Rămâi conectat

Administraţie

De ieri, 1 noiembrie 2021, Primăria orașului Cugir primește dosarele pentru stabilirea ajutoarelor de încălzire a locuinței şi a suplimentului pentru energie electrică

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria orașului Cugir, prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, demarează activitatea de primire a dosarelor pentru stabilirea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021;

1. Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
-nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de un autoturism şi/sau motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situații:
– proprietar al locuinței
– succesorul de drept al proprietarului locuinţei
– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).
– sunt beneficiari de venit minim garantat sau alocatie de sustinere a familiei;

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

2. Procedura de solicitare a ajutoarelor:

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi/ petrolieri, formularele (conform anexei nr. 2 si 3 din HG nr. 1073/2021) vor fi puse la dispoziția solicitanților de către Primăria Cugir (la sediul propriu) și prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir (la toate sediile si punctele de lucru), sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariacugir.ro,

Depunerea cererilor-declaraţii însotite de actele doveditoare, se face o singură dată la începutul sezonului rece, respectiv începând cu data de 01.11.2021 până la data de 20.11.2021, pentru a beneficia pentru întreg sezonul rece (noiembrie 2021 – martie 2022). Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 a lunii, respectiv cu luna următoare, dacă documentele se depune după data de 20 a lunii.

Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei însoțită de actele doveditoare, se depun individual la Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, începând cu data de 01.11.2021, la sediile Serviciului Public de Asistență Socială Cugir, respectiv la următoarele locații, respectându-se criteriul cel mai apropiat punct de lucru de domiciliul solicitantului:

1. Sediul SPAS Cugir, din strada 21 Decembrie 1989, nr. 3, luni-miercuri și vineri între orele 9-16, iar joi între 9-18;
2. Sediul Centrului Comunitar Baia socială din Cugir, str. Gh. Asachii, nr. 11, zilnic intre orele 9-16;
3. Sediul Centrului Multifunctional pentru Persoane Vârstnice din str. 21 Decembrie 1989, nr. 47, zilnic intre orele 9-16;
4. Sediul Serviciului Taxe si Impozite locale, etajul 2, din str. Victoriei, nr.9, zilnic între 9-15.30.
5. Sediul Centrului Multifunctional Vinerea din loc Vinerea, str. Morilor, nr.5B, zilnic între 9-16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon: 0258750764 – SPAS, 0788628173 – punct Taxe si impozite, 0788619188/0258750370 – Baia socială, 0788628174- Centrul Multifunctional, 0358407342 – Centru Vinerea.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir