cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Consiliul Local al orașului Cugir a adoptat bugetul pentru anul 2019

Consiliul Local al orașului Cugir a adoptat bugetul pentru anul 2019

Publicat în 20.04.2019 la ora 13:48

În ședința ordinară de joi, 18 aprilie 2019, aleșii Cugirului au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Un buget, ale cărui venituri sunt per total mai mari față de anul trecut (cu peste 17 milioane lei).

Potrivit primarului Adrian Teban, veniturile în 2019 sunt la fel ca și anul trecut și doar atragerea de fonduri europene face ca să existe o creștere a acestor venituri. ,,Dacă per ansamblu, veniturile în 2019 sunt mai mari, față de anul trecut, acestea, din păcate nu se dezvoltă proportional cu creșterea economică pe care o vedem la nivel national, deși guvernul actual se laudă că ne ține cu bugetele la nivelul anului trcut, iar eu consider că veniturile ar trebui sa crească la fel ca și economia. Dacă vorbim de bugetul orașului Cugir, principala infuzie pe care vrem să o facem în Cugir sunt fondurile europene. Avem mai multe proiecte, iar creșterea veniturilor vine în principal de la aceste fonduri europene. Primarul susține că în următorii trei ani o să se vadă schimbări radicale, având în vedere că există priorități pe: infrastructură rutieră, străzi, centura ocolitoare de la Vinerea, Pediatria Spitalulului orășenesc, mobilitate urbană, transport public etc. De curând, am primit vestea că a fost aprobat și proiectul privind modernizarea iluminatului public. Deci, aceste fonduri vor aduce o plus valoare în orașul Cugir”, spune primarul orașului. El a mai declarat că aflându-ne în preajma alegerilor europene, și-ar dori ca romînii să simtă, să înțeleagă ce înseamnă fondurile de coeziune și cum acestea schimbă viața lor în fiecare zi. ,,Cred că este importantca oamenii să vadă aceste avantaje, să le conștientizeze.A sosit timpul să lăsăm de o parte populismul ieftin pentru că nu ne aduce nimănui, niciun benificiu. Până la urmă asta este misiunea noastră de primari, dacă reușim să îmbunătățim viața de zi cu zi a cetățenilor înseamnă că ne-am făcut treaba”, a precizat edilul șef al orașului.

Prezentăm mai jos, construcția bugetului pe cele două capitole, Venituri și Cheltuieli, așa cum a fost pus în dezbatere publică și aprobat de Consiliul Local Cugir

Veniturile totale ale bugetului local in anul 2019 sunt de 49.645,61 mii, iar cheltuielile sunt în sumă de 53.845,61 mii lei, deci mai mari cu 4.200 mii lei mai mari decât veniturile estimate.

Veniturile cuprinse in bugetul local sunt urmatoarele:

– Prin Decizia nr. 1/2019  ale  Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cota de 60 % in impozitul pe venit care se cuprinde in bugetul orasului Cugir a fost estimata la 15.452  mii lei.

-Prin HCJ Alba nr.91/2019 din cota de 7,5% din impozitul pe venit s-a repartizat suma de 1.400 mii lei.

-Prin HCJ Alba nr 54/2019 s-au repartizat orasului Cugir sume defalcate din TVA in cuantum de 2.719 mii lei, destinata acoperirii cheltuielilor pentru plata asistentilor personali si a  indemnizatiilor persoanelor cu handicap. Suma a fost repartizata la nivelul anului 2018, fara a se tine cont de cresterea salariului minim pe economie, ceea ce duce la majorarea indemnizatiilor si a cheltuielilor cu asistentii personali. Mai mult decat atat incepand cu anul 2019 pentru asistentii opersonali se acorda si indemnizatia  de hrana in cuantum de 347 lei/ luna.

-Prin Decizia nr. 2/2019  ale  Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului , in cuantum de 1.220 mii lei, pentru urmatoarele destinatii:

– 1.060 mii lei – cehltuieli materiale invatamant;

– 26 mii lei  – ajutor incalzire cu lemne pt beneficiarii de venit minim garantat;

– 5 mii lei  – tichete sociale gradinita;

– 103 mii lei  -drepturi copii cu cerinte educationale speciale,integrati in invatamantul de masa.

– 26 mii  lei – alte cheltuieli ( serv. evidenta persoane);

– Prin adresa nr 4246/2019 a AJFP Alba , veniturile proprii estimate a fi incasate in anul 2019 au fost stabilite in suma de 9.642 mii lei.

– Subventiile ce urmeaza a fi incasate de la alte administratii,  in anul 2019,  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare ( medicina scolara, inregistrari cadastrale, invatamant special si ajutor de incalzire cu lemne pt pers nebeneficiare de VMG) au fost estimate in suma de 1114,50 mii lei.

– Subventiile din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare sunt estimate la 9.326,80 mii lei , din care :

– 8.276 ,00 mii lei  pentru Programul Natinal de Dezvoltare Locala

– 419,00 mii lei sume alocate de AFIR reprezentand cofinantarea nationala pentru Proiectul <  <Construire , modernizare drumuri forestiere in UAT Cugir>.

– 631,80 mii lei – alocatii din bugetul de stat pentru proiecte finantate din fonduri UE.

– Fondurile alocate de Uniunea Europeana, pentru derularea Proiectelor contractate , cuprinse in bugetul pe anul 2019 sunt in suma de 8.771,31 mii lei.

La capitolul Cheltuieli situația se prezintă astfel:

Cap. Autorităţi executive

– Cheltuieli de personal –5.432  mii lei;

Cheltuieli materiale –1.344 mii lei din care: 578  mii lei cheltuieli de funcţionare ( utilitati), 199  mii lei reparaţii,  40 mii lei obiecte de inventar, 527  mii lei alte cheltuieli ( contracte service, publicitate, intabulari, actualizare programe informatice, servicii medicale, tiparire ziar local, delegatii., pegatire profesionala, reevaluare patrimoniu, serv. Juridice)

Cotizatii / contributii – 68  mii lei , din care 17 mii lei la Asociatia Oraselor, 6 mii lei ptr Crucea Rosie si 45 mii lei contributie la fd. Persoanelor cu handicap.

Pe investitii s-au alocat 15 mii lei ptr achizitie tehnica IT.

Cap.       Serviciul public comunitar de evidenţă personae

Toatlul cheltuielilor este de 274 mii lei, din care 254 mii lei cheltuieli de personal si 20  mii lei cheltuieli materiale.

Cap. Tranzactii privind datoria publica – 101 mii lei comisioane si 9 mii lei dobanzi aferente tragerilor ce se vor efectua in cursul anului 2019.

Cap. Ordine publică

Totalul cheltuielilor este de 2.500 mii lei, din care 1.7383 mii lei transferuri  pentru Politia  Locală si 762 mii lei pentru Protectia civilă. Conform clasificaţiei economice cheltuielile, la subcapitolul Protectie civila sunt urmatoarele:

– ch. de personal  – 411 mii lei.

– ch. materiale –  281   mii lei  din care: 57 mii lei ch. de funcţionare, 10 mii lei reparaţii autospeciale, 20 mii lei obiecte de inventar si echipament, 194 mii lei plata pers. voluntar PSI , asigurari si alte cheltuieli.

– ch. de capital   – 70  mii lei pentru dotari ( Sirene)

Cap. Sănătate – total  4.427 mii lei

S-a alocat suma de 650 mii lei  transferuri pentru Spitalul Orăşenesc Cugir .

Pentru Serv . de Asistenţă Socială se alocă suma de 820  mii lei , repartizată  astfel: 764 mii lei pentru plata personalului medical din cabinetele scolare şi   pentru asistenţii comunitari si 56 mii lei cheltuieli materiale si contributie fd. pers cu handicap.

La sectiunea dezvoltare s-a cuprins suma de 2.957 mii lei pentru Proiectul < Modernizare pediatrie> finantat din fodduri UE.

Cap. Cultură , recreere si religie:   totalul cheltuielilor este de 5.930 mii lei repartizate pe subcapitole astfel:

– Spatii verzi- 790 mii lei, din care 317 mii lei salarii , 253  mii lei cheltuieli materiale si 220 mii lei cheltuieli de capital pt viabilizare teren, achizitie motocoasa si complex de agrement.

– Casa de cultura si Caminul Cultural Vinerea s-.au alocat transferuri din bugetul local in suma de 2.200  mii lei. , din care  cheltuieli de capital 500 mii lei ( modernizare cantina ).

– Sport – 2820 mii lei , din care 1.400 mii lei transferuri Club Sportiv sectiunea functionare si 250 mii lei transferuri ptr sectiunea dezvoltare ,  1.020 mii lei pentru finantare proiecte sportive si 250 mii lei , cheltuieli de capital ptr realizarea PT  e reabilitare strand si transformare in centru de recreere.

– Servicii religioase  -120 mii lei,  sprijin financiar pentru sustinerea cultelor .

Cap. Asistenţă socială

Totalul cheltuielilor este de 6.412  mii lei, din care

cheltuieli de personal : 3.467 mii lei

cheltuieli materiale – 428 mii lei, ponderea mare având-o plata utilităţilor pentru cele 4 sedii în care se desfăşoară activitatea si achizitia de alimente pentru beneficiarii de la Cantina de ajutor social.

–  Ajutoare sociale – 1.872 mii lei- pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, abonamentelor gratuite , indemnizaţiilor ptr. persoanele cu handicap si ajutoarelor de incălzire cu lemne.

–  Cheltuieli de capital -10 mii lei, reprezentand dotari .

–   Proiect UE  INCLUZIV   – 450 mii lei

–   Proiect UE  < Dezvoltarea serv sociale destinate pers varstnice >  – 162 mii lei

Cap. Servicii publice   2.102 mii lei., din care:

Locuinţe  -123 mii lei pentru întreţinerea celor 3 blocuri construite prin ANL şi a celor din fondul locativ preluate in anul 2014 si viabilizare teren pt constructia de  locuinte pt tineri..

Alimentare cu apă –  21 mii lei pentru plata cotizaţiei la Asociatia Apa Alba.

Iluminat public – 450  mii lei, din care 370 mii lei cheltuieli materiale (plata facturilor de energie electrica, consumabile, obiecte de inventar) si 80 mii lei ch. de capital ( rest  plata  electrificare Frasinei si studiu de solutie pt il. public pe strazile modernizate). ).

Alte servicii( ADP si Piata) – 1.508 mii lei, din care 1.065 mii lei cheltuieli de personal,  450 mii lei cheltuieli materiale , 5 mii lei cotizatie  AS. Metalelor si 18 mii lei cheltuieli de capital  pentru   SF modernizare Piata.

Cap. Protecţia mediului

Totalul cheltuielilor este de 2.350  mii lei, din care:

Salubritate – total 2.150 mii lei , din care : ch. de personal 590 mii lei, ch. materiale 735  mii lei, ponderea având-o ch. de functionare – 170  mii lei,  reparatii utilaje – 100  mii lei, 20 mii lei unelte si cosuri de gunoi,  445 mii lei alte cheltuieli ( deratizare , transport gunoi. Servicii de ecarisaj).

Cotizatii _ 15 mii lei – Asociatia Salubris

Cheltuielile de capital sunt in suma de 810 mii lei , pentru achizitionare incinte controlate pt colectarea gunoiului menajer.

Canalizare  – total cheltuieli 200 mii lei,decolmatare si reparatii canalizare pluviala.

Cap. Transport      Totalul cheltuielilor este de 14.606   mii lei, repartizat astfel:

Drumuri si poduri –3.422  mii lei din care 100 mii lei  ptr. reparaţii drumuri de munte  si 3.322 mii lei pentru derularea Proiectului < Construire, modernizare drumuri forestiere in UAT Cugir>, finantat  din fonduri nerambursabile .

Transport în comun – 54  mii lei, reprezentând cheltuieli materiale ptr plata ab. gratuite acordate în baza unor prevederi legale sau hotărâri ale consiliului local, achiziţionarea de placute de înmatriculare şi formulare tipizate ,.

Străzi: 11.130  mii lei , din care :

– 1.929 mii lei cheltuieli materiale – 1.500 mii lei reparatii, si 429 mii lei pentru  siguranta circulaţiei, intretinere pe timp de iarna, intabulari.

– 9.201  mii lei cheltuieli de capital , pentru:

– obiective in continuare = 1.500 mii lei  Modernizare str.Tractoristului,Sureanu,Dealului,Merilo

–  obiective noi  = 720 mii lei – Pista biciclisti Wasserlin

– 6.676 mii lei – varianta ocolitoare Vinerea

– 155 mii lei – PT modernizare str. Deal, Morilor, Oituz, Plevnei, Zavoiului.

–  Alte cheltuieli = 150 mii lei – Dali modernizare str. Arondate Sc gimn. Nr.1

 Cap. Alte cheltuieli economice – Turism    –    65 mii lei din care 50 mii lei ptr licitatie  proiecte turistice conform legii si 15 mii lei cotizatie la Asociatia Muntii Sureanu.

Cap. Învăţământ-

Totalul cheltuielilor este de 8.230,61 mii lei, din care :

– 53,09 mii lei ptr decontarea navetei cadrelor didactice,

– 2.166,75 mii lei cheltuieli materiale,

– 360,66 mii lei burse si ajutoare sociale,

– 70 mii lei contributie la As. Filantropia

–  2.400 mii lei cheltuieli de capital ptr modernizare gradinita prichindel, RK sala de sport de la Liceul David Prodan si caminul Colegiului I.D. Lazarescu.

– 3.180,11 mii lei – Proiect Incluziv – finantare UE.

Pentru cheltuielile prezentate mai sus, fondurile sunt alocate astfel:

– bugetul de stat  = 2.763 mii lei din care : 1.060 mii lei cheltuieli materiale si 103 mii lei ajutoare sociale ptr copii cu nevoi speciale integrati in invatamantul de masa, 1600 mii lei RK gradinita Prichindel

– bugetul Consiliului Judetean Alba = 84,50 mii lei- ajutoare sociale pentru copii din clasele speciale.

– cofinantare nationala si fonduri UE =  3.180,11 mii lei

– buget local = 2.203 mii lei pentru cheltuieli materiale, burse,contributii si  ch de capital.

La repartizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor din unităţile de învăţământ s-au respectat prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale ţinut  şi ale  H.G. Nr.30 /2018 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an.

Repartitia cheltuielilor pe unitati de învățământ este urmatoarea :

Sc. Gimnaziala I. Pervain   =   609,14 mii lei

Sc.  gimnaziala nr.3       =   532,44 mii lei

Sc. gimnaziala Singidava    = 1.019,03 mii lei

Lic. Teoretic D. Prodan     =     900,00 mii lei

Colegiul I.D.Lazarescu      =    650,00 mii lei

Primaria Cugir               =  4.520,00 mii lei

Cheltuielile totale cuprinse in bugetul local sunt in suma de 53.845,61 mii lei, deci cu 4.200 mii lei mai mari decat veniturile estimate .Acest deficit inregistrat pe sectiunea de dezvoltare va fi acoperit din excedentul inregistrat la 31.12.2018.

Conform clasificatiei economice , structura cheltuielillor prevazute in bugetul local , este urmatoarea:

– ch.personal                               – 23%

– ch. materiale                             – 18%

– transferuri pt inst publice -sect functionare   –  10%

– asistenta sociala                      – 4%

– sectiunea de dezvoltare          – 45%

Bugetul instituţiilor finantate partial din venituri proprii:

Sănătate: se aloca Spitalului Orasenesc Cugir ,din bugetul local, transferuri în sumă de 650 mii lei pentru cheltuieli materiale – utilitati, reparatii .

La aceste sume se vor adauga si veniturile proprii de realizate din contractele de prestari servicii medicale încheiate cu Casa de Sănătate si Directia de Sanatate Publica Alba, precum si transferurile din bugetul de stat pentru plata normei de hrana si a  majorarilor salariale..

Totalul veniturilor , respectiv cheltuielilor cuprinse in bugetul Spitalului Orasenesc Cugir  este de 19.455  mii lei .

Club sportiv  Se aloca transferuri din bugetul local in suma de 1.650 mii lei , iar veniturile proprii estimate a se realiza sunt de 70 mii lei.

Cheltuielile au fost repartizate astfel:

– ch. de personal  –  545 mii lei

– ch. materiale –     925 mii lei

– ch. de capital =   250 mii lei – dotari, SF tribuna

Politie locala:  Veniturile cuprinse în buget sunt în suma de 1738 mii lei si reprezinta transferuri din bugetul local, aceasta institutie nerealizând venituri proprii.

Cheltuielile estimate sunt urmatoarele:

– ch. de personal  -1. 510 mii lei (inclusiv norma de hrana si tinuta obligatorie);

– ch. Materiale     – 130  mii lei

– ch. De capital   –    98  mii lei – autoturism, puncte suprav, video

Invatamant -venituri proprii –   Totalul veniturilor si cheltuielilor este de   527 mii lei si reprezinta  ch. de personal – 19 mii lei si cheltuieli materiale -508 mii lei. Ponderea mare , 404 mii lei, o au cheltuielile cu hrana pentru copii din gradinitele cu program prelungit.

Centrul Cultural Cugir

Veniturile totale sunt de 2.351,79 mii lei ,din care 2.200 mii lei subventii din bugetul local, 100 mii lei venituri proprii si 51,79 mii lei. Cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de  1.851,79 mii lei reprezentand salarii, cheltuieli materiale, ponderea mare avand-o cheltuielile Programului cultural.

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 170 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.