Rămâi conectat

Administraţie

Cugirul a aprobat Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul consiliului local, pentru anul 2021

cugirinfo.ro

Publicat

în

În ședință publică, aleșii Cugirului au luat în dezbatere și au aprobat proiectul de hotărâre inițiat de primar privind asigurarea unei asistenţe sociale active adresate grupurilor defavorizate prin diversificarea, extinderea şi eficientizarea serviciilor sociale existente; dezvoltarea, extinderea şi finanţarea serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi; combaterea excluziunii sociale a grupurilor defavorizate; creşterea incluziunii sociale conform Strategiei Europa 2020.

Planul anual de acţiune cuprinde: Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale: Serviciile sociale existente la nivel local; Servicii sociale propuse spre a fi înființate. În cadrul planului sunt prevăzute: Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local; Programul de formare si indrumare metodologica a personalului care lucreaza in domeniul serviciilor sociale.

„Planul anual de actiune se elaboreaza inainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul urmator, in conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ- teritoriala, si cuprinde date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subventionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de finantare. Planul anual de actiune cuprinde și planificarea activitatilor de informare a publicului, precum si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale”, preciza în Referatul de aprobare, primarul Adrian Teban.

Potrivit edilului, elaborarea planului anual de actiune se fundamenteaza prin realizarea unei analize privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si propuse spre a fi infiintate, resursele materiale, financiare si umane disponibile pentru asigurarea furnizarii serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale in functie de resursele disponibile, si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unitatii administrativ- teritoriale se au in vedere costurile de functionare a serviciilor sociale aflate in administrare, inclusiv a celor ce urmeaza a fi infiintate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse in lista serviciilor sociale ce urmeaza a fi contractate si sumele acordate cu titlu de subventie, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, estimate in baza standardelor de cost in vigoare.

Anterior aprobarii prin hotarare a consiliului local a planului anual de actiune, acesta este transmis spre consultare Consiliului Judetean Aba.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Prin punerea în funcţiune a unei centrale fotovoltaice „Parcul Industrial Cugir” devine prosumator

cugirinfo.ro

Publicat

în

„Parcul Industrial Cugir” pune în funcţiune o centrală fotovoltaică, prin care va putea acoperi mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională. Recent, a fost finalizată investiția privind punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice amplasată pe acoperișul-terasă al Halei de producție nr. 4 în incinta societății.

„Astfel, energia produsă în această centrală acoperă o mare parte din energia necesară pentru alimentarea subconsumatorilor parcului, la un preț mai mic decât energia convențională, iar cantitatea de energie produsă și neconsumată se introduce în sistemul electric național (SEN).

Prin urmare, societatea Parcul Industrial Cugir SA deține și calitatea de prosumator, având Certificat de racordare și producere emis de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba”, se arată într-un raport de specialitate ce însoţeşte un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, Simion Creţu, proiect aprobat în şedinţa ordinară din noiembrie a Consiliului Judeţean Alba.

Potrivit unei adrese transmise CJ Alba, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba pentru completarea obiectului secundar de activitate, cu activitatea „Producția de energie electrică – Cod CAEN 3511”. Prin urmare, se impune modificarea art.6 din Actul constitutiv al societăţii, Obiectul secundar de activitate al Întreprinderii Publice – Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA prin completare obiectului secundar de activitate cu Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.

În aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a anexelor sale. Principali indicatori care se vor modifica sunt veniturile totale, de la 1.628.800 de lei la 1.729.395 de lei, și cheltuielile totale, de la 1.540.708 lei la 1.635.895 de lei. În consecinţă, se observă o creștere a profitului brut, de la 88.092 de lei la 93.500 de lei.

Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați iniţial, în cazul de faţă în 26 ianuarie 2023.

UAT – Județul Alba este acționar unic la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Contracte de finanțare în valoare de 33,8 milioane de lei, pentru investiții cu fonduri din PNRR, la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabilă între orașul Cugir și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba despre proiecte în valoare de peste 33.800.000 de lei (fără TVA) prin care administrația locală își propune să reabiliteze și să eficientizeze mai multe clădiri publice.

„Majoritatea contractelor semnate astăzi vizează obiective ce aparțin infrastructurii învățământului local și reprezintă o completare la cele 6 proiecte cu fonduri europene pe care le avem în momentul de față în implementare. Așadar, avem șansa ca prin PNRR să reabilităm și clădirile celorlalte instituții care nu au fost eligibile prin POR și astfel să avem o rețea școlară modernizată în totalitate”, susține edilul.
Potrivit acestuia, trei dintre contractele semnate sunt destinate eficientizării energetice a Liceului Teoretic „David Prodan”, precum și valorificării clădirilor ce-i aparțin, iar altul se referă la reabilitarea căminului din cadrul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”.

Cele cinci proiecte finanțate prin PNRR vor fi implementate pe parcursul a 24-25 de luni.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic în orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședință extraordinară realizarea proiectului „Construire parc fotovoltaic în orașul Cugir”, propus la finanțare din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, derulat de Ministerul Energiei.

Potrivit HCL Cugir nr. 227/14.11.2023, valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.591.031,54 de lei cu T.V.A., din care valoarea totală eligibilă 5.752.481,54 lei și valoarea neeligibilă 1.838.550 lei.

Aleșii locali au mai aprobat contribuția proprie în proiect, a 1.838.550 de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Cuantumul lucrărilor va fi prevăzut în bugetul Orașului Cugir pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.

Principalele activități din cadrul proiectului, care vor duce la înființarea parcului fotovoltaic, sunt următoarele:

– prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte;
– taluzarea și compactarea pământului; înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanţă;
– montarea structurii metalice de susținere în fundații izolate din beton;
– montarea de panouri fotovoltaice cu puterea instalată de minimum 410 W;
– montarea invertoarelor trifazate pe suporți speciali.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir