Rămâi conectat

Administraţie

Administrația locală din Cugir propune ca taxele și impozitele locale să râmână și în 2018 la nivelul actual

cugirinfo.ro

Publicat

în

Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a găzduit ieri, 11 decembrie 2017, ședința publică în cadrul căreia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmând inițierea unui proiect de hotărâre, iar în ședința ordinară a legislativului local, care va avea loc în această lună, aleșii locali să ia o decizie în acest sens. La dezbatere, pe lângă prmar, viceprimar și directorul Direcției Taxe și Impozite locale, au luat parte și un număr de aproximativ 20 de cetățeni ai orașului.

Pentru anul fiscal 2018, Primăria Cugir propune ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale să rămănă cele de la nivelul anului 2017, în următoarea formă:

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanele fizice, este anual și se calculează conform art.457 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:

Zona A

• Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
• Impozit clădiri 2017 = 86 lei
• Impozit clădiri 2018 = 86 lei
• Casă – suprafață construită 100 mp
• Impozit clădiri 2017 = 154 lei
• Impozit clădiri 2018 = 154 lei

Zona B

• Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
• Impozit clădiri 2017 = 82 lei
• Impozit clădiri 2018 = 82 lei
• Casă – suprafață construită 100 mp
• Impozit clădiri 2017 = 147 lei
• Impozit clădiri 2018 = 147 lei

Zona C

• Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp
• Impozit clădiri 2017 = 78 lei
• Impozit clădiri 2018 = 78 lei
• Casă – suprafaţă construită 100 mp
• Impozit clădiri 2017 = 140 lei
• Impozit clădiri 20182=140 lei
• Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:
Valoarea contabilă a clădirii – apartament 46,4 mp, zona A – evaluată la 31.12.2016 este de 80.000 lei:

Anul 2017

Impozit clădiri = 640 lei

Anul 2018

Impozit clădiri = 640 lei
Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual şi se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.458.
Impozitul pe clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2016 este de 10.000 LEI

Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii – art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şicategoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliullocal – art.465 alin.1 dinLegea nr.227/2015 .
Impozitul/taxa pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit art. 465 alin.2 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal:
a) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulţirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului localitații și a zonei din cadrul ei;
b) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe terense stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cusuma corespunzătoare prevăzută la465 alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeştecu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465 alin. (5).
c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.465 alin.7 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin.6.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Legii nr.196/2017 privind modificarea art.465 din Legea nr.227/2015, terenurile înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m² se impozitează conform categoriei de folosință din care face parte.
Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe teren:
Pentru terenurile cu construcţii

Zona A

Teren cu suprafaţă de 400 mp
Impozit 2017 =262 lei
Impozit 2018= 262 lei

Zona B

Teren cu suprafaţă de 400 mp
Impozit 2017 =178 LEI
Impozit 2018 =178 LEI

Zona C

Teren cu suprafaţă de 400 mp
Impozit 2017 = 85 LEI
Impozit 2018 = 85 LEI
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare de la art.470 alin.2,5,6,7,8 din Legea nr.227/2015.

Au mai fost prezentate: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă, Impozitul pe spectacole, Taxe special ș.a.

Pentru anul fiscal 2018 s-a propus stabilirea bonificaţiei de 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele fizice și o bonificație de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele juridice.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Publicitate
Un comentariu

Un comentariu

  1. Avatar

    Alexandru Nicolae Fonoage

    12.12.2017 la 16:41

    Bună ziua, pentru cititorii dvs. poate este de actualitate știrea, dar aș vrea să vă sesizez în legătura cu singura proprietate din orașul Cugir la care nu se poate ajunge cu un mijloc de transport fie el căruță sau camion… Proprietatea se află pe strada Cetății numărul 29 și cu toate că are o adresă nu are ieșire la stradă decât un trotuar de pietoni.Taxele și impozitele sunt plătite la zi, Primăria și domnul primar și viceprimar au fost sesizați de mai multe ori dar nu s-a rezolvat nimic. Nu știu la cine ar trebui să mă adresez deoarece la adresa sus menționata locuiesc doi bătrâni de 70 de ani la care nu poate ajunge nici măcar salvarea să nu mai vorbesc de o căruță de lemne…Oare e chiar așa de insensibilă administrația locală?!?! Chiar nu știu ce să mai cred… Mulțumesc anticipat pentru o eventuală reacția a dumneavoastră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir