Rămâi conectat

Administraţie

Investiție de peste 30 de milioane de lei, în „Poiana cu Goruni” din Vinerea și pe malul Râului Mare din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

La Cugir, pe malul Râului Mare și la Vinerea, în Poiana cu Goruni, administrația locală plănuiește să amenajaze două zone de agrement, printr-o investiție de peste 30 milioane de lei. Cele două zone vor fi unite printr-o pistă de biciclete.

Vor fi amenajate un parc aventură, loc de joacă pentru copii, o zonă pentru tir cu arcul și o zonă pentru airsoft, pavilioane din lemn și vetre special amenajate pentru a putea fi montate ceaune sau grătare, piste de biciclete și multe altele.

Valoarea cu TVA (19%) a investiţiei este de 30.372.085,25 lei, din care valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M) 24.474.777,07 lei.

Perioada de implementare propusă este de 28 de luni.

Proiectul propus care face obiectul prezentei documentații se desfășoară pe trei zone:

Zona 1 – Poiana cu Goruni: situată în vestul localității Vinerea, este situată în intravilanul localității Vinerea, fiind reglementată urbanistic iar conform destinaţie din PUG zona este încadrată în UTR5 – SP6 subzona pentru sit de arhitectură, cultură tradițională și agreement. Accesul spre această zonă se face din strada Calea Gorunilor și are o formă circular.

Zona2 – zona de agreement și recreere pe malul râului Cugir: situată în sud-estul localități Vinerea, pe malul râului Cugir, fiind situat în extravilanul localității Vinerea (zona este nereglementată urbanistic). Accesul spre acest teren se face din strada Principală care se suprapune peste DJ704. Forma este neregulată, fiind în forma unui riniche.

Zona 3 – pistă de biciclete: situată în partea vestică a localității Vinerea, fiind situată în extravilanul acesteia și se desfășoară pe partea dreaptă a variantei de ocolire a localității Vinerea în sensul de mers spre Cugir. Ca și destinaţie după PUG – căi de comunicații.

Intervenția propusă în această documentație presupune pe de o parte câștigarea terenului adiacent râului Cugir (zona 2), prin reconversia și refuncționalizarea terenului neutilizat din acest areal și transformarea acestuia într-o zonă de petrecere a timpului liber iar pe de altă parte modernizarea zonei de agrement existentă în Poiana cu Goruni (zona 1) și interconectarea acestor zone între ele prin intermediul unei piste de biciclete care are ca scop crearea infrastructurii în vederea promovării mijloacelor de transport nepoluante (zona3).

Prin lucrările prevăzute în proiect, se va îmbunătăți microclimatul din zonă prin amenajarea de spații verzi coerente din punct de vedere peisagistic și alte amenajari necesare agrementului și recreerii, răspunzând cerințelor locuitorilor din zonă, copii, adulți și persoane cu dizabilități.

In cadrul Masterplanului reglementat prin PUZ spre aprobare se propune dezvoltarea unor puncte de centralitate constituite din zone cu activități cheie și de referință, precum și de alte spații de interes, atractive pentru publicul general.
Și în Poiana cu Goruni, la modernizarea spațiului existent se propune aceași modalitate de intervenție.

S-a dorit ca proiectul propus să aibă o influență minimă-invaziză asupra zonelor studiate în special asupra zonei 1, încercându-se să se conserve specificul local dar în același timp să creeze un cadru ambiental plăcut, care să atragă cât mai multi doritori să-și petreacă timpul în aer liber, să facă mișcare, să socializeze, să renunțe la autoturisme și să se deplaseze pe jos sau cu bicicleta, efectele pozitive asupra populației văzându-se în timp, chiar dacă nu pot fi cuantificate foarte ușor în bani.

• Amenajarile propuse se adresează tuturor categoriilor de populație

Accesul se va realiza dinspre rețeaua de mobilitate a orașului de pe trama stradală existent, fiind posibil atît cu mijloacele de transport publice, cu autoturisme dar și pietonal și cu bicicleta.

Accesul la zona 1 se face din strada Calea Gorunilor, care va fi modernizată prin programul național Anghel Saligny. Prin proiectul de modernizare a străzii nu au fost prevăzute spații de parcare în zonă de aceea prin acest proiect s-a prevăzut în partea de nord a amplasamentului o zonă pentru parcarea autoturismelor cu îmbrăcăminte din iarbă, compusă din două zone cu o capacitate de 19 locuri, pe acoperișul cărora vor fi montate panouri solare. Energia produsă de acestea va fi folosită pentru iluminatul exterior sau a construcțiilor proiectate, doar dacă cantitatea produsă de acestea nu este suficientă se va folosii enegia electric din rețea.

Pentru zona 1 s-a prevăzut în partea nord-vestică o zonă de acces ocazional auto, restricționarea traficului se face cu stâlpi retractabili, fiind posibil accesul doar când au loc manifestări socio-culturale, pentru participanți. Lățimea este 3,5 m și iar la capătul acesteia este prevăzută o zonă de întoarcere, care este amenajată peisagistic.

Din aceasta se desprind traseele destinate circulației pietonale care șerpuiesc printre arborii existenții împărțind spațiul existent în diferite zone de interes. Din aceasta se desprind aleile secundare care duc spre aceste zone de interes și zonele de intervenție peisagistică.

În lungul acestora precum și în zonele de intervenție peisagistică vor fi amplasate panouri de informare cu privire la speciile de plante, arborii și arbuștii care sunt plantați, precum și rolul lor în reducerea amprentei de carbon, și rolul fiecărei în păstrarea și ocrotirea naturii.

În partea de vest s-a prezăzut un parc aventură cu trei trasee cu cabluri la înălțime pentru adulți și copii.

În partea de sud s-a prevăzut un loc de joacă pentru copii, o zonă pentru tir cu arcul și o zonă pentru airsoft.

In zona centrală s-a propus înlocuirea scenei existente cu o nouă scenă și amenajarea unor gradene pentru spectatori atunci cand se organizează spectacole în aer liber.

Aici se organizează anual Festivalul de folclor din Poiana cu Goruni precum și Festivalul „Cultură pentru Cultură” prin care se promovează tradițiile și meșteșugurile din zonă.

O parte din gorunii existenți sunt bolnavi, s-au inventariat și s-au marcat pe planul de situație. Aceștia vor trebui înlocuiți etapizat cu material săditor nou, sănătos, de același tip.

Zona va fi mobilată cu pavilioane din lemn și vetre special amenajate pentru a putea fi montate ceaune sau grătare atunci când se organizeză diferite activități socio-cultural. Pavilioanele vor fi cu acoperișuri verzi. Zona va fi dotată cu mobilier urban din lemn (bănci, coșuri gunoi, mese pentru picnic, etc).

Deoarece suprafața Poienii cu Goruni este mult mai mare decât suprafața care face obiectul prezentului proiect, s-a analizat și amenajat în special zona central care nu are așa mare densitate de plantare cu arbori, și permite utilizatorilor să profite atât de câldura sorelui admirâd și simțind mirosul ierbii și a florilor dintr-o pajiste dar și răcoarea și mirosul pădurii.

În lungul traseelor pietonale, s-au ales suprafețe care vor fi plantate cu plante perene, arbuști și arbori din speciile autohtone. Aceste zone vor fi udate cu apa provenită de la ploaie care este stocată iar când cantitatea de precipitații este redusa vor fi udate cu apă de la rețea.

Iluminatul exterior va fi pe 3 niveluri:

– iluminat înalt în zona accesului ocazional auto, zona locului de joacă pentru copii, tir și airball
– iluminat mediu în lungul traseelor pietonale
– iluminat jos în lungul traseelor pietonale
– iluminat ambiental pentru punerea în evidență arborilor cu un coronament impunător

Zonele de circulație din cele două parcuri va fi supravegheată video, camerele de supraveghere vor fi montate pe stâlpii de iluminat și stâlpi adiționali pe aleile adiacente.

Accesul spre zona 2, se face din strada Principală care a fost modernizată iar acum beneficiază atât de trotuare special amenajate cât și de piste pentru bicicletă. Proiectul nostru se racordează la infrastructura existentă. Se propune realizarea unui acces auto care să permit circulația în ambele sensuri, amenajat până la limita zonei noastre de interes, care realizează și accesul în zona propusă prin proiect pentru parcare cu o capacitate de 16 locuri.

Accesul pietonal se va face prin amenajarea unui trotuar paralel cu calea de acces care se racordează la trotuarul existent de pe strada Principală și până la zona noastră.

Pista de biciclete propusă se va racorda la pista existent pe strada Principală, urmărește apoi calea de acces până la sit-ul nostru apoi urmărește limita de proprieta pe partea vestică a amplasamentului până la limita zonei de reglementare prin PUZ.

Zona de agrement și recreere este străbătută de un traseu pietonal aproape circular care se desfășoara în lungul pistei de biciclete și pe malul râului Cugir fiind ca o coloană vertebrală, cu îmbrăcăminte din iarbă rezistentă la călcare. Din aceasta se ramifică alte trasee pietonale care duc spre punctele de interes din zonă (loc de joacă, teren de sport, zonă practicare sport în aer liber, canal agreement, zone de ședere, socializare și relaxare în ansambluri de pergola, etc). Pentru a scoate în evidență structura scheletară a amenajării aceste ramificații vor avea îmbrăcămintea din iarbă rezistentă la călcare cu accente din traverse de lemn de gorun.

Pentru a mări gradul de atractivitate precum și pentru ameliorarea stocurilor de carbon, sporindu-se astfel reziliența și reducând vulnerabilitatea, s-a prezăzut un canal de agrement pentru practicarea sportului – caiac pentru copii, cu malurile amenajate cu anrocamente plantate cunoscute sub denumirea de tehnică de „VEGETATED RIPRAP”, tehnică folosită pentru protejarea zonelor împotriva eroziunii și controlul acesteia.

La capetele zonei de canal sunt două ochiuri de apă care vor avea și rol de recirculare a apei pe această zonă și care vor fi populate cu pești din specii autohtone (ciprinide) care pe lângă rolul lor de epurare naturală a apei au rol și la păstrarea biodiversității.

Cele două zone de agreement vor fi conectate între ele prin pista de biciclete care este prevăzută pe partea dreaptă a variantei de ococlire a localității Vinerea, în sensul de mers spre Cugir, pe marginea șanțului pentru colectarea apelor pluvial.

Pe zona 1 și zona 2, se prevăd pe lângă cele descries mai sus următoarele: corp administrativ, grup sanitar, platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

• Necesitatea realizării proiectului

Necesitatea investiției este fundamentată într-o serie de documente strategice. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană a orașului Cugir 2021 – 2023, este un alt document strategic ale carui obiective specifice contribuie la creșterea atractivității orașului Cugir și a zonelor aparținătoare pentru locuire și pentru afaceri.

Obiectivul general al elaborarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană asumat de către autoritatea publică locală se referă la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Cugir și din zonele periurbane prin promovarea unei dezvoltării economice, sociale și de mediu armonioase, prin promovarea de acțiuni integrate și complementare în zonele identificate prin studii care necesită aceste acțiuni.

Poiana cu Goruni este una din principalele zone de petrecere a timpului liber pentru locuitorii UAT Cugir. Aici are loc și Festivalul de Folclor precum și alte activității organizate de primăria Cugir. Este situată la vest fiind situată la cca. 1,5 km de localitatea Vinerea și la cca. 4,5 km de orașul Cugir.

Zona de pe malul Râului Cugir este situată în partea de sud est a localității Vinerea și este o zonă nevalorificată pentru potențialul ei, la ora actual fiind plină de mărăcini. în cadrul SIDU se relevă faptul că există un deficit ridicat de spații verzi la nivelul zonelor rezidențiale ale orașului, dublat de un mesaj direct din partea comunității, care își dorește mai multe opțiuni de recreere în aer liber.

Reabilitarea malurilor râului Cugir ar putea oferi un răspuns viabil acestei probleme, aducând totodată un plus de valoare zonei limitrofe, aflată în proces de restructurare. Distribuția inegală a spațiilor verzi la nivelul orașului, dublată de un deficit de spațiu public pentru plantare, conduce la un deficit de spații umbrite de promenadă și recreere în timpul verii, contribuind, în același timp, și la creșterea incidenței insulelor de căldură urbană.

Totodată, există riscul accentuării fenomenelor asociate schimbărilor climatice, ca urmare a deficitului de perdele de protecție a căilor de comunicații și zonelor industriale, a lipsei unei centuri
verzi sau a aliniamentelor incomplete de arbori de-a lungul străzilor. în acest sens, SIDU promoveaza dezvoltarea infrastructurii de agrement și de petrecere a timpului liber.

Principalele intervenții propuse în PUG al orașului Cugir și preluate în PMUD sunt:

– ranforsarea sistemelor rutiere la străzile modernizate în funcție de traficul de prognoza pentru acestea și de starea lor;
– modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona centrală spre extremități, în primul rând în lungul accesului principal respectiv accesul dinspre D.N.7;
– urmărirea corelării lucrărilor de modernizare cu cele privind instalațiile tehnico-edilitare subterane și aeriene;
– consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite;
– pietruirea și balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase;
– amenajarea unor parcări publice în zona centrală și în zonele de locuit;
– realizarea parcajelor pentru prestări servicii sau industrie în limitele necesare în funcție de capacitățile existente sau propuse în afara spațiului aparținând domeniului public;
– amenajarea zonelor pentru circulația pietonală;
– amenajarea unei zone pentru circulația bicicliștilor prin crearea de spațiu suplimentar sau prin marcarea în carosabil a acesteia;
– amenajarea corespunzătoare a trotuarelor și a zonelor verzi protectoare;

Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, având ca scop satisfacerea nevoilor de mobilitate a locuitorilor orașului Cugir pentru a îmbunătății calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficienta economică.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Campanie de sterilizare GRATUITĂ a câinilor la Cugir, în zilele de 10 și 11 mai 2024

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria orașului Cugir organizează, în zilele de 10 și 11 mai 2024, o campanie de sterilizare gratuită a câinilor de pe raza localității.

Campania de sterilizare gratuită va avea loc în perioada 10-11 mai 2024. Primăria Cugir a alocat în acest sens fonduri pentru sterilizarea a 60 de câini.

Locația unde se va desfășura campania este strada Drăgana nr. 29-31.

Cainii vor fi sterilizați, microcipați și li se va elibera carnet de sănătate, motiv pentru care sunteți rugați să vă prezentați cu o copie a cărții de identitate.

Programări se pot face la numărul de telefon 0744550409, zilnic între orele 17.00-20.00.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Inițiativă de reducere a impozitului pe clădiri și terenuri pentru donatorii de sânge din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Social democratul, Andrei Sărmășan în calitate de consilier local în Consiliul Local al orașului Cugir a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune acordarea unei reduceri procentuale de 25% a impozitului pe clădiri, respectiv a impozitului pe teren pentru persoanele fizice care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană.

Potrivit actului normativ amintit,  organele locale ale administraţiei publice sunt obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge, potrivit competenţelor pe care le au.

În acest context, „consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri, respectiv a impozitului pe teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic”.

Reducerea se poate cumula cu bonificaţia acordată în condiţiile prevăzute de lege şi se aplică diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat. |[(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. (text original în vigoare până la 6 aprilie 2024) ]|

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

„În acest sens, consiliul local are competența de a aproba reduceri la plata impozitelor și taxelor locale cu scopul de a promova acțiunile de donare de sânge, motiv pentru care am inițiat proiectul de hotărâre  pentru aprobarea unor reduceri procentuale de 25% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru persoanele care fac dovada activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană”, a precizat consilierul Andrei Sărmășan.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Acțiuni de ecologizare organizate de Primăria Cugir, în cadrul campaniei „Și mie îmi pasă de orașul meu”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria orașului Cugir a transmis că ca organiza, în acestă săptămână, două acțiuni de ecologizare în cadrul campaniei „Și mie îmi pasă de orașul meu”.

„În cadrul campaniei „Și mie îmi pasă de orașul meu” – Curățenia de Primăvară 2024- Primăria Cugir organizează două acțiuni de ecologizare în oraș:

– Joi 18.04.2024, zona pârâul Buschii, începând cu ora 16.00, având ca loc de întalnire zona skatepark – stadion parc.
– Sâmbătă 20.04.2024, pe centura ocolitoare Vinerea, începând cu ora 09.00, având ca loc de întâlnire – Poliția Locală Cugir.

Cei care doresc să participe sunt așteptați la locurile de întâlnire stabilite”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir