Rămâi conectat

Administraţie

În urma controlului Camerei de Conturi Alba – „Alb” şi „negru” în execuţia bugetului Primăriei Cugir

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

Primarie-CUGIR-nouConsiliul Local Cugir a făcut publică Decizia Camerei de Conturi Alba, privind Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pe anul 2013.

Primăria Oraşului Cugir a transmis Consiliului Local, spre dezbatere, Decizia Camerei de Conturi Alba cu privire la deficienţele consemnate în Procesul Verbal de Constatare încheiat în urma acţiunii de verificare privind „Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetară” pe anul 2013 la unitatea teritorial-orăşenească Cugir. Raportul constată abateri de la legalitate şi regularitate care nu au creat prejudicii, făcându-se referire la neînregistrarea ca active fixe corporale a lucrărilor de investiţii în valoare de 510.784,55 lei, care au fost terminate şi recepţionate, menţinându-se în mod nejustificat în soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”. „În timpul auditului s-a procedat la înregistrarea în conturile corespunzătoare a investiţiei recepţionate, respectiv în contul de mijloace fixe corporale şi corectarea soldului contului 231 „Active corporale în curs de execuţie”, prin diminuarea înregistrărilor cu valoarea totală de 510.784, 55 lei”, se arată în raportul de constatare.
Tot în cadrul controlului s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate care au cauzat prejudicii, făcându-se referiri la acordarea unor sporuri salariale echipelor de implementare în cazul a două proiecte cu finanţare din fonduri comunitare, pentru un număr de ore care nu s-au justificat, prin desfăşurarea de activităţi prevăzute în proiecte. Astfel, în 2013, la nivelul entităţii au fost efectuate de către persoane din cadrul a două echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare cu finanţare comunitară, plăţi reprezentând sporuri salariale suplimentare calculate la un nivel de 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar al fiecărei persoane, nominalizată în echipă, reprezentând activităţi desfăşurate pentru implementarea proiectelor: Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare – Cugir, respectiv Accesibilizarea Fondului Forestier şi Protecţia Mediului prin construirea Infrastructurii de Transport, la Ocolul Silvic „Sâpcea” Cugir. Stabilirea numărului de ore aferente celor două proiecte a avut la bază  foile de prezenţă colective, întocmite lunar, în baza unor rapoarte de activitate, de către managerul de proiect şi aprobate de către ordonatorul principal de credite. S-a mai constatat faptul că în cazul angajaţilor care au făcut parte din echipele de implementare a proiectelor cu finanţare externă există întocmite lunar câte două foi colective de prezenţă (pentru norma de bază şi  pentru activitatea de implementat proiecte). „Numărul orelor afectate pentru implementarea proiectelor nu se justifică în ceea ce priveşte necesitatea şi realitatea lor, având în vedere că activităţile au fost externalizate, prin încheierea de contracte de prestări servicii şi lucrări cu diverşi prestatori. Au fost plătite lunar cu o majorare salarială de 25 de clase de salarizare, un număr de 144 de ore lucrate pentru proiectele în cauză, depăşindu-se durata maximă a timpului de lucru, prevăzută de normele legale în vigoare, persoanele în cauză fiind pontate în acelaşi timp pentru activităţile din norma de bază cu 8 ore lucrate pentru fiecare zi lucrătoare din luna respectivă”, precizează raportul. Valoarea estimată a erorii/abaterii constatate însumează 82.539 de lei, la care se adaugă contribuţiile angajatorului (27,5%) de 22.698 de lei.
Referitor la acordarea unor sporuri salariale fixe reprezentând stimulente cu nerespectarea prevederilor legale în materie, valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate, cauzatoare de prejudicii se cifrează la 92.055 de lei, din care sume brute 72.200 de lei şi contribuţie angajator suma de 19.855 de lei.
Abateri de la legalitate cauzatoare de prejudicii s-au constatat şi cu privire la angajarea şi efectuarea unor cheltuieli reprezentând indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, suma acordată necuvenit ridicându-se la 34.637 de lei.
Faţă de cele constatate de echipa de control a Curţii de Conturi, primarul Cugirului, Adrian Teban, a declarat că decizia a fost contestată în instanţă de către Consiliul Local, iar dacă aceasta va fi respinsă, se va trece la recuperarea de la cei vinovaţi a pierderilor constatate. Termenul stabilit de Camera de Conturi Alba pentru luarea măsurilor stabilite este până la data de 31 decembrie 2014.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Funcționarii publici din Cugir, trimiși la cursuri de perfecționare profesională pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Orașul Cugir a aprobat planul privind participarea funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cugir și serviciile publice subordonate, la cursuri de formare, specializare și perfecționare profesională pentru anul 2023.

Participarea la aceste cursuri se va face în limita sumelor alocate din bugetul local al orașului Cugir pe anul 2023, funcţionarii publici având dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.

De menționat că, prin HCL nr.26/2023 s-a aprobat bugetul de cheltuieli al orașului Cugir și s-a alocat suma de 5.000 de lei pentru formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cugir și serviciile subordonate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Autoritățile din Cugir consideră de importanță majoră înființarea unui muzeu tehnic al orașului

cugirinfo.ro

Publicat

în

Administrația publică a orașului Cugir a venit cu ideea inițierii unui proiect pentru înființarea unui muzeu tehnic în localitate, care să funcționeze într-o altă locație, separat de cele 16 secțiuni existente în cadrul muzeului local amplasat în clădirea ce adăpostește Clubul Copiilor și Elevilor din Cugir.

Potrivit președintelui Asociației „Pro Cugir”, ing. Aurel Voicu, initiativa acestui demers îi apartine primarului Adrian Teban care a recomandat recent, găsiea unor soluții pentru realizarea unui muzeu tehnic în Cugir, propunând o colaborare strânsă între Centrul Cultural Cugir și Asociația „Pro Cugir”, menită să identifice cele mai bune oportunități pentru atigerea unui astfel de deziderat.

După cum susține Voicu, la muzeul local pe care acesta l-a înființat și coordonat, timp de mai mulți ani, sunt deja, 3 sectiuni care conțin obiecte unicate și documente cu caracter tehnic de valoare, unele dintre ele de importanță națională.

În calitateaa sa de coordonator, Voicu a declarat că se regăsesc printre secțiuni: o isorie a fabricii de fier și otel, istoria orașului Cugir, sectiunea realizari tehnice de exceptie, unde se află singura colecție de mașini de cusut din perioada 1946 – 1990, printre aceste mașini și unele de proveniență străine, precum și prima mașină casnică cu pedala din lemn. Tot aici, este expus strungul „Pionier”, mașina de spalat rufe cu pulsator si automată, roti dințate fabricate la cugir, piese maca Cugir  folosite la autoturismele românești  Aro si Dacia, dar și machete de mașini unelte.

Urmează ca o echipă formată din specialiști, din reprezentanți ai Centrului Cultural și Asociației „Pro Cugir”să facă pe parcurs, deplasări la cele două fabrici, la alte unități din oraș, pentru identificarea unor obiecte de tehnică importante, de mașini și utilaje care au făcut istorie de-a lungul vremii, ce pot fi achiziționate și  care să fie interesante pentru dotarea unui muzeu tehnic, cât și pentru vizitatori.

„Propunerea primarului Adrian Teban, de înființare la Cugir a unui muzeu tehnic o găsesc de importanță majoră.  Această  recomandare presupune o obligație morală, o necesitate pentru oraș, având în vedere că aici a existat prima fabrică de metalurgie și prelucrarea metalului din zona Transilvaniei cu o vechime de aproape 225 de ani, fapt ce a creat de-a lungul timpului un cunoscut și binemeritat  brand Cugir”, a ținut să precizeze Aurel Voicu.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Începând de astăzi, 30 mai 2023, au intrat în vigoare modificări și restricții de circulație pe mai multe străzi din orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Începând de astăzi, 30 mai 2023, șoferii din Cugir trebuie să respecte modificările privind prioritățile de circulație rutieră pe străzile Ion Creangă și Trandafirilor și noile restricții de circulație impuse pe strada Trandafirilor. Restricții de circulație au mai fost instituite pe străzile Viitorului și Nicolae Bălcescu.

• „Cedează trecerea” pe Trandafirilor și „Drum cu prioritate” pe strada Ion Creangă

Primăria Oraşului Cugir a solicitat Inspectoratului de Poliție al Județului Alba – Poliția Orașului Cugir avizul necesar mutării indicatorului rutier “cedează trecerea” de pe strada I. Creangă, nr. 94, pe strada Trandafirilor, nr. 4. Totdată, a fost solicitat avizul amplasării indicatorului “drum cu prioritate” pe strada Ion Creangă, nr. 94. Noile modificări s-au considerat necesare întrucât la orele de vârf se forma o coloană de mașini de aproximativ 150 m pe strada I. Creangă.

Totodată a fost avizată amplasarea, pe ambele sensuri de circulație ale străzii Trandafirilor, a indicatorului rutier “oprirea interzisă”, în vederea fluidizării traficului rutier și evitării ambuteiajelor provocate de autoturismele oprite pe partea carosabilă.

• „Staționarea interzisă” pe străzile Viitorului și N. Bălcescu

Tot de astăzi au fost amplasate mijloace de semnalizare rutieră în zona Spitalului Orășenesc Cugir astfel:

– amplasarea a două indicatoare rutiere “staționarea interzisă” pe ambele sensuri de circulație ale străzii Viitorului, de la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu până la Valea Viilor;
– amplasarea a două indicatoare rutiere “staționarea interzisă” pe ambele sensuri de circulație ale străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada Unirii până la intersecția cu strada Ion Creangă.

Prin aceste noi restricții se urmărește îmbunătățirea condițiilor de trafic în zonă, evitarea de ambuteiaje rutiere, facilitarea circulației autobuzelor și accesului autovehiculelor de intervenție.

După instituirea acestor restricții, accesul pacienților sau aparținătorilor acestora, respectiv al vizitatorilor, cu autoturismele în parcarea din incinta Spitalului Orășenesc Cugir – zona Policlinică este permis zilnic, în intervalul orar 07:00-22:00.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir