Rămâi conectat

Administraţie

Curtea de Apel Alba Iulia: „Primăria Cugir a cheltuit LEGAL cei peste 2,7 milioane de lei pentru finanțarea echipei de fotbal Metalurgistul”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria și Consiliul Local al orașului Cugir au scăpat de obligația de a recupera la bugetul local suma de 2.772.000 de lei (aproximativ 600.000 de euro), bani alocați în perioada 2013 – 2016 clubului de fotbal Metalurgistul din localitate pentru finanțarea activităților sportive.

Suma respectivă a fost ”imputată” administrației locale în urma unui control al Camerei de Conturi Alba derulat în anul 2016. Primăria a contestat raportul în instanță și a câștigat definitiv printr-o decizie a Curții de Apel Alba Iulia, pronunțată în 19 septembrie 2017.

Controlul realizat de inspectorii Camerei de Conturi a constatat faptul că ”în perioada semestrul II 2013 – aprilie 2016, UATO Cugir a asigurat finanţarea Asociaţiei «Clubul de fotbal Metalurgistul Cugir 1939» din bugetul local cu suma de 2.772.000 lei, fără să existe un Contract de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 (finanţare nerambursabilă pe baza de selecţie de proiecte) sau un Contract de finanţare în condiţiile Legii nr. 69/2000 (contract pentru finanţarea programelor sportive de utilitate publică din alocaţii de la bugetul local)”.

În raport s-a mai precizat că ”plăţile pe care UATO Cugir le-a efectuat către Asociaţia «Clubul de fotbal Metalurgistul Cugir 1939», trebuiau să urmeze regulile unui contract încheiat în vederea realizării în comun de activităţi sportive în interesul comunităţii şi nu a «finanţării» aproape în totalitate a activităţii asociaţiei în cauză, care în fapt este de drept privat”.

La instanța de fond, Tribunalul Alba, Primăria Cugir a pierdut procesul, dar a avut câștig de cauză la instanța superioară, în faza de recurs. În esență, Curtea de Apel a considerat că în acest caz sunt aplicabile prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2000, în baza căreia a fost înființată asociația, care, pe lângă Consiliul local, mai cuprinde Asociația „Pro Sport Cugir“ și Sindicatul Liber ”SC UM Cugir SA”.

”Curtea reține că dispozițiile art. 69 alin. 1 și 2 din Legea nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, stabilesc că structurile sportive fără scop patrimonial și Comitetul Olimpic Român, în condițiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale pentru finanțarea de programe sportive.

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective și organele administrației publice centrale sau locale, după caz. În speță, având în vedere statutul reclamantului UATO Cugir de membru asociat al Asociației Clubul de fotbal Metalurgistul Cugir 1939, astfel cum s-a reținut anterior, se constată că nu sunt aplicabile prevederile menționate, ci sunt aplicabile dispozițiile OG nr. 26/2000, în baza căreia a fost înființată asociația, precum și dispozițiile Legii nr. 215/2001”, se afirmă în motivarea deciziei de la Curtea de Apel.

Potrivit ordonanței menționate, veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din cotizațiile membrilor, ”astfel că contribuțiile plătite de către reclamant pot fi asimilate unor cotizații plătite ca membru asociat”. ”În raport de împrejurarea că pârâta (Camera de Conturi – n.r.) nu contestă legalitatea constituirii asociației, se reține că în cadrul acesteia nu au fost acordate finanțări în înțelesul Legii nr. 69/2000, ci cotizații în baza OG nr. 26/2000, ca membru asociat, astfel că abaterea reținută în sarcina entității auditate a fost în mod nelegal stabilită”, se mai afirmă în motivare.

Prin urmare, Curtea de Apel a hotărât anularea documentelor încheiate de Camera de Conturi a judeţului Alba în ceea ce priveşte ”angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de către reclamant a unor cheltuieli bugetare pentru activităţi sportive desfășurate de «Asociaţia Clubul de fotbal Metalurgistul Cugir 1939»”.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir