Rămâi conectat

Administraţie

Miercuri, 30 mai 2018: Ședință ordinară a Consiliului Local Cugir. Vezi ordinea de zi

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primarul Adrian Teban a convoacat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară, pentru ziua de miercuri, 30 mai 2018, de la ora 16:00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Cugir, cu următorul PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
– Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2017 şi a vărsămintelor din profitul net realizat în anul 2017 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A;
– Aprobarea utilizarii sumei de 3.000.000 lei din excedentul inregistrat la 31.12.2017, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii dezvoltare;
– Aprobarea proiectului partenerial Şcoala de vară „Einen kreativen Sommer” şi suportarea cheltuielilor de transport din bugetul local;
– Aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Cugir la 31.03.2018;
– Rectificarea bugetului local al orașului Cugir pe anul 2018;
– Însuşirea Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, depus de reclamanta Bulzan Ioana Maria în dosarul civil nr. 2074/176/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia;
– Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Alb Gheorghe şi Alb Luminiţa – Eleonora a terenului aferent construcţiei – casă de locuit situată în oraş Cugir, str. Suseni, nr.11, jud. Alba;
– Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Hălălai Isidor şi Hălălai Floarea a terenului aferent construcţiei-casă de locuit situat în Cugir, str. Primăverii, nr. 14, jud. Alba;
– Modificarea Anexei 1, CAP. IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, art.475, alin.2 – Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare și Anexei 4, Secțiunea A, nr.crt.21 din HCL nr.nr. 217/2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2018;
– Acordul de principiu pentru cumpărarea terenului în suprafaţă de 108 mp identificat în CF nr.15205/Cugir 72519, nr. Cadastral: top 552/4/3/4 situat administrativ în oraşul Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 4;
– Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strazi: Șureanu, Dealului, Merilor si Tractoristului din Cugir”;
-Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii aferenti pentru obiectivul de investiţie,,Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructura educationala pentru invatamantul general la Scoala Gimnaziala nr.3 Cugir, jud. Alba”;
-Modificarea Anexei la HCL nr.22/2018 prin are s-a aprobat Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Cugir, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018;
– Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, pentru 3 imobile – străzi din orașul Cugir;
-Modificarea indemnizației fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA, aprobată prin HCL nr.204/2017;
– Aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Cugir și serviciile publice din subordinea Consiliului local al orașului Cugir;
– Înființarea Unităţii proiectului „INCLUZIV – investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir”, Cod SMIS 113656 pentru partenerul Serviciul Public de Asistență Socială Cugir;
– Modificarea componenței Comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Orășenesc Cugir și a Comisiei de solutionare a contestațiilor, constituite prin HCL nr.100/2017;

II.Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 26.03.2018-25.05.2018;

III.Informare privind modul de soluționare a cauzelor în lunile aprilie-mai 2018;
IV.Întrebări, interpelări, declarații politice;

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Se extinde rețeaua de apă și canalizare, pe mai multe străzi din Cugir. Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu

cugirinfo.ro

Publicat

în

Rețelele de apă potabilă și canalizare menajeră vor fi extinse pe mai multe străzi din Cugir. Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba.

Proiectul „EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN UAT CUGIR”, poate constitui obiectivul unui proiect de investiţie ce poate fi finantata prin ANGHEL SALIGNY, AFM si PNRR.

Pe strazile studiate reteaua de canalizare este prevazuta gravitational din PVC KG i-ar in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de epurare existenta (existent in localitate).

Astfel ca in SP din zona se colecteaza apa menajera de pe strazile studiate, apoi este pompata in cel mai apropiat camin exisent/ SP existenta.

Str. PRUNULUI, Str. VIADUCTULUI, Str. VALEA VIILOR, Calea MURELOR, Calea DUMBRAVII, Calea VAIDEIULUI, Str. CODRULUI, Str. VETERANILOR, Str. SPINULUI, Str. MACULUI, Calea GORUNILOR, Str. FLORILOR, Str. NARCISELOR, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, Str. Deal (extindere+bransamente), Str. Plevnei (extindere+bransamente), Str. Nicolae Copernic (extindere+bransamente), Str. Rîul Mare (branșamente).

Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor in zonele carosabile si asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va raliza prin subtraversare cu foraj orizontal, daca este cazul.

In zona de accese unde prin lucrarea de canalizare este necesara spargerea acceselor acestea se vor reface si vor fi aduse la starea initiala inainte de interventie. In zonele unde exista trotuare daca in urma interventiei este necesara spargerea trotuarelor, acestea vor fi refacute si aduse la starea initiala inaintea interventiei.

Realizarea proiectului prezinta avantaje economice si din punct de vedere al protectiei mediului prin:

– reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane ;
– dezvoltarea mediului local de afaceri;

Oportunitatea investitiei este justificata si din urmatoarele considerente: realizarea canalizarii publice creeaza premiza infaptuirii unui pas important in directia protectiei mediului si de respectare a normelor referitoare la sanatatea publica precum si reducerea poluarii surselor de apa prin ape uzate evacuate.

Valoarea investiției este de 26136085,15 lei fara TVA, iar perioada de implementare propusă este de 12 luni.

FOTO: ARHIVĂ


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Pe strada Victoriei din Cugir a început montarea noilor bănci stradale și a coșurilor de gunoi

cugirinfo.ro

Publicat

în

Un număr de 12 bănci cu lungimea de 2 metri vor fi montate pe strada Victoriei din Cugir.

Acestea sunt prevăzute cu șezut din lemn de culoare maro brun și spătar din tablă perforată, structură de susținere din tablă metalică cu cotiere în stânga și dreapta, de culoare gri antracit. Toate elementele din metal sunt vopsite în câmp electrostatic pentru asigurarea protecției și rezistenței.

Edilii orașului au declarat că un total de 78 de coșuri de gunoi, metalice, noi, vor fi montate în perioada următoare pe toate străzile modernizate pe proiectul de mobilitate urbană.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Primele 10 biciclete electrice au ajuns în Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Un total de 70 de biciclete electrice vor fi puse la dispoziția locuitorilor din Cugir în vederea utilizării, cu 7 standuri, 20 de porți amenajate pentru găzduirea bicicletelor și software-ul afferent (sistem bike sharing). Zece dintre acestea au sosit recent în Cugir.

Potrivit administratiei locale, sistemul de bike sharing va intra în teste începând din această săptămâna, iar abia ulterior se vor putea folosi.

Primăria face un apel către cetățeni ca până la punerea în funcţiune (în bună regulă) a tuturor componentelor sistemului, să nu încerce să utilizeze staţiile şi bicicletele și să nu forţeze extragerea bicicletelor din staţii.

„În momentul în care totul va fi pregătit, vom anunţa acest lucru şi vom prezenta toate informaţiile, condiţiile şi instrucţiunile de utilizare. Reamintim localnicilor, faptul că bicicletele electrice, au fost achiziționate de către Primăria Cugir prin proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Cugir bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, spune edilul orașului, Adrian Teban.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir