Rămâi conectat

Administraţie

Cugirul, oraș închis: Consiliul județean Alba a renunțat la administrarea drumurilor forestiere din jurul localității

Redacția Cugirinfo.ro

Publicat

în

Consilierii județeni au aprobat proiectele de hotărâre prin care CJ Alba renunță la dreptul de administrare asupra diferitelor tronsoane de drumuri județene de pe DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C cuprins între poziția kilometrică 11+750 – 17+600, DJ 705G: limită județul Hunedoara – Cugir (DJ 704), DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704).

S-a renunțat la tronsonul din drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoana – Valea Mare – DN 67 C cuprins între poziția kilometrică 11+750 – 17+600. Prin Decizia nr. 82/24 septembrie 1992 a Delegației permanente privind încadrarea în categorii diferențiate a drumurilor publice de pe raza administrativ teritorială a județului Alba, drumul județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir avea lungimea de 11,750 km, având originea la intersecția cu drumul național DN7 și destinația ieșirea din orașul Cugir, podul peste Râul Mare. În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997 a comunicat Consiliului Județean Alba elaborarea unui Studiu privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi anii care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor. Studiul privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din România a fost realizat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri, în calitate de proiectant.

Astfel, în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională de drumuri și poduri București s-a încheiat contractul nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, Județul Alba. Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente a fost aprobat programul de clasări și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program care a fost comunicat Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998. În cadrul propunerilor, drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir cu lungimea inițială de 11,750 km, având originea la intersecția cu drumul național DN7 (Șibot) și destinația ieșirea din orașul Cugir, podul peste Râul Mare i s-a modificat lungimea și traseul, devenind DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoană – Valea Mare – DN 67 C, în lungime de 75,950 km. Acesta provine din fostul DJ704 în lungime de 11,750 km şi mai multe tronsoane de drumuri forestiere. Pentru tronsoanele de drumuri forestiere, aflate în dublă înregistrare, pe de o parte proprietar Statul Român, administrator Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ca şi drumuri forestiere, pe de altă parte judeţul Alba ca şi drum judeţean, s-a încercat clarificarea situației juridice. Astfel prin adresele nr. 5368/1998 şi nr. 2954/17 iunie 1999 Consiliul Județean Alba solicită Regiei Naționale a Pădurilor acordul pentru clasarea unor tronsoane de drumuri forestiere în drumuri judeţene sau comunale, solicitare respinsă de Regia Națională a Pădurilor, motivând prevederile art. 54 din Codul Silvic (Legea 26/1996) – act normativ în vigoare la data respectivă, care prevede că reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este interzisă. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2000 a fost însușit Studiul de sistematizare a rețelei de drumuri locale din Judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 121/10 ianuarie 2000, studiu care a stat la baza promovării H.G. nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. Prin H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu modificările și completările ulterioare, drumul județean DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoană – Valea Mare – DN 67 C a fost cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 66, având lungimea de 75,950 km. Din datele furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva reiese faptul ca tronsonul de drum județean DJ 704 de la ieșirea din orașul Cugir, podul peste Râul Mare – Baraj Canciu – Poarta Raiului – Luncile Prigoanei – DN 67 (Baraj Oașa) se suprapune, parțial, cu următoarele drumuri forestiere: lDAF OAȘA POIANA MUIERII – Ocolul Silvic Blaj; lDAF VALEA MARE – Ocolul Silvic Blaj; lDAF VALEA MARE PRIGOANA – Ocolul Silvic Blaj; lDAF VALEA PRIGOANEI OAȘA – Ocolul Silvic Blaj; lDAF VALEA PRIGOANEI – Ocolul Silvic Blaj; lDAF PÂRÂUL CANCIU 1 – Ocolul Silvic Blaj. În perioada 2014-2017 s-au reluat demersurile de clarificare a situației juridice a drumurilor judeţene suprapuse cu tronsoane de drumuri forestiere, respectiv a dublei înregistrări, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nefiind de acord cu clasarea drumurilor forestiere în drumuri judeţene. Având în vedere cele prezentate mai sus, CJ Alba a decis revenirea la situaţia din anul 2000 în sensul modificării traseului și lungimii drumului județean DJ 704: DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir – Şureanu – Prigoană – Valea Mare – DN 67 C prin revenirea la traseul și lungimea inițială a acestuia și anume traseul DN 7 (Şibot) – Vinerea – Cugir, cu lungimea de 11,750 km. Povestea se repetă și cu drumurile DJ 705G și DJ 705F. Astfel, s-a mai aprobat radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului Alba a drumului județean DJ 705G: limită județul Hunedoara – Cugir (DJ 704), având lungimea de 4 km şi care asigură legătura cu județul Hunedoara. Acesta provine din intravilanul oraşului Cugir și continuă ca drum forestier până la limita cu judeţul Hunedoara. Demersurile pentru clasarea acestuia în drum județean s-au făcut în perioada 1998-2000. Conform legislației actuale, tronsonul de drum cuprins între limita intravilan orașul Cugir și limită județul Hunedoara are dublă înregistrare, acesta fiind cuprins atât în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca și drum forestier, cât și în domeniul public al județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, ca și drum județean. În decursul timpului au fost mai multe intenții de rezolvare a dublei înregistrări şi de păstrare a categoriei de drum județean, fără a se ajunge la un rezultat. Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese faptul că tronsonul de drum județean DJ 705G: limită județul Hunedoara – Cugir (DJ 704), de la ieșirea din intravilanul orașului Cugir până la limită județul Hunedoara se suprapune cu drumul forestier DAF Valea Dăii – Ocolul Silvic Sâpcea Cugir. S-a aprobat și radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al județului Alba a drumului județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704), ca urmare a declasării tronsonului. Drumul are punctul de plecare în judeţul Hunedoara şi punctul de final oraşul Cugir (DJ 704), judeţul Alba. Lungimea totală a drumului pe teritoriul judeţului Alba este de 21 km. Din datele furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Alba Iulia reiese faptul că tronsonul de drum județean DJ 705F: limită județul Hunedoara – Cabana Prislop – Cugir (DJ 704), de la ieșirea din intravilanul orașului Cugir până la limită județul Hunedoara se suprapune cu drumurile forestiere DAF Prislop şi DAF Râul Mic – Ocolul Silvic Cugir.

Nicoleta IDITA – TOMUȚA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir