cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Societate » Învăţământ - Cultură » La Colegiul Național „David Prodan” din Cugir a fost lansat proiectul educațional „Viitorul începe azi”

La Colegiul Național „David Prodan” din Cugir a fost lansat proiectul educațional „Viitorul începe azi”

Publicat în 17.10.2017 la ora 23:03

În Amfiteatrul II, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir a avut loc lansarea proiectului „Viitorul începe azi”, proiect prezentat de către directorul unității școlare, profesoara Ionela Cozmescu.

Obiectivul general în conformitate cu ţinta strategică din Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii este Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă, prin ofertarea unui curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea a cât mai mulţi elevi într-o formă de educaţie extracurriculară, pentru facilitarea tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar.

Acest obiectiv presupune îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din învățământul liceal, prin derularea de programe și strategii didactice adaptate nevoilor specifice, cu implicarea activă a comunității, pentru creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat și facilitarea tranziției de la învățământul secundar la cel terțiar.

Potrivit directoarei coegiului, acest demers va însemna: Creșterea cu 2% până la sfârşitul proiectului, respectiv cu 0,5% înfiecare an, a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat a elevilor ColegiuluiNațional„David Prodan”Cugir, prin activități de remediere școlară; Stimularea interesului și a motivației pentru învățare a elevilor dezavantajați din punct de vedere social, pe parcursul desfășurării proiectului, prin programe de dezvoltare personaleși de îmbunătățire a abilităților socio-emoționale, în vederea facilitării inserției absolvenților în învățământul superior sau pe piața muncii; Reducerea absenteismului cu 10% până la sfârşitul proiectului, respectiv cu 2,5% pe an, prin activităţi de consiliere şi orientare şcolară şi prin implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; Menţinerea ratei de absolvire a elevilor claselor terminale la 100% prin abordarea unor strategii didactice moderne şi dotarea în acest sens a unor săli de clasă şi cabinete cu echipamente IT și software.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 255 de elevi ai claselor IX-XII ai Colegiului Național David Prodan Cugir de la cele trei specializări: matematică-informatică (intensiv informatică), științe ale naturii și filologie (intensiv limba engleză).

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor participa la activităţi pedagogice și remediale la clasa a XII-a la limba română, matematică, istorie, biologie/ chimie/ socio-umane/ geografie/ informatică/ limbă modernă, activităţi remediale pentru clasele IX-XI, activităţi de consiliere și de sprijin pentru grupurile dezavantajate. Aceștia au fost aleși pe baza unor criterii transparente, ce au vizat: anul de studiu, dificultățile observate în progresul şcolii.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt, pe de o parte părinții și familiile acestor elevi,  elevii colegiului care nu sunt participanţi direcţi ai proiectului, dar care pot fi beneficiarii acestuia prin diseminarea de informaţii și de experienţă a celor implicaţi ȋn proiect, cadrele didactice, comunitatea locală, centrele de învățământ superior, agenții economici ai orașului și nu în ultimul rând, centrele de cercetare și perfecționare.

Principalele beneficii ale rezolvării problemelor constate la nivelul instituției de învățământ ar fi următoarele: prin creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat, un număr mai mare de elevi ar beneficia de posibilitatea urmării unor studii superioare și de șansa inserției pe piața muncii. Activitățile remediale se vor desfășura după orele de curs, profesorii implicați făcând parte din Consorțiul de învățământ local, aceștia fiind remunerați din bugetul proiectului. Locul derulării lor vor fi sălile de clasă și cabinetele de specialitate.

Pentru buna desfășurare a tuturor activităților se vor utiliza materiale didactice create și multiplicate de către profesorii noștri precum: fișe de lucru, materiale informative, sinteze, auxiliare, scheme recapitulative; realizarea lor va fi susținută financiar din bugetul proiectului. Grupele sunt organizate ținându-se cont de rezultatele obținute de elevi pe parcursul anului școlar și de tipurile de dificultăți înregistrate. În desfășurarea acestor activități se va urmări prioritar recuperarea/consolidarea cunoștințelor deficitare, precum și exersarea abilităților de comunicare scrisă/orală la limba română/limbile moderne și a competențelor specifice la matematică. În felul acesta preconizăm atingerea activităților se vor utiliza materiale didactice create și multiplicate de către profesorii noștri precum: fișe de lucru, materiale informative, sinteze, auxiliare,  scheme recapitulative.

Realizarea lor va fi susținută financiar din bugetul proiectului. Grupele sunt organizate ținându-se cont de rezultatele obținute de elevi pe parcursul anului școlar și de tipurile de dificultăți înregistrate. În desfășurarea acestor activități se va urmări prioritar recuperarea/consolidarea cunoștințelor deficitare, precum și exersarea abilităților de comunicare scrisă/orală la limba română/limbile moderne și a competențelor specifice la matematică. În felul acesta preconizăm atingerea primelor trei obiective propuse în proiect Membrii echipei, la nivel instituțional sunt: directorul unităţii de învăţământ- coordonator, 5 profesori din cadrul colegiului, administratorul financiar, administratorul de patrimoniu, secretarul instituţiei,un reprezentant al Consiliului Local, președintele Consiliul Reprezentativ al părinților, președintele Consiliului Elevilor Colegiului Național ”David Prodan” Cugir.

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 164 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.