Rămâi conectat

Administraţie

Primăria Cugir a cerut, pentru al treisprezecelea an consecutiv, trecerea Stadionului „Parc”, a blocurilor de nefamiliști, a Cabanei Prislop și a Complexului „Mistreţul” în domeniul public al orașului

cugirinfo.ro

Publicat

în

Pentru al treisprezecelea an consecutiv, Primăria orașului Cugir a solicitat autorităților abilitate să aprobe transferarea activelor sociale din proprietatea Uzinei Mecanice Cugir în domeniul public al orașului. La finele lunii august a fost trimisă o nouă adresă către Ministerul Economiei prin care se cerea, cu titlu gratuit, Stadionul „Parc”, blocurile de nefamiliști nr. 10 și nr. 11, blocul nr. 5 , blocul „1 Mai”, Cabana Prislop, Complexul „Mistreţul”, peronul UMC 1 (halta), terenul vechii Şcoli profesionale, spălătoria și baia publică.

Cugirenii cunosc foarte bine aceste obiective, mai ales că, pe o parte din ele le văd în fiecare zi și se îngrozesc de aspectul lor. Fostele blocuri de nefamiliști sunt acum mai degrabă cavouri din cărămidă, din acestea dispărând de-a lungul timpului instalațiile sanitare, electrice, finisaje din lemn, parchetul, geamurile, dușumelele etc. Aici își fac adesea cuib animalele vagaboande, oamenii străzii, alcoolici. În ultimul an au fost trimise adrese similare către conducerea Guvernului, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, acesta din urmă fiind singurul care a oferit un răspuns, direcționând solicitările cugirenilor către Ministerul Economiei, sub autoritatea căruia funcționează uzina.

De fiecare dată, solicitarea primăriei a fost motivată de starea de degradare accentuată în care se află aceste active sociale abandonate de UMC încă din anul 1989, deoarece nu serveau activității de producție. Uzina nu dispune de fonduri şi nu este interesată să reabiliteze imobilele, multe dintre ele fiind reale pericole pentru cetățeni. Deși inutile societății, pentru aceste active și pentru terenul aferent lor, UMC înregistrează lunar cheltuieli cu amortizarea, evaluarea, cu impozite și taxe locale. Aceste cheltuieli vor crește considerabil în anul 2018 având în vedere prevederile legale actuale care permit administrațiilor locale să majoreze cu 500% impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Acest lucru înseamnă pentru întreprindere o povară financiară de 224.640 lei (cu 187.200 lei mai mult ca în 2017) sumă care, în alte condiții, ar putea fi utilizată pentru acoperirea altor necesități ale uzinei. În prezent societatea U.M. Cugir și-a achitat datoriile căte bugetul local, astfel că nu mai poate fi luată în calcul procedura “dării în plată”, motiv pentru care se cere preluarea activelor sociale cu titlu gratuit. Administrația locală se bazează pe sprijinul actualei conduceri a S.C. UM Cugir si a Consiliului de Administrație, care sunt în măsură să facă lobby pentru transferarea activelor în domeniul public, astfel încât să devină utile comunității locale.

Primăria și Consiliul Local intenționează să le transforme în obiective de importanță publică, astfel: bloc nr. 5 – în locuinţe sociale şi/sau azil pentru bătrâni; bloc nr. 10 – în locuinţe sociale şi/sau locuinţe pentru tineri; bloc nr. 11- în locuinţe sociale şi/sau locuinţe pentru tineri; Cabana Prislop – în tabără şcolară şi punct de atracţie pentru iubitorii turismului şi a sporturilor de iarnă; Stadion „Parc” – în bază sportivă modernă; Şcoala profesională veche – în zonă de agrement; Complex „Mistreţul” (cabine, ştrand, popicărie) – în centru pentru tineret; Restaurant „Mistreţul” – în centru pentru tineret; Peron Haltă – spațiu de staționare modernizat; Spălătorie și baie publică – în centru de agrement și sport. În anii 2007-2008 administrația cugireană a reuşit să preia de la U. M. Cugir fostul „Club Muncitoresc”, prin dare în plată.

În urma investiţiilor de modernizare, „Clubul Muncitoresc” a devenit Casă de Cultură a oraşului Cugir, ce cuprinde o sală de spectacole cu 463 locuri, săli de conferințe, de activități cultural-artistice şi o bibliotecă orăşenească. În anul 2008, prin aceeaşi procedură, activul „Stadion Vechi”, cu terenul aferent în suprafaţă de 23.249,35 mp a trecut în proprietatea publică a oraşului Cugir. Stadionul a fost modernizat şi utilat, iar astăzi este cea mai modernă bază sportivă din judeţ, fiind calificat pentru competiţiile de liga a III-a.

Referitor la această problemă, ing. Mircea Trifan, directorul general al Uzinei Mecanice Cugir a explicat pentru ziarul „Unirea“ că uzina a făcut toate demersurile către Romarm și Ministerul Economiei. „Încă nu știu dacă avem aprobarea lor. Nu avem datorii către primărie ca să le putem da în contul acestor datorii. Toate blocurile ar trebui scoase la licitație de către U. M. Cugir, dar trebuie să primim aprobare de la minister. Procedura legală ar fi scoaterea la licitație. Să vedem ce se vinde și ce rămâne”, a explicat directorul Trifan.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir