Rămâi conectat

Administraţie

Consiliul Local Cugir a aprobat investiții în valoare de aproape 22 de milioane de lei, prin Programul Național de Dezvoltare Locală

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local al orașului Cugir a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, 17 martie, participarea orașului Cugir la Programul Național de Dezvoltare Locala cu trei proiecte având o valoare totală estimată a investițiilor de 21,9 milioane de lei.

Este vorba despre ”Dezvoltarea infrastructurii în localitatea Vinerea – Varianta ocolitoare“, având o valoare totala estimată a investiției de 7.125.740 lei (inclusiv TVA) din care C+M – 5.852.460 lei, un proiect care va contribui atât la dezvoltarea mediului de afaceri în Cugir, oraş de care aparţine localitatea Vinerea şi a cărei economie trebuie stimulată prin o serie de investiţii în infrastructură cât și la dezvoltarea turismului din zonă, asigurându-se printr-o rută ocolitoare descongestionarea traficului către Poarta Raiului – domeniul schiabil Șureanu.

De asemenea, implementarea proiectului îşi va dovedi maximum de eficiență economică, turistică şi de securitate după realizarea nodului rutier la A1, în zona de legătură a drumului judeţean DJ 704 cu DN 7.

Al doilea proiect, ”Reparație capitală grădinița şi creşa – PRICHINDEL”, având o valoare totala estimată a investitiei de 5.023.324,075 lei (inclusiv TVA) din care C+M – 3.533.121,624 lei, va asigura investitii și dotări moderne în vederea asigurării unui climat proprice dezvoltării copiilor din cele 8 grupe care frecventează în prezent unitatea și care se bucură de un program educațional complex și variat, de pregătirea pentru școală și viață printr-o educație de calitate, asigurate de o echipa didactica profesionistă. Lucrările vizează și amenajarea unei creșe (grupe de antepreșcolari), întrucat orașul nu dispune în prezent de o astfel de unitate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor, în acest sens existând multiple solicitări din partea părinților.

În cazul celui de-al treilea proiect aprobat de consilierii locali – ”Construirea, modernizarea, reabilitarea şi extinderea sistemelor de iluminat public stradal în orașul Cugir şi satele aparținătoare”, având o valoare totală estimată a investiției de 9.431.157,33 lei (inclusiv TVA) din care C+M – 8.283.455,53 lei, se se urmărește înlocuirea stâlpilor de iluminat public ce nu se află în proprietatea Orașului Cugir cu stâlpi noi; înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu tehnologie LED.; înlocuirea cablurilor aeriene deteriorate; extinderea rețelei de iluminat public; montarea sistemelor inteligente de management a rețelei la distanță; montarea sistemeleor inteligente automatizate de reducere a costurilor prin eficentizarea ciclului pornit/oprit în funcție de necesitatea folosirii părților din sistem; montarea de sisteme inteligente de urmărire a eficienței electrice de către cetățeni; montarea de sisteme inteligente de comunicații în rețeaua nou creată ca suport pentru extinderea acesteia cu dispozitive complementare (camere de luat vederi, senzori meteo, gestiune a traficului, măsurare a traficului în timp real, management parcaje, internet of things etc.).

Se propune un sistem inovativ pentru control și monitorizare de la distanță a sistemului de iluminat public, bazat pe tehnologie wireless. Beneficiile imediate constau în diminuarea costurilor implicate de iluminatul pubilc stradal. Sistemul permite controlul de la distanță a fiecarui corp de iluminat în parte. În funcție de cerințe, controlul poate fi extins de la nivel individual (stâlp de iluminat), la nivel de grup (străzi, cartiere etc.). O aplicație software (rulând în navigatorul web sau pe smartphone) este folosită pentru a realiza acest control/monitorizare. Poliția, salvarea, pompierii sau alte servicii publice pot fi autorizate de către client să preia controlul iluminatului în anumite zone în caz că acest lucru este necesar. Acest control total este realizat pe baza unui protocol securizat telecomandat.

”Întrunirea Consiliului Local al oraşului Cugir în şedinţă cu convocare de îndată s-a făcut având în vedere necesitatea aprobării participării Orașului Cugir la Programul Național de Dezvoltare Locală cu trei proiecte, aprobare care trebuie transmisă Ministerului Dezvoltării Reginale, Administrației Publice și Fondurilor Europene până în data de 17.03.2017, conform e-mailului transmis de MDRAPFE și înregistrat în cadrul instituției sub nr.4282/17.03.2017”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Cugir.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir