cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Vineri, 30 martie 2018: Ședință ordinară a Consiliului Local Cugir. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Vineri, 30 martie 2018: Ședință ordinară a Consiliului Local Cugir. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat în 27.03.2018 la ora 12:02

Prin dispoziție a primarului Adrian Teban, a fost  convocat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de vineri, 30 martie 2018, ora 10.00.

Printre proiectele înscrise pe ordinea de zi se numără: ,,Validarea a trei mandate de consilieri locali declarați ca supleanți pe lista PSD”; ,,Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cugir, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”; ,,Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii educationale Colegiul I D Lazarescu- Cugir”.

PROIECT AL ORDINEI  DE  ZI :

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Cugir aleasă prin HCL nr.84/2016;

2. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului SAVA GHEORGHE;

3. Validarea mandatului de consilier local atribuit doamnei BOTA MIHAELA-ELENA declarată supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

4. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului POPA DANIEL-DORU;

5. Validarea mandatului de consilier local atribuit domnului PĂȘTINĂ ADRIAN CĂLIN declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

6. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DUMITRU BOGDAN MIHAI;

7. Validarea mandatului de consilier local atribuit domnului BERIAN COSMIN NICOLAE declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

8. Modificarea, respectiv actualizarea art.2 din HCL nr.89/2016 prin care s-au stabilit și organizat comisiile de specialitate din cadrul consiliului local pe principalele domenii de activitate;

9. Aprobarea cuantumului cotizaţiei Oraşului Cugir, pentru anul 2018, datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA;

10. Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Antoniu Petru Ghiţă şi Antoniu Fănica a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Constructorului, nr.2, bl.B2, ap. 13, jud. Alba;

11. Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Lungu Ioan şi Lungu Corina Elena a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Rozelor, nr.23, bl.23, sc.B, ap. 1, jud. Alba;

12. Modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cugir şi a Contractului de administrare nr. 1424/05.02.2005 încheiat între Oraș Cugir și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.;

13.Aprobarea listei cu volumele și prețurile de pornire pentru material lemnos fasonat loco depozit scos pentru licitație și aprobarea tipului de licitație;

14.Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, pentru 11 imobile-străzi din orașul Cugir ;

15.Aprobarea Raportului de evaluare și înstrăinarea prin vânzare, a imobilului – garsonieră, situat administrativ în orașul Cugir, str. Rozelor, nr. 5, et. III, ap. 65, jud. Alba;

16.Modificarea Metodologiei de decontare a biletelor de călătorie pentru unele categorii sociale și a programului de circulație pentru transportul public local din orașul Cugir;

17.Darea în gestiune către ASOCIAȚIA APA ALBA. a rețelelor de canalizare pluvială aparținând domeniului public al orașului Cugir;

 • Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivulReabilitare, modernizare, echiparea infrastructurii educationale Colegiul I D Lazarescu- Cugir”, jud. ALBA;
 • Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Cugir, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 • Completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reparatie capitală gradiniță si creșă Prichindel – oras Cugir, aprobați prin HCL nr.193/2017;
 • Modificarea și completarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în anul 2018, aprobat prin HCL nr.20/2018, anexa nr.13;
 • Constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al oraşului Cugir şi aprobarea regulamenului de organizare şi funcţionare al acestuia;
 • Prelungirea contractului de închiriere 7548/18.03.2008 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna Longodor Claudia;
 • Încetarea contractului de închirierea a unei locuinţe încheiat între Oraşul Cugir şi Ursu Alin Nicolae;
 • Repartizarea a două locuinţe din domeniul privat al Oraşului Cugir situate administrativ în orașul Cugir, str.G.Coșbuc;
 • Aprobarea unui schimb de locuințe între chiriaşi din imobile aparținând domeniului privat al orașului Cugir situate administrativ în orașul Cugir, str.G.Coșbuc;
 • Însușirea Raportului de expertiză tehnică topografică, depus de reclamanţii Mărginean Ioan, Mărginean Remus, Zaharie Ilse şi Zaharie Violeta în dosarul civil nr. 5205/176/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Alba-Iulia;
 • Însușirea Raportului de expertiză topografică depus de reclamanţii Ciurar Remus şi Ciurar Luminiţa-Tereza în dosarul civil nr. 6461/176/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia;
 • Aprobarea draft-lui (modelului) contractului de închiriere a locuințelor ANL;
 • Modificarea HCL nr.130/2016 prin care s-a constituit Comisia de selecţie a proiectelor sportive depuse pentru finanţare nerambursabilă de bugetul local al oraşului Cugir și Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
 • Modificarea 4 al art.1 din HCL nr.181/2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local Cugir în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;

II. Raportul privind situaţia economică, socială și de mediu a oraşului cugir pentru anul 2017

Prezintă: primar Teban Adrian Ovidiu

III. Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 17.02.2018-25.03.2018;

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

IV. Informare privind modul de soluționare a cauzelor în luna martie 2018;

Prezintă: Ciulea Alexandru, consilier juridic

V. Raport cu privire la modul de soluționare al petițiilor depuse la Primăria Cugir în semestrul II al anului 2017;

Prezintă: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir

VI. Raport de activitate al Serviciului Public de Asistență Socială Cugir pentru anul 2017;

Prezintă: Nedel Viorica, șef Serviciul Public de Asistență Socială Cugir

VII. Raport de activitate al Clubului Sportiv Orășenesc Cugir pentru anul 2017;

Prezintă: Mureșan Călin, director

VIII. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor pentru anul 2017;

Prezintă: Băluțiu Otilia, Secretarul Orașului Cugir

IX. Situația Spitalului Orășenesc Cugir din punct de vedere al îndeplinirii standardelor de acreditare și al raportării indicatorilor de monitorizare;

Prezintă: Arion Florin, manager

X.Î ntrebări, interpelări, declarații politice;

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 460 ori

Vineri, 30 martie 2018: Ședință ordinară a Consiliului Local Cugir. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
3.7 (73.33%) 3 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.