisoare, tot cu amânarea executării pe un termen de supraveghere de doi ani. În cazul acestuia, instanța a mai dispus confiscarea a trei hard-diskuri folosite la săvârșirea infracțiunii.

Deciziile au fost luate în 23, respectiv 30 octombrie 2017. Pe perioada teremenului de încercare, cei doi tineri trebuie să respecte o serie de condiții cum ar fi: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Alba, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor de existență.

În cazul inculpatului S. Darius, Tribunalul Alba a decis amânarea discutării acordului de recunoaștere a vinovăției pentru data de 20 noiembrie 2017 din motive de procedură cu unele părți vătămate. De asemenea, acordul încheiat cu N. Sebastian va fi luat în discuție de instanță în 6 noiembrie. În dosar sunt șase părți vătămate, eleve de la liceul din Cugir. Potrivit acordurilor admise până în prezent, organele de cercetare penală din cadrul BCCO Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că autori necunoscuți au instalat fără drept, un program informatic de tip ”keylogger” pe mai multe calculatoare aflate în laboratoarele de informatică din cadrul Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir.

”În urma activităților investigative desfășurate, s-a stabilit faptul că programul respectiv a fost instalat cu scopul de a rula în background și a înregistra tot ceea ce se introduce de la tastatură, permițând astfel unui utilizator extern să aibă acces la conținutul introdus de către cel ce accesează calculatorul. Mai mult, programul respectiv a permis salvarea datelor conturilor aplicațiilor utilizate de către elevii liceului, iar apoi a permis accesarea lor fără permisiunea celor în drept. Prin această modalitate au fost obținute ilicit adrese de e-mail și parolele aferente și au fost accesate fără drept conturile aplicațiilor facebook și messenger ale mai multor elevi din cadrul instituției de învățământ menționate anterior”, se afirmă în document.

”Urmare percheziției domiciliare efectuată în data de 1 martie 2017 la locuința inculpatului unuia dintre inculpați, au fost ridicate mai multe sisteme informatice și mijloace de stocare a datelor informatice, pe care ar putea fi stocate informații, care pot ajuta la clarificarea stării de fapt reținute în sarcina acestora. Aspectele referitoare la activitatea infracțională desfășurată de inculpați, au fost confirmate de către aceștia în declarațiile lor, în care au recunoscut faptele săvârșite,  fiind totodată susținute și de declarațiile martorilor audiați și de rezultatele perchezițiilor informatice efectuate în cauză asupra sistemelor informatice și mijloacelor de stocare a datelor informatice ale inculpaților și instituției de învățământ menționată”, se mai susține în acordul de recunoaștere a vinovăției. Anchetatorii i-au identificat faptul că doi dintre cei patru tineri au instalat programul ilegal, iar, ulterior, au oferit datele obținute și celorlalți doi.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir