Rămâi conectat

Administraţie

Investiții de aproape 3 milioane de lei în modernizarea Cugirului

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

Valoarea investițiilor făcute de administrația locală Cugir în anul 2017, pentru modernizarea localității, a fost de 2.864.704 lei.

Primele cinci investiții, ca valoare, au fost: modernizarea străzii Aurel Vlaicu – 745.759 de lei, modernizarea străzii Colinei- 472.529 de lei, achiziționarea unei autoutilitare – 149.999 de lei, dotări pentru Spitalul Orășenesc Cugir -119.773 de lei, studii de fezabilitate (S.F.) sau documentaţii de avizare a unor lucrări de intervenţii (D.A.L.I.) – 589.380 de lei, transmit reprezentanții Primăriei Cugir.

Modernizarea străzii Aurel Vlaicu, o investiție în valoare de 745.759 de lei, se referă la etapa a II-a a lucrărilor de modernizare a drumului și vizează două tronsoane ale străzii, în lungime totală de 1823 metri liniari. Primul tronson (cuprins între intersecţia cu strada Colinei, până unde se termină zona de locuințe) a fost modernizat cu pavele de beton și asfalt, iar următorul tronson (de la intersecția străzii Aurel Vlaicu cu drumul forestier Afinet) a fost pavat cu piatră, pe fundație de balast. Pe ambele tronsoane au fost construite ziduri de sprijin.
Strada Colinei, până la Turnul de apă, a fost pavată cu pavele de beton, lucrările de modernizare presupunând și refacerea zidului de sprijin aflat în zona de intersecție cu strada Aurel Vlaicu.

În condițiile în care întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă este realizată de către administraţia locală în regim propriu, prin Serviciu Administrarea domeniului public, s-a achiziționat o nouă autoutilitară de tip unimog, dotată cu răspânditor de material antiderapant, pentru eficientizarea acțiunilor de deszăpezire.

Din bugetul local, s-au achiziționat pentru spital un aparat de purificat aerul, electrocauter (2 bucăți), aparat aer condiționat (3 bucăți), mașină de spălat industrială, autoclav vertical, uscător rufe industrial, centrală murală (2 bucăți), concentrator de oxigen, sondă endovaginală, sondă liniară, multifuncțional A3.

În anul 2017, au fost întocmite o serie de S.F.-uri sau D.A.L.I.-uri necesare unor investiții pe care administrația dorește să le realizeze în baza unor proiecte cu finanțare europeană (S.F. pentru modernizare video pentru managementul traficului, Plan de audibilitate, D.A.L.I. reabilitare și modernizare grădiniță și creșă “Prichindel”, D.A.L.I. pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Pediatrie-Maternitate-Ginecologie, S.F. iluminat public, S.F. construire/modernizare drumuri forestiere, S.F. variantă ocolitoare Vinerea, D.A.L.I. cantină pentru ajutorul social, 4 documentații D.A.L.I. pentru reabilitarea/modernizarea/ echiparea instituțiilor de învățământ).

N. I. T.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir