Rămâi conectat

Administraţie

Licitație pentru servicii de proiectare privind modernizarea drumului forestier Valea Dăii – Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Drumului forestier Valea Dăii care se suprapune peste drumul judetean DJ 705G este singura cale de acces spre satul Romos și Romoșel dinspre orașul Cugir.

Modernizarea acestui drum se axează în principal pe sporirea accesibilității indiferent de anotimp, a confortului și a siguranței cetățeniilor. Lungimea totală a drumului propus pentru modernizare este 2.600 m, lățimea carosabilului de 4,00 m, și este domeniul public al orașului Cugir, conform datelor furnizate de către beneficiar.

Drumul forestier Valea Dăii are ca origine strada Nicolae Copernic iar ca destinație limita teritoriu administrativ care este și limita județului Alba, fiind parțial pe teritoriul intravilan parțial pe teritoriu extravilan al orașului Cugir și se suprapune peste traseul drumului județean DJ 705G.

Primăria Romos prin Programul Național de Dezvoltare Locală a modernizat drumul care este pe teritoriul administrativ al acestei comunei astfel rămânând nemodernizat cca 2600 m (acest drum forestier) care este pe teritoriul administrativ al orașului Cugir fiind singura cale de acces spre localitatea Romoșel cu acces dinspre Cugir.

Tot acest drum deservește și exploatațiile forestiere din zonă fiind și pentru acestea singura cale de acces.

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure desfășurarea fluentă a traficului rutier în condiții de siguranță și confort între cele două unități administrative indiferent de anotimp, colectarea și evacuarea apelor pluviale, diminuarea gradul de poluare al aerului și al apei, reducerea poluării fonice, a cheltuielile de întreținere, economisirea timpului și a carburanțiilor, reducerea costurilor de operare, îmbunătățirea capacității portante a drumului.

Acest drum deservește traficul local, traficul de tranzit spre localitățile din zonă precum și cel destinal exploatării de material lemnos.

Starea fizică a drumului nu permite accesul vehiculelor de transport lemn numai în perioadele uscate ale anului.

Drumul este pietruit, dar este într-o stare tehnică și de viabilitate total necorespunzatoare.

Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat in Carpații Meridionali, grupa Munților, Șureanu, ocupând o parte din versant și își desfășoară traseul pe Valea Dăii.

Accesul la amplasament se face din drumul județean DJ704 pe teritoriul județului Alba și din drumul national DN 7/E68 si apoi pe DJ705G din județul Hunedoara.

Starea de degradare a drumului afectează în mod nefavorabil populația deserventă, mașinile utilitare și dezvoltarea economică a zonei.

In ultimii ani a apărut un fenomen de mutare a locuitorilor din zonele cu blocuri din oraș, în localitățile din apropiere (din cauza prețurilor ridicate de pe piața imobiliară a orașului Cugir). Și în lungul acestui drum pe teritoriu intravilan al orașului Cugir au început să se edifice locuințe noi. La acestea se adaugă și cele care s-au condtruit și în satul Romos și Romoșel, drumul Valea Dăii asigurând calea de acces spre acestea. La traficul local și traficul de tranzit se adaugă și traficul generat de exploatarea lemnului din ocolul silvic din zonă. Astfel la dimensionarea sistemului rutier trebuie luat în calcul acest trafic care generează eforturi mult mai mari în sistemul rutier decât efeortul generat de traficul de autoturisme.

Datorită lipsei sistemelor de scurgere a apelor pluviale, aceasta stagnează pe partea carosabilă, producând dregradări la nivelul căii de rulare. Pe lângă degradarea carosabilului, este o stare de disconfort pentru pietoni fiind împroșcați cu noroi în perioadele ploioase.

Starea avansată de degradare a drumului care face obiectul prezentului proiect conduce la lipsa de siguranță în exploatare și punerea în pericol pe toți participanții la trafic.

Prin realizarea lucrărilor cuprinse în project se urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație auto, creșterea gradului de siguranță în exploatare a tuturor participanților la trafic, scăderea gradului de poluare, reducerea uzurii vehiculelor participante la trafic și nu în ultimul rând redarea unui ambient plăcut zonei.

Semnalizarea rutierea atât orizontală cât și verticală lipsește pe tot traseul drumului precum și lipsa platformelor de încrucișare a curenților de trafic duce la un trafic haotic și periculos.

În acest context, primăria Orașului Cugir a achiziționat serviciul de proiectare pentru DALI pentru modernizarea drumului forestier Valea Dăii, care are drept scop final realizarea condițiilor de siguranță și confort în exploatare pentru toate categoriile de participanți la trafic, conform standardelor și normativelor în vigoare, în limita posibilităților care oferă domeniul public.

Pe baza expertizei tehnice și studiilor topografice, a interpretării acestora, prin prezenta documentație se propune soluția de modernizare a străzilor, conform temei de proiectare emisă de Beneficiar.

Obiectivele preconizate a se realiza prin promovarea investiției sunt:

• desfășurarea fluentă a traficului rutier în condiții de siguranță și confort;
• siguranța circulației pietonilor;
• asigură colectarea și scurgerea apelor pluviale;
• scade gradul de poluare al aerului și al apei;
• reducerea poluării fonice;
• reduce cheltuielile de întreținere.
• asigură cadru propice pentru dezvoltarea turismului în zonă

Prin realizarea și implementarea proiectului, se va îmbunătății starea de sănătate a polulației prin crearea unor condiții conforme cu normele de calitate a mediului și normele de igienă a habitatului.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir