Rămâi conectat

Administraţie

În urma controlului Camerei de Conturi Alba – „Alb” şi „negru” în execuţia bugetului Primăriei Cugir

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

Primarie-CUGIR-nouConsiliul Local Cugir a făcut publică Decizia Camerei de Conturi Alba, privind Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pe anul 2013.

Primăria Oraşului Cugir a transmis Consiliului Local, spre dezbatere, Decizia Camerei de Conturi Alba cu privire la deficienţele consemnate în Procesul Verbal de Constatare încheiat în urma acţiunii de verificare privind „Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetară” pe anul 2013 la unitatea teritorial-orăşenească Cugir. Raportul constată abateri de la legalitate şi regularitate care nu au creat prejudicii, făcându-se referire la neînregistrarea ca active fixe corporale a lucrărilor de investiţii în valoare de 510.784,55 lei, care au fost terminate şi recepţionate, menţinându-se în mod nejustificat în soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie”. „În timpul auditului s-a procedat la înregistrarea în conturile corespunzătoare a investiţiei recepţionate, respectiv în contul de mijloace fixe corporale şi corectarea soldului contului 231 „Active corporale în curs de execuţie”, prin diminuarea înregistrărilor cu valoarea totală de 510.784, 55 lei”, se arată în raportul de constatare.
Tot în cadrul controlului s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate care au cauzat prejudicii, făcându-se referiri la acordarea unor sporuri salariale echipelor de implementare în cazul a două proiecte cu finanţare din fonduri comunitare, pentru un număr de ore care nu s-au justificat, prin desfăşurarea de activităţi prevăzute în proiecte. Astfel, în 2013, la nivelul entităţii au fost efectuate de către persoane din cadrul a două echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare cu finanţare comunitară, plăţi reprezentând sporuri salariale suplimentare calculate la un nivel de 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar al fiecărei persoane, nominalizată în echipă, reprezentând activităţi desfăşurate pentru implementarea proiectelor: Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare – Cugir, respectiv Accesibilizarea Fondului Forestier şi Protecţia Mediului prin construirea Infrastructurii de Transport, la Ocolul Silvic „Sâpcea” Cugir. Stabilirea numărului de ore aferente celor două proiecte a avut la bază  foile de prezenţă colective, întocmite lunar, în baza unor rapoarte de activitate, de către managerul de proiect şi aprobate de către ordonatorul principal de credite. S-a mai constatat faptul că în cazul angajaţilor care au făcut parte din echipele de implementare a proiectelor cu finanţare externă există întocmite lunar câte două foi colective de prezenţă (pentru norma de bază şi  pentru activitatea de implementat proiecte). „Numărul orelor afectate pentru implementarea proiectelor nu se justifică în ceea ce priveşte necesitatea şi realitatea lor, având în vedere că activităţile au fost externalizate, prin încheierea de contracte de prestări servicii şi lucrări cu diverşi prestatori. Au fost plătite lunar cu o majorare salarială de 25 de clase de salarizare, un număr de 144 de ore lucrate pentru proiectele în cauză, depăşindu-se durata maximă a timpului de lucru, prevăzută de normele legale în vigoare, persoanele în cauză fiind pontate în acelaşi timp pentru activităţile din norma de bază cu 8 ore lucrate pentru fiecare zi lucrătoare din luna respectivă”, precizează raportul. Valoarea estimată a erorii/abaterii constatate însumează 82.539 de lei, la care se adaugă contribuţiile angajatorului (27,5%) de 22.698 de lei.
Referitor la acordarea unor sporuri salariale fixe reprezentând stimulente cu nerespectarea prevederilor legale în materie, valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate, cauzatoare de prejudicii se cifrează la 92.055 de lei, din care sume brute 72.200 de lei şi contribuţie angajator suma de 19.855 de lei.
Abateri de la legalitate cauzatoare de prejudicii s-au constatat şi cu privire la angajarea şi efectuarea unor cheltuieli reprezentând indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, suma acordată necuvenit ridicându-se la 34.637 de lei.
Faţă de cele constatate de echipa de control a Curţii de Conturi, primarul Cugirului, Adrian Teban, a declarat că decizia a fost contestată în instanţă de către Consiliul Local, iar dacă aceasta va fi respinsă, se va trece la recuperarea de la cei vinovaţi a pierderilor constatate. Termenul stabilit de Camera de Conturi Alba pentru luarea măsurilor stabilite este până la data de 31 decembrie 2014.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Consiliul Local Cugir face un împrumut de peste 7,6 milioane lei, din venituri din privatizare, pentru proiecte nefinalizate

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.614.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Potrivit hotărârii adoptate, contractarea împrumutului se face pentru proiectele nefinalizate: „Reducerea emisiilor de carbon in orașul Cugir bazata pe Planul de Mobiliate Urbana Durabilă” și ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educatională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir.

Din bugetul local al orașului Cugir se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului.

Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a orașului Cugir următoarele date: hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;  gradul de îndatorare a orașului Cugir; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Marți, 16 iulie 2024: Trafic OPRIT pe Valea Dăii. Se asfaltează drumul care leagă Cugirul de Romoșel

cugirinfo.ro

Publicat

în

Marți, 16 iulie 2024, traficul rutier va fi interzis pe Valea Dăii. Se asfaltează drumul care leagă Cugirul de Romoșel, limita cu județul Hunedoara.

„Mâine, 16 iulie, trafic interzis pe Valea Dăii, între orele 08.00 și 16.00, anunță Primăria orașului Cugir. Se toarnă stratul de asfalt de uzură pe drumul Valea Dăii, ce face legătura între Cugir și Romoșel. Concret, traficul este oprit de la capătul străzii Nicolae Copernic din zona Cetății Singidava până la limita cu comuna Romos, din județul Hunedoara”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Se extinde rețeaua de apă și canalizare, pe mai multe străzi din Cugir. Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu

cugirinfo.ro

Publicat

în

Rețelele de apă potabilă și canalizare menajeră vor fi extinse pe mai multe străzi din Cugir. Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba.

Proiectul „EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN UAT CUGIR”, poate constitui obiectivul unui proiect de investiţie ce poate fi finantata prin ANGHEL SALIGNY, AFM si PNRR.

Pe strazile studiate reteaua de canalizare este prevazuta gravitational din PVC KG i-ar in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de epurare existenta (existent in localitate).

Astfel ca in SP din zona se colecteaza apa menajera de pe strazile studiate, apoi este pompata in cel mai apropiat camin exisent/ SP existenta.

Str. PRUNULUI, Str. VIADUCTULUI, Str. VALEA VIILOR, Calea MURELOR, Calea DUMBRAVII, Calea VAIDEIULUI, Str. CODRULUI, Str. VETERANILOR, Str. SPINULUI, Str. MACULUI, Calea GORUNILOR, Str. FLORILOR, Str. NARCISELOR, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, Str. Deal (extindere+bransamente), Str. Plevnei (extindere+bransamente), Str. Nicolae Copernic (extindere+bransamente), Str. Rîul Mare (branșamente).

Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor in zonele carosabile si asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va raliza prin subtraversare cu foraj orizontal, daca este cazul.

In zona de accese unde prin lucrarea de canalizare este necesara spargerea acceselor acestea se vor reface si vor fi aduse la starea initiala inainte de interventie. In zonele unde exista trotuare daca in urma interventiei este necesara spargerea trotuarelor, acestea vor fi refacute si aduse la starea initiala inaintea interventiei.

Realizarea proiectului prezinta avantaje economice si din punct de vedere al protectiei mediului prin:

– reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane ;
– dezvoltarea mediului local de afaceri;

Oportunitatea investitiei este justificata si din urmatoarele considerente: realizarea canalizarii publice creeaza premiza infaptuirii unui pas important in directia protectiei mediului si de respectare a normelor referitoare la sanatatea publica precum si reducerea poluarii surselor de apa prin ape uzate evacuate.

Valoarea investiției este de 26136085,15 lei fara TVA, iar perioada de implementare propusă este de 12 luni.

FOTO: ARHIVĂ


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir