Rămâi conectat

Actualitate

“Combate Şomajul”, un proiect lansat la Cugir, menit să conducă la formare profesională şi creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

  • Interviu cu economist Irina MARCU – manager de proiect

Irina Marcu economist– De unde a pornit ideea promovării unei iniţiative atât de valoroase, aşa cum este proiectul “Combate şomajul”?
– S-a ţinut seama de faptul că dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii se realizează prin promovarea învăţării continue şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, de asigurare a competenţelor cheie şi a corelării acestora cu cerinţele pieţei muncii, creşterea oportunităţilor de ocupare şi promovarea culturii antreprenoriale, consilierea profesională şi furnizarea de servicii de mediere, acestea având efecte pe termen lung pe piaţa muncii. Este necesar ca populaţia din locaţiile de implementare vizate de proiect să beneficieze de formare profesională adaptată la nevoile lor şi să fie instruită pentru a dobândi competenţele solicitate în acest moment de mediul economic regional şi de evoluţia în perspectiva economiei româneşti.
S-a luat în considerare solicitarea Colegiului Tehnic “I.D. Lăzărescu” Cugir, o instituţie de învăţământ ce se bazează pe o experienţă relevantă în derularea proiectelor finanţate din fonduri structurale, inclusiv POSDRU, astfel, activitatea solicitantului fiind axată pe educarea, formarea şi calificarea tinerilor în diverse meserii. Pentru a spori aportul faţă de creşterea calităţii umane, instituţia a devenit membră a Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială, ceea ce oferă posibilitatea aplicării în parteneriat şi pe alte axe ale
POSDRU, astfel aducând o contribuţie substanţială dezvoltării resursei umane din regiunea Centru, implementând măsuri destinate îmbunătăţirii aptitudinilor şi nivelului de educaţie, în special al tinerilor şi femeilor din zona în care funcţionează.
Instituţia dispune de un număr mare de personal cu experienţă, atât în formarea şi educarea tinerilor, cât şi în implementarea unei serii de proiecte îndreptate spre îmbunătăţirea aptitudinilor acestora şi creşterea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii, la care a participat în calitate de solicitant sau partener.
– Care a fost motivaţia alegerii ca partener în proiect a unui liceu din judeţul Hunedoara şi anume Colegiul Tehnic “Alexandru Borza” din Geoagiu?
– Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu este o unitate de învăţământ care şi-a început activitatea în anul 1891 şi până în prezent şi-a diversificat nivelurile de pregătire şcolară a elevilor, ţinând pasul cu realităţile economice şi sociale precum şi cu oferta de pe piaţa muncii. Colegiul are la bază o experienţă de peste 6 ani în implementarea proiectelor care au avut drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în special a tinerilor, a căror educaţie este obiectul său principal de activitate şi dezvoltarea comunităţilor din zonele rurale. De asemenea, formarea profesională a adulţilor a devenit, în noua conjunctură economică a zonei noastre, o prioritate, partenerul ieşind în întâmpinarea acestei nevoi prin implicarea sa în diferite proiecte care vizează aceste activităţi destinate dezvoltării umane. În acest sens, partenerul s-a înscris în Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea Vest, având astfel posibilitatea aplicării în parteneriat şi pe alte axe ale
POSDRU. Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu dispune de un număr mare de specialişti cu vechime de peste 5 ani, fiind implicat ca partener în implementarea a peste 10 proiecte cu finanţare europeană.
– Ce ne puteţi spune despre cel de-al doilea partener în proiect şi anume Asociaţia “Pro Factum” Alba Iulia ?
– Asociaţia “Pro Factum” Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică,
înfiinţată în 2010. Membrii asociaţiei, cu o experienţă de peste 5 ani, au fost implicaţi direct în activităţi de evaluare, contractare şi monitorizare a proiectelor cofinanţate prin programele Phare 2004 – 2006, precum şi în elaborarea, evaluarea, monitorizarea şi implementarea proiectelor co-finanţate prin FSE-POSDRU. Asociaţia derulează acţiuni, iniţiative, activităţi, studii, pentru a atinge obiective precum: informarea publicului larg asupra beneficiilor generate de integrarea României la Uniunea Europeană; sprijinirea acţiunilor legate de promovarea drepturilor omului, a egalităţii de şanse şi a nediscriminării; participarea la acţiuni privind realizarea parteneriatelor strategice la nivel local cu alte ONG-uri şi cu autorităţi locale.
– Care sunt obiectivele proiectului şi care sunt grupurile ţintă vizate?
– Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive şi a şomerilor, în special de lungă durată pentru un grup ţintă cu domiciliul în mediul urban şi rural din regiunea Centru, jud. Alba şi regiunea Vest, jud. Hunedoara, format din 600 de persoane. Ca obiective specifice putem aminti: Facilitarea accesului la servicii specializate de informare, orientare, consiliere privind cariera pentru un grup ţintă de 600 de persoane din mediul urban şi rural, format din 200 de persoane inactive şi persoane în căutarea unui loc de muncă şi 400 de şomeri (din care 60 de şomeri, 30 de şomeri tineri, 90 de şomeri tineri de lungă durată şi 220 de şomeri adulţi de lungă durată). Un alt obiectiv îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane în zonele urbane şi rurale din regiunea Centru, jud. Alba şi regiunea Vest, jud. Hunedoara, prin facilitarea accesului la programe de formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii din zonă, pentru un grup ţintă de 560 de persoane format din: 190 de persoane inactive şi persoane în căutarea unui loc de muncă şi 370 de şomeri (din care 55 de şomeri, 25 de şomeri tineri, 80 de şomeri tineri de lungă durată şi 210 şomeri adulţi de lungă durată).
Tot în cadrul proiectului se urmăreşte creşterea oportunităţilor de ocupare prin furnizarea unor servicii de mediere pentru 300 de persoane, din care 85 plasate şi 100 îndrumate spre alte forme de învăţământ şi promovarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de asistenţă şi consiliere pentru 150 de persoane în vederea iniţierii a 21 de noi afaceri.
Iar un ultim obiectiv face referire la îmbunătăţirea iniţiativelor locale privind dezvoltarea resurselor umane prin corelarea dintre aptitudinile individuale, nivelul de educaţie şi potenţialul de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare, prin înfiinţarea a două centre în care vor fi desfăşurate activităţi destinate grupurilor dezavantajate.
– Vă rugăm să ne faceţi câteva precizări legate de activităţile necesare atingerii obiectivelor şi despre sustenabilitatea proiectului.
– Pentru atingerea obiectivelor se va derula un set de activităţi integrate care vizează dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii prin promovarea învăţării continue şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare corelate cu cerinţele pieţei muncii, prin promovarea culturii antreprenoriale, a consilierii profesionale şi serviciilor de mediere, acestea având efecte pe termen lung pe piaţa muncii şi diversificând opţiunile de angajare. Dintre activităţi aş enumera: Managementul Proiectului, ca o activitate transversală, desfăşurată pe toată perioada de implementare a proiectului, Promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfăşurată pe toată perioada de implementare a proiectului, Informare, consiliere şi orientare privind cariera. Se derulează pe parcursul a 14 luni de implementare, Furnizare programe de formare profesională. Se derulează pe parcursul a 15 luni de implementare, Furnizare servicii de mediere în vederea creşterii ratei de ocupare. Această activitate se derulează pe parcursul a 13 luni de implementare, Asistenţă şi consiliere pentru iniţierea unei afaceri, va fi realizată de către experţi angajaţi, de-a lungul celor 13 luni de implementare ale acesteia şi are drept scop asistarea şi consilierea unui număr de 150 de persoane din grupul ţintă instruit şi certificat în vederea iniţierii a 21 de afaceri/activităţi independente.
În ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectului, experienţa acumulată în acest proiect reprezintă un punct de plecare în vederea creării unui proiect de o mai mare amploare în domeniul formării profesionale continue în mediul rural şi urban cu posibilitatea de extindere la alte nivele şi la un grup ţintă mai numeros. La încheierea asistenţei financiare şi tehnice necesare susţinerii acestui proiect persoanele aparţinând grupurilor ţintă, beneficiare ale cursurilor de formare, ale serviciilor integrate de consiliere şi orientare privind cariera vor dobândi un nivel de cunoştinţe şi abilităţi ce le va permite să se integreze pe piaţa muncii, crescând nivelul de ocupare în regiunile în care se desfăşoară proiectul.
După finalizarea prezentului proiect, se va urmări continuitatea activităţilor de tipul celor din proiect din fonduri proprii, fonduri atrase (sponsorizări, subvenţii) şi/sau fonduri nerambursabile în contextul unor viitoare proiecte, inclusiv din fonduri europene prin depunerea de aplicaţii orientate pe detalierea şi dezvoltarea unor componente sau module de curs care să îmbunătăţească competenţele dobândite de participanţii la activităţile proiectului sau să se asigure replicarea activităţilor proiectului în alte regiuni de dezvoltare.
– Ce rezultate anticipaţi?
– Avem nişte calcule în acest sens care presupun: 560 de persoane instruite şi certificate ANC, 300 de persoane mediate în vederea creşterii ratei de ocupare, 100 de persoane îndrumate spre alte forme de învăţământ, 150 de persoane asistate şi consiliate în vederea înfiinţării unei firme, 21 de firme înfiinţate în cadrul proiectului.
– Vă doresc mult succes!


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Actualitate

În cursul dimineții de miercuri, 7 iunie 2023, locuitorii de pe mai multe străzi din Cugir au rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii

cugirinfo.ro

Publicat

în

Din cauza unei avarii la conducta principală de distribuție a apei potabile a orașului Cugir, produsă în data de 7 iunie 2023, pe strada Ștefan Octavian Iosif, SC APA CTTA SA – Sucursala Cugir anunță consumatorii că se va întrerupe furnizarea apei potabile pe străzile: Ștefan Octavian Iosif, Decebal, Dealului, Crișan și Ștrandului, până la remedierea acesteia.

De asemenea, atât pe parcursul desfășurării lucrărilor cât și la sfârșitul acestora, pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate în mai multe zone ale orașului. În acest caz clienții sunt sfătuiți să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care ele apar, vă rugăm să le semnalați Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon: 0258 – 834501, în vederea intervenției.

FOTO: ARHIVĂ


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Ziua Internațională a Copilului – 2023, sărbătorită la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Ziua Internațională a Copilului – 2023 a fost sărbătorită la Cugir printr-o largă paletă de manifestări dedicate celor mici, eveniment care a atras sute de participanți.

Au fost momente attractive de care s-au bucurat nu doar copiii, ci și părinții, bunicii și toți cei dragi acestora.

Pe lângă programul anunțat de organizatori, în activitățile zilei de astăzi s-au regăsit și alte atracții dedicate copiilor: echipajul SMURD  și echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Acestea au participat cu două autospeciale pentru prezentări tehnice și informări preventive, începând cu ora 16.00, de pe bulevardul Al. Sahia.

 

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Mesaje de ZIUA COPILULUI, 1 iunie. SMS-uri, felicitări, urări de „la muţi ani” | cugirinfo.ro

cugirinfo.ro

Publicat

în

Mesaje de Ziua Copilului 2023 • Mesaje de 1 iunie • Sms -uri pentru 1 Iunie,  – Texte cu URĂRI si FELICITĂRI de 1 iunie | cugirinfo.ro

Mesaje de Ziua Copilului Mesaje de 1 iunie. Urări de ziua copilului, felicitări de la mulţi ani de ziua copilului tău. Sms-uri de 1 iunie, mesaje de ziua copiilor

1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. Aceasta zi este de obicei  sărbătorita cu petreceri, diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale familiilor, toate acestea dedicate micuţilor. Pentru a aduce zâmbetul pe buzele celor dragi pe care îi consideri copii, trimite-le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos.

mesaje de Ziua Copilului, 1 iunieCopilăria, mai întotdeauna trezeşte în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa şi visează gingaş. Copiii, atât de uşor de iubit! Un zâmbet curat şi strălucitor, manuţe pline de iubire!

1 Iunie este ziua ta si a tuturor copiilor. Sa fiţi sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze. Sa va bucuraţi şi sa creşteţi frumos. La mulţi ani!

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Sa ne bucuram de ea. La mulţi ani tuturor copiilor!

Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! La multi ani de 1 Iunie!

Din suflet, pentru toţi copiii lumii, azi va dorim doar bucurii. La mulţi ani!

Dragi copii, sa păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca o raza de lumina, si viaţa voastră va fi mult mai frumoasa. La mulţi ani!

Mesaje de Ziua Copilului La mulţi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

Urări de Ziua Copilului  La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sănătoşi!

Mesaje de 1 iunie La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănătos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

Felicitări de Ziua Copilului La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viaţa noastră a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se îndeplineasca!

Citește și: MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zâmbetul pe buze si viaţa voastră sa fie asemeni unui cer senin.

Mesaje de 1 iunie: La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viaţa plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se îndeplinească!

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.

Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!

Veverita sprinteoara, da de veste iar in tara, Ca-n poiana cu izvoare, azi e zi de sarbatoare, Flori, gandaci si licurici, pasarele si pitici, Toti s-au pregatit de zor,

Viata este o flacara ce se stinge intotdeauna, dar recapata scantei de cate ori se naste un copil.

Păstrează pentru totdeauna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilărie fericita. La multi ani!

Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet si fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!

Sa ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingas si viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingăşia din tine! La mulţi ani!

Sa ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit in ziua in care te-am adus pe lume. La mulţi ani!

Sa-ti păstrezi meu zâmbetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Sunt mandra ca eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiuţul meu drag!

Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!

Aşa eram eu la vârsta cea fericita si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea si pamantul, măcar sa zică cine ce-a zice.

Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine…

Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa!  Te imbratisam cu mult drag!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir