Rămâi conectat

Administraţie

Dezbatere publică la Cugir privind taxele și impozitele locale, aferente anului 2022

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria Cugir a organizat recent, o dezbatere publică destinată stabilirii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2022, indexate cu rata inflației de 2,6%. Proietul de hotărâre supus dezbaterii de către primarul Adrian Teban, urmează a fi prezentat spre aprobare în ședința Consiliului Local din 23 decembrie 2021.

Au fost discutate valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile, stabilite în sume fixe. Am selectat din proiectul de hotărâre câteva aspecte care fac obiectul dezbaterii amintite.

• IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează conform Legeii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,1%; impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează  prin aplicarea unei cote de 0,89%; pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează, prin aplicarea unei cote de 0,43% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop residential cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Conform  aceluiași proiect, impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,22%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 1,10asupra valorii impozabile a clădirii;

Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, se calculează conform art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote de 0,43% asupra valorii impozabile a clădirii;

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art.460 alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.460 alin. (2) sau (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate învigoare la data evaluării. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5%.

 •  IMPOZITUL PE TERENURI – ALTE TAXE

 Împozitul pe terenuri aparţinând persoanelor fizice și juridice se calculează conform art.465 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Impozitul pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice se calculează conform art.470 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.                           Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se calculează conform art.477 și art.478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fical, astfel:

– taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se stabileşte prin aplicarea cotei de 3 % asupra serviciilor prevăzute în contractul de publicitate.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2022 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportiv, sunt cuprinse în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2022 a impozitului datorat pe întregul an, de către contribuabili, se acordă: o bonificaţie de 10%, pentru persoane fizice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport; o bonificaţie de 5%, pentru persoane juridice, la impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi la impozitul pe mijloacele de transport.

 Se acordă o reducere a impozitului/taxei pe clădiri, pe o perioadă de 5 ani, cu 50%  pentru imobilele la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii.

În baza prezentei hotărâri a consiliului local se acordă următoarele scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi teren, după cum urmează:

Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform art.456 alin.2 lit.d și ale art.464 alin.2 lit.e din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform art.456 alin.2 lit.c și ale art.464 alin.2 lit.d din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Se acordă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, conform art.456 alin.2 lit. s) și ale art.456 alin.31 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir