Rămâi conectat

Administraţie

Licitație de peste 9 milioane de lei pentru modernizarea Colegiului Tehnic I. D. Lăzărescu, din Cugir

Publicat

în

Primăria orașului Cugir a lansat de curând în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare privind realizarea Pth, CS, DE, DTAC, DTOE, documentaţii tehnice necesare pentru obţinerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir”. Valoarea totală estimată a investiției este de 9.163.190,06 lei, fără TVA.

Aproape 500 de elevi și cadre didactice și auxiliare de la Colegiul Tehnic ”I.D. Lăzărescu” din Cugir vor beneficia de rezultatele acestui proiect, care își propune creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic din oraș, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale.

Necesitatea proiectului de investiții este menționată în cadrul Strategiei de Dezvoltare a orașului Cugir, în cadrul obiectivului general: ’’dezvoltarea sistemului educațional și corelarea acestuia conform cerințelor mediului asociativ”, și a obiectivului specific ’’crearea de condiții corespunzătoare educației prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și a spațiilor destinate procesului de învățare”. Măsurile operaționale luate în evidență în cadrul Strategiei de Dezvoltare a orașului Cugir, pe domeniul învățământ, sunt în corelare cu documentele strategice relevante, respectiv Strategia Națională pentru Infrastructură în Educație, Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, Strategia Națională pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, planurile de dezvoltare regionale 2014 – 2020 și Strategia Europa 2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic din orașul Cugir prin îmbunatatirea calității infrastructurii educaționale și a dotării Colegiului Tehnic I.D.Lăzărescu.
Principalul obiectiv tehnic al D.A.L.I. este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de reabilitare, modernizare și echipare ale celor 3 clădiri studiate prin:

A.reabilitarea termica a anvelopantei
B.reconformarea structurala a șarpantei
C.modernizarea instalațiilor utilitare
D.modernizarea finisajelor interioare și exterioare
E.modernizarea tâmplăriilor interioare și exterioare
F.echiparea clădirilor cu instalații necesare pentru securitatea la incendiu
G.echiparea clădirilor cu mobilier necesar unei bune desfășurări a activității de învățământ
H.accesibilizarea clădirii pentru utilizatori cu handicap locomotor

Lucrările prevăzute în proiectul din Cugir includ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural pentru clădirile școlii propriu zise, a sălii de sport și a cabinetelor de specialități. Se propune inclusiv demolarea parțială a unor elemente structurale sau nestructurale și introducerea unor elemente structurale. În cadrul investițiilor vor fi realizate: anveloparea termică a clădirii, precum și înlocuirea instalațiilor termice, electrice, sanitare și de alimentare cu apă.

Centralele termice vor fi cu unele pe combustibil gazos, în condensare și toate spațiile vor fi dotate cu instalații de stingere a incendiilor. Pe clădiri vor fi montate panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere, sistemele de iluminat vor fi echipate cu surse LED și cu economizoare de energie.

Din punct de vedere al accesului vor fi realizate rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, iar pe clădirea școlii propriu zise vă fi instalat un lift exterior. După lucrările de construcție, în toate cele trei clădiri se vor achiziționa mobilier școlar nou, echipamente didactice moderne și sisteme TIC moderne.

Administraţie

Adrian Teban: „Turismul ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea economică a orașului Cugir”

Publicat

în

„Amplasarea oraşului Cugir într-un cadru natural deosebit, în zonă de munte cu acces direct către zona schiabilă Şureanu, îi conferă condiţii propice pentru dezvoltarea turismului. Cu toate acestea, turismul are o pondere nesemnificativă în economia orașului, rezumându-se la practicarea unui turism la scară redusă”, se arată într-un Raport prezentat de primarul localității, ing. Adrian Teban.

La nivelul orașului Cugir există patru structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, dintre care două hoteluri cu o capacitate totală de cazare de 32 locuri, o pensiune cu 15 locuri şi o cabană turistică cu 15 de locuri. În total, capacitatea de cazare a acestor unităţi este de 72 de locuri.

Potrivit edilului, în vederea dezvoltării turismului, administrația publică locală din Cugir intenţionează să obțină proprietatea pentru drumul forestier Râul Mare – Şureanu, care se află în prezent în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Preluarea de către orașul Cugir a drumului care face legătura cu domeniul Schiabil Şureanu ar permite administrației să dezvolte infrastructura montană, esențială turismului. În momentul de față, doar 6,6 Km se află în proprietatea publică a oraşului Cugir.

La sfârşitul anului trecut, administraţia locală cugireană a solicitat acest lucru Direcţiei Silvice Alba și Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILV. Ambele instituţii au dat avize negative solicitărilor, avize considerate de către Primăria Oraşului Cugir ca neîntemeiate şi lovite de nulitate. Din acest motiv, autoritatea locală a formulat plângeri prealabile către cele două instituţii, cerând revenirea asupra hotărârilor luate.

De reamintit că dezvoltarea zonei montane este un obiectiv asumat al administrației locale care, a propus declararea Cugirul ca staţiune turistică de interes naţional, în vederea promovării Munţilor Şureanu. Acest obiectiv este comun cu celelalte primării din jur, alături de care Cugirul a înființat în urmă cu patru ani Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Munţii Şureanu”, cu scopul de a pregăti proiecte cu finanțare europeană în exercițiul financiar 2021-2027.

„Un aport în dezvoltarea turismului în zonă se încearcă inclusiv prin organizarea de sărbători ale oraşului cum ar fi: Procesiuni religioase organizate cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte la Cugir şi Vinerea, Festivalul de dansuri populare de la Poiana cu Goruni, Toamna cugireană, Ziua persoanelor varstnice, Târgul de Crăciun. Din păcate, datorită pandemiei pe care o traversăm, anul trecut aceste evenimente au fost anulate, bugetele pentru oranizarea lor fiind redirecţionate către nevoile sistemului medical”, precizează primarul, Adrian Teban.

Constantin PREDESCU

Citește mai mult

Administraţie

Participarea cugirenilor la Campania „Curățenia de primăvară 2021” a făcut din localitatea de sub Drăgana un oraș mai curat și mai verde

Publicat

în

Sute de voluntari au demonstrat că ceea ce caracterizeză în general comunitatea cugireană este grija pentru mediul înconjurător şi că deşeurile aruncate la întâmplare sunt exemple izolate de iresponsabilitate ale unor cetăţeni certaţi cu educaţia şi bunul simţ.

În ultima lună, în cadrul campaniei „Curățenia de primăvară”, copii, tineri, adulţi şi vârsnici s-au mobilizat exemplar pentru a face din Cugir un oraş mai curat şi mai verde. Pe lângă cei aproximativ 500 de saci de gunoi adunaţi, efortul lor a însemnat o lecţie de implicare şi dragoste pentru natură.

Printr-un comunicat adresat comunității locale, primarul orașului Cugir, ing. Adrian Teban a multumit voluntarilor implicaţi în acţiunile de ecologizare derulate în cadrul acestei campanii, o campanie a întregii comunităţi locale.

„Mulțumim tinerilor Asociaţiei «Ţine de tine» pentru că au răspuns invitaţiei făcute de Primăria oraşului Cugir şi au ecologizat Poiana cu Goruni de la Vinerea şi drumul de acces până acolo. Mulțumim de asemenea, membrilor Composesoratului Grăniceresc din Cugir pentru că au participat şi în acest an şi au adunat deşeurile de pe Valea Dăii. Mulțumim ecologiştilor Asociaţiei «Năspăpişte» pentru mobilizarea de care au dat dovadă, ieşind la curăţenie pe parcursul a trei zile în păşunea Vinerii din zona Viilor şi pe drumul forestier către Pochia. Merită mulțumiri membri organizaţiei Rotary Club Cugir «Anima Mundi» şi «Alba Iulia Civitas Solis», care au participat împreună cu familiile lor la o acţiune de ecologizare în aval de barajul de pe Râul Mic. Şi nu în ultimul rând, aducem mulțumirile noastre enoriaşilor Bisericii Creştine Baptiste care au curăţat parcul Micro 7, aflat în proximitatea lăcaşului de cult şi s-au implicat în întreţinerea zonelor verzi, dar și partidelor politice cu reprezentare în Consiliul Local Cugir care au susţinut comunitatea locală, participând activ prin acţiuni de ecologizare şi plantare puieţi”, se arată în mesajul adresat comunității de către edilul orașului, Adrian Teban.

Constantin PREDESCU

Citește mai mult

Administraţie

Adrian Teban, votat în unanimitate președinte al Delegației Naționale a Romaniei în cadrul Comitetului European al Regiunilor de la Bruxelles

Publicat

în

Cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, Delegația Națională a României și-a desemnat noul președinte în persoana lui Adrian Teban, primar al orașului Cugir. Acesta este și membru al Comitetului Regiunilor din anul 2017.

De asemenea acest este și președintele Asociației Orașelor din România din anul 2020. Din acest considerent, președinția Delegației României la CoR este un pas important în vederea susținerii intereselor și vizibilității orașelor mici și mijlocii.

În acest context, Adrian Teban a declarat: “este important că am revenit la principiul rotației privind președinția delegației României la CoR și că majoritatea membrilor delegației au agreat acest lucru. Ne dorin că delegația să devină mult mai coezivă și mai eficientă la nivelul european”

Principalele obiective în următoarea perioadă vor fi:

– conturarea și definirea Planului Național de Redresare și Reziliența, unde autoritățile locale trebuie implicate conform Regulamentului CE;
– asigurarea unei politici de coeziune mai apropiate de nevoile de la nivel local, care să conducă la o cooperare interregională sporită, în beneficiul tuturor;
– cooperarea cu celelalte delegații naționale din cadrul CoR, acordând prioritate întâlnirilor cu delegațiile aparțînând statelor membre ce dețîn președinția Consiliului UE;
– adoptarea unei „agende rurale”, care să permită tuturor politicilor europene să contribuie prioritar la dezvoltarea zonelor rurale şi periurbane, inclusiv cele aparținând orașelor mici și mijlocii și care să ofere o soluție integrată şi inovatoare pentru reducerea dezechilibrului urban-rural;
– promovarea necesității elaborării strategiei macroregionale pentru Carpați prin grupul interregional.

Citește mai mult

Administraţie

Primăria Cugir anunță că asociațiile de proprietari din oraș pot beneficia de finanțare pentru reabilitarea blocurilor

Publicat

în

Primăria Cugir pregătește o procedură pentru înscrierea în „PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL CUGIR”, procedură care va fi supusă dezbaterii publice în data de 7 mai 2021, la ora 11.00, prin intermediul platformei ZOOM.

Finanţarea executării lucrărilor ar urma să se asigure astfel:

– 60% din alocaţii de la bugetul de stat
– 20% din bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite
– 20% din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic, expertizei tehnice și a studiului de fezabilitate, se vor suporta din bugetul local.

Pot beneficia de programul de reabilitare termică asociațiile de proprietari legal constituite ca persoane juridice.

Imobilele de locuințe pentru care se poate accesa programul sunt cele construite după proiecte elaborate în perioada 1950-2005, care nu au mai beneficiat de fonduri publice pentru reabilitare termică.

Pentru a se accesa finanțarea este obligatoriu ca 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente să fie de acord cu lucrările de intervenţii propuse. Totodată, pentru lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor, trebuie să existe acordul obligatoriu a 100% din totalul proprietarilor apartamentelor pentru care se propune această soluţie tehnică.

Potrivit regulamentului care urmează a fi dezbătut public, pentru a se încrie în Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuințe, Asociaţiile de proprietari trebuie să depună următoarele acte :

-„Acordul legalizat”, în original, al tuturor proprietarilor din blocul ce urmează a fi inclus în programul local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
-Adresa de înaintare din partea asociaţiei de proprietari prin care aduce la cunoştinţă că a depus şi înregistrat acordul legalizat;
-Copie după Certificatul de înregistrare al asociaţiei de proprietari ca persoană juridică;
-Copie după Cartea Funciară colectivă a blocului (CF-ul colectiv).
Principalele obiectivele ale programului local de reabilitare termică sunt:
– îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic;
-reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice;
-reducerea costurilor cu încălzirea și apa caldă;
-reducerea emisiilor poluante;
-păstrarea valorii arhitecturale și de integrare cromatică în mediul urban.

Constantin PREDESCU

Citește mai mult

Administraţie

A fost semnat contractul de execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare a grădiniţelor aparţinătoare Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain”, din Cugir

Publicat

în

Contractul a fost semnat ieri la sediul Primăriei Cugir, între edilul Adrian Teban şi reprezentanţii S.C. Primex Invest S.R.L, fimă desemnată câştigătoare a licitaţiei publice organizată prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Conform proiectului de execuție, vor fi executate lucrări de reamenajare și modernizare a clădirilor Grădiniței cu Program Normal Nr.2, de pe str. „21 Decembrie 1989” nr.17, și Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 3, de pe str. „Traian Vuia” Nr. 1.Investitia se derulează în baza proiectului cu finanţare europeană „Reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir”, în valoare de peste 2,8 milioane de lei.

Cu ocazia semnării contractului, a fost realizată o vizită în teren la cele două imobile, la care au participat primarul, Adrian Teban, alături de membrii echipei de proiect şi reprezentanţii firmei contractante. Lucrările vor începe cel mai probabil la mijlocul lunii mai şi vor avea ca termen de finalizare luna aprilie a anului viitor.

Se vor executa urmatoarele:

reconformare structurală a șarpantelor; lărgire goluri de uși; înlocuire tâmplării, instalații utilitare, centrale termice; realizarea sistemelor de ventilare a sălilor de grupă cu recuperatoare de căldură; dotare cu mobilier specific.

În plus, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 se vor termoizola pereții exteriori, planșeele peste parter și subsol şi vor fi instalate panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră.

Potrivit primarului Adrian Teban, aproape 100 de copii vor beneficia de condiţii mai bune şi mai sigure ca urmare a implementării acestui proiect.

Constantin PREDESCU

Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Știri Alba

Politică

Știrea Ta

Societate

Sport

Economie

Din Județ

Articole Similare

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir