Rămâi conectat

Administraţie

Comercianții din orașul Cugir trebuie să solicite Autorizație sau Acord de funcționare, până în data de 31 martie 2017

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat, recent, un proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza orașului aprobat prin HCL Nr. 45/2011.

Principala modificare se referă la faptul că toți cei care prestează activități comerciale pe raza orașului vor trebui să dețină Autorizaţie de funcţionare sau Acord de funcționare, emise de Primarul oraşului Cugir, prin Direcția Venituri.

Până de curând aveau nevoie de autorizaţie doar agenţii economici a căror activitate era înregistrată în grupele CAEN 561- Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive. De acum înainte, pe lângă aceștia,  toți ceilalți comercianți, îndiferent de CAEN, își vor desfășura activitatea în baza unui Acord de funcționare, ce poate fi solicitat până la 31 martie, de la Direcția Venituri.

 Agenţii economici (societăţi comerciale, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale şi persoane fizice autorizate) vor solicita Autorizaţie de funcţionare și Acord de funcționare pentru fiecare punct de lucru unde desfăşoară activitate. Nu este necesară obţinerea Autorizaţiei de funcţionare sau a Acordului de funcționare pentru sediile sociale ale agenţilor economici şi pentru sediile în care se desfăşoară exclusiv activitate de birou, fără a implica activitate cu publicul.

Taxele pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare și a Acordului de funcționare sunt prevăzute în Hotrărârea Consiliului Local al oraşului Cugir, privind impozitele şi taxele locale aprobate anual. Acestea se achită integral, anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă din anul fiscal respectiv.

Desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza oraşului Cugir fără a deţine Autorizaţie de funcţionare sau Acord de funcționare,  se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei. Tot cu amendă se sancționează și  nevizarea pentru anul în curs a acestor documente, iar amenda este de la 300 la 500 lei.

Documentaţia necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare și a Acordului de funcționare este: – cerere pentru obţinerea autorizaţiei/acordului de funcţionare şi avizare program de funcţionare; – copie după documentele de înfiinţare şi înregistrare ale agentului economic conform legislaţiei în vigoare;- certificatul constatator pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat; – copie după actul care atestă posesia legală a spaţiului în care se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare activitatea (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat); – copie după actul de identitate al reprezentantului legal; -declaraţia pe propria răspundere cu privire la deținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în vigoare;-dovada achitării taxei pentru obținerea autorizației/acordului de funcționare;- dosar plastic.”


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Cantitatea mare de precipitații căzute duminică seara a provocat probleme pe mai multe strazi din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Încă de azi noapte, primaria a intervenit în mai multe zone afectate. În continuare, echipe ale SVSU și SPGLC sunt mobilizate în teren.

Pe parcursul zilei de ieri, orașul Cugir s-a aflat sub atenționare de cod portocaliu, apoi sub cod roșu de averse torențiale și vijelie. Timp de aproximativ o oră a plouat continuu, cu precipitații cuprinse între 60 și 80 l/mp, ceea ce a provocat probleme pe mai multe străzi, în special din zona de sus a orașului. Volumul mare de apă cazut într-un timp atât de scurt a atrenat cantități mari de aluviuni care au colmatat rigolele de scurgere, rezultând depuneri pe partea carosabilă. Situația a fost mai neplăcută pe străzile aflate în proces de modernizare și unde canalizarea pluvială nu este încă finalizată.

Echipe ala SVSU si SPGLC au intervenit pe străzile Oituz, Decebal, Mărășești și la intersectia str. Bradului cu str. Mihai Viteazu, unde situația a fost mai dificilă, aici fiind solicitată inclusiv prezența contructorului, alături de care s-a găsit o soluție tehnică pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații.

Probleme au fost și în zona blocurilor, unde pompierii de la SVSU Cugir au intervenit azi- noapte pentru pomparea apei din spatele imobilului de pe str. Al. Sahia Nr.19.

Trebuie precizat că nu au fost gospodării inundate, cu exceptia unei pivnițe în localitatea Vinerea. În câteva imobile, au avut loc refulări ale apei uzate datorită faptului că în rețeaua de canalizare menajeră este colectată și apa meteorică din curțile oamenilor.

În continuare Primăria Cugir are mobilizate echipe în teren pentru decolmatarea rigolelor și luarea măsurilor care se impun, în funcție de situațiile specifice.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir