cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Primăria Cugir scoate la concurs două posturi de șef serviciu și un post de muncitor calificat. Vezi detalii

Primăria Cugir scoate la concurs două posturi de șef serviciu și un post de muncitor calificat. Vezi detalii

Publicat în 10.07.2017 la ora 15:04

Primăria orașului Cugir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Cugir și şef serviciu – Serviciul Public de Salubrizare şi Gospodărie Comunală. De asemenea, este scos la concurs un post de muncitor calificat, treapta profesională I pentru sectorul de activitate Gospodărie comunală, spaţii verzi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

• Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Cugir:

–    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ,
–    minimum 1 an vechime în muncă;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    20 iulie 2017, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    28 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
–    01 august 2017, proba interviu.

• Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de şef serviciu – Serviciul Public de Salubrizare şi Gospodărie Comunală:

–    studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: ştiinţe inginereşti şi ştiinţe tehnice,
–    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 2 ani;
–    experienţă profesională în servicii de utilităţi publice de salubrizare/întreţinere şi administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale – minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    19 iulie 2017, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    27 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
–    31 iulie 2017, proba interviu.

• Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de muncitor calificat, treapta profesională I pentru sectorul de activitate Gospodărie comunală, spaţii verzi:

–    studii: şcoală profesională/medti liceale cu diplomă de bacalaureat; curs calificare profesională pentru operarea şi conducerea utilajelor terasier (buldoexcavator sau excavatorist) finalizate cu atestat/diplomă pentru operarea şi conducerea diferitelor utilaje terasiere (buldoexcavator sau excavator) – opţional;
–    vechime în meseria de buldoexcavatorist/exscavatorist opţional;
posesor al permisului de conducere categoria B;
–    minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    18 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    26 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
–    28 iulie 2017, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind posturile scoase la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Facebook 

Acest articol a fost citit de 545 ori

5.0
01

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.