Rămâi conectat

Administraţie

Cugirul a aprobat tarifele unice recalculate pentru colectarea separată și transportul deșeurilor

cugirinfo.ro

Publicat

în

Cu 10 voturi pentru (PNL), 4 împotrivă (USR) și 5 abțineri (PSD), proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a fost adoptat în ședința ordinară a Consiliului Local Cugir.

Aleșii locali au aprobat modificarea art. 10 alin. (1) din contractul de delegare nr. 223/27.12.2018 în conformitate cu tarifele unice recalculate pentru colectarea separată și transportul deșeurilor municipale și similare, ca urmare a atribuirii contractului de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021 având ca obiect “Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba (Faza 1+Faza 2)” dintre Consiliul Județean Alba și operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., după cum urmează:

Colectarea separate și transportul separate al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori (inclusive deșeurile periculoase și voluminoase colectate în cadrul campaniilor)

Astfel, pentru persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari / proprietari – Zona URBAN – Tarif 1, prețul/persoană/lună va fi de 12, 87 lei. Pentru persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari / proprietari – Zona RURAL – Tarif 2, prețul va fi de 406, 27 lei/tonă, iar pentru agenţi economici / instituţii publice / administratori pieţe / organizatori evenimente – Zona urban şi rural – Tarif 3, de 534,44 lei/tonă. Pentru agenţiI economici / instituţii publice / administratori pieţe / organizatori evenimente – Zona urban şi rural – Tarif 3, persoane fizice inclusiv asociaţii de locatari / proprietari – Zona URBAN și RURAL – Tarif 4 – 303,58 lei/tonă. Pentru agenţi economici / instituţii publice – Tarif 5 – 303,51 lei/tonă. Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, Zona urban şi rural – Tarif 6 – 176, 48 lei/kg.

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, colectate la solicitare. 212, 17 lei/tonă. În ceea ce privește colectarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public – 371, 05/tonă.

Tarifele menționate în proiectul de hotărâre vor fi aplicabile după aprobarea acestora în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba – Zona 2, Lot 2 Tărtăria și semnarea actului adițional la contractul de delegare prin concesionare cu nr. 223/27.12.2018.

Se acordă un mandat special, în conformitate cu prevederile art.22, alin. (1) din Statutul ADI Salubris Alba, d-lui Primar Teban Adrian Ovidiu, reprezentant legal al orașului Cugir, pentru pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților și a semna actul adițional la contractul de delegare prin concesionare cu nr. 223/27.12.2018 încheiat cu operatorul economic Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A

În cazul imposibilității de participare a Primarului Orașului Cugir la ședința Adunării Generală a Asociaţiei, se mandatează Viceprimarul oraşului Cugir, dl Furdui Călin Răzvan, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților și a semna actul adițional la contractul de delegare prin concesionare cu nr. 223/27.12.2018 încheiat cu operatorul economic Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir