cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Societate » Învăţământ - Cultură » „Formarea profesională înseamnă, pentru instituţia noastră, factorul hotărâtor în asigurarea forţei de muncă calificate”

„Formarea profesională înseamnă, pentru instituţia noastră, factorul hotărâtor în asigurarea forţei de muncă calificate”

Publicat în 12.04.2014 la ora 13:00
  • Interviu cu ing. Alexandru MICACIU – director la Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

alexandru micaciu– Dle director Alexandru Micaciu, conduceţi una din instituţiile recunoscute ale învăţământului din judeţ, cu o tradiţie în ceea ce priveşte formarea a numeroase generaţii de elevi pentru muncă şi viaţă. Care sunt perspectivele  acestei prestigioase şcoli pentru perioada care urmează?
– Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir s-a dovedit şi se dovedeşte în continuare ca o unitate reprezentativă în ceea ce priveşte pregătirea elevilor pentru profilul tehnic, iar formarea profesională înseamnă, pentru instituţia noastră, factorul hotărâtor în asigurarea forţei de muncă calificate. Unii dintre elevii absolvenţi ai instituţiei noastre îşi continuă studiile urmând învăţământul superior sau alte forme de pregătire, alţii au posibilitatea de a se angaja conform meseriei dobândite în activităţi desfăşurate de agenţii economici locali. În anul de învăţământ 2012-2013, s-a reînfiinţat învăţământul profesional tehnic, iar din anul de studii 2013-2014, în cadrul colegiului funcţionează o clasă de învăţământ profesional care are o strânsă colaborare cu agenţii economici locali unde îşi desfăşoară activitatea practică. Demersul are la bază învăţământul de tip dual după modelul german. În acest scop, din anul de învăţământ 2014-2015, agenţii economici implicaţi şi-au manifestat interesul să continue colaborarea şi pe viitor, astfel că elevii din clasa a IX-a care îşi vor manifesta interesul şi dorinţa de a urma cursurile unei şcoli profesionale vor beneficia de sprijinul agenţilor economici tot după acest model. Din experienţa scurtă de când am demarat această formă de pregătire, am constatat o bună colaborare între şcoală şi agenţii economici, iar implicarea acestor doi factori (tip dual) aduce avantaje atât cursanţilor, cât şi agentului economic ca beneficiar al cadrelor pregătite sub această formă.
– Există o preocupare de viitor din partea colegiului şi pentru alte forme de pregătire?
– Pot să vă spun că în decursul chiar a acestui an, în afară de profilul mecanic, colegiul îşi propune să şcolarizeze şi elevi în domeniul electromecanic, după sistemul clasic de pregătire, formă de învăţământ unde se pot înscrie şi absolvenţi ai claselor a IX-a, care vor putea fi specializaţi tot în domeniul mecanic. Noutatea este că în acest an, şcoala profesională va fi de trei ani şi singurii beneficiari de învăţământ de tip dual sunt absolvenţii clasei a VIII-a care aleg domeniul mecanic, domeniu prin care agentul economic se va implica cu o bursă lunară conform unor criterii prestabilite, la care se implică şi Guvernul României, care alocă o bursă de 200 de lei/lună pentru fiecare cursant. Această bursă este primită şi de cei care optează pentru sistemul clasic, respectiv elevii claselor a VIII-a pentru domeniul electromecanic şi elevii claselor a IX-a care aleg varianta de a se înscrie la şcoala profesională în domeniul mecanic.
– Domnule director, joi, 10 aprilie, aveţi organizat un important eveniment în cadrul instituţiei pe care o conduceţi şi anume „Ziua porţilor deschise”, prilej cu care veţi primi vizita elevilor din clasa  a VIII-a reprezentând şcolile din Cugir şi pe cei din unităţile de învăţământ aparţinând comunelor apropiate. Cu ce ofertă educaţională îi întâmpinaţi pe oaspeţi?
– Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” dispune de cadre bine pregătite pentru formarea elevilor care urmează cursurile instituţiei noastre, majoritatea profesorilor având gradul didactic I. Totodată, datorită tradiţiei în domeniul prelucrărilor mecanice, în cadrul liceului funcţionează încă din anul de învăţământ 2012-2013 o clasă de şcoală tehnică postliceală în domeniul Mecanic – Calificarea profesională „Tehnician operator pe maşini unelte cu comandă numerică”. La această formă de învăţământ se poate înscrie orice absolvent de 12 clase, iar examenul de bacalaureat nu constituie o cerinţă de bază. Unitatea dispune de 26 de săli de clasă şi 6 laboratoare, locaţii dotate cu aparatură specifică pentru activităţi didactice, calculatoare, maşini de încercare tracţiune, durimetre, cuptor pentru tratamente termice, precum şi cu materiale specifice activităţii economice. Avem un atelier-şcoală dotat cu maşini unelte clasice, precum şi cu maşini cu comandă numerică. Atelierul este compartimentat pe principalele domenii de pregătire, în special domeniul mecanic şi domeniul electric. Vizitatorii însoţiti de diriginţi vor avea posibilitatea să vadă laboratoarele, cabinetele instituţiei, atelierele-şcoală, baza sportivă şi pot participa la întâlniri şi activităţi organizate de elevi ai colegiului. Pentru anul şcolar 2014-2015, colegiul îşi propune, în afara şcolii profesionale şi a şcolii postliceale, realizarea a două clase pentru profilul „Servicii” în domeniul economic şi o clasă profilul Tehnic, domeniul Electronică şi Automatizări, cu 28 de locuri. Această ofertă vine în întâmpinarea elevilor care în anul 2013-2014 vor absolvi clasa a VIII-a şi vor să urmeze învăţământul liceal pentru acest profil.
– Care sunt, în opinia dumneavoastră, priorităţile pe care le consideraţi ca fiind de maximă importanţă pentru instituţia pe care o conduceţi?
– Aş vrea să pornesc de la  deviza şcolii noastre care spune că: „Fiecare elev are condiţiile sale specifice de viaţă, experienţele proprii, caracteristicile sale, originalitatea sa. Noi, şcoala, împreună cu familia, îl vom călăuzi cu mult tact şi cu răspundere spre reuşită şi împlinire, pentru că el ne reprezintă”. De aici şi opinia mea că, în societatea actuală, pregătirea profesională reprezintă cheia succesului. După însuşirea unei calificări profesionale, absolvenţii îşi pot continua traseul educaţional şi pot accede către alte niveluri de pregătire. Cred că de aceea şi pe plan mondial se discută tot mai mult despre „învăţare pe tot parcursul vieţii”. În ceea ce ne priveşte, vom ţine seama de propunerile care vin de la agenţii economici locali, vom întări colaborarea cu aceste societăţi, în aşa fel încât să putem oferi forţă de muncă cât mai bine pregătită. Vreau ca la final să mulţumesc Primăriei şi Consiliului Local Cugir pentru interesul şi contribuţia adusă la reabilitarea şi modernizarea atelierului-şcoală.
– Domnule director, vă doresc mult succes!

Facebook 

Acest articol a fost citit de 831 ori

„Formarea profesională înseamnă, pentru instituţia noastră, factorul hotărâtor în asigurarea forţei de muncă calificate”
5 (100%) 2 votes

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *