Rămâi conectat

Administraţie

Consiliul Local și-a dat acordul pentru implementrea proiectului „Construire, modernizare drumuri forestiere în Unitatea Administrativ Teritorială Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local, întrunit astăzi în şedinţă publică cu convocare de îndată, a aprobat proiectul de hotărâre al primarului Adrian Teban cu privire la derularea proiectului „Construire, modernizare drumuri forestiere în UAT Cugir”, proiect care va fi depus pentru finanțare prin PNDR 2014 – 2020, submăsura 4.3.

Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obţinerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., potrivit legii. Suprafaţa totală de teren ce urmează a fi ocupată de lucrare (deservită de investiţie) este de 123.781 m.p. şi se află în proprietatea publică a U.A.T. Cugir, formată din urmatoarele suprafeţe: suprafaţa de drum forestier Pîrîul Afinetului: 45682 m.p; suprafaţa de drum forestier Valea Spinului: 19413 m.p; suprafaţa de drum forestier Feţeni: 13500 m.p; suprafaţa de drum forestier Pîrîul cu Purcei: 30612 mp; suprafaţa de drum forestier Valea Prihodiştii: 7063 m.p. Consiliul Local al Oraşului Cugir se obligă să asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi şi întreţinerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranşă de plată.

Totodată, legislativul local îşi ia angajamentul de a asigura că drumurile forestiere nou construite şi modernizate în cadrul proiectului vor fi deschise publicului în mod gratuit. Valoarea totală a proiectului „Construire, modernizare drumuri forestiere în UAT Cugir.”, este 12.866.676 lei (2.849.255 euro) la care se adaugă TVA 2.375.399 lei. Menţionăm faptul că valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile: 6.773.707 lei (1.500.000 euro) şi neeligibile: 3.038.069 lei (672.764 euro), la care se adaugă TVA-ul aferent. Valoarea proiectului cu detalierea pe structura devizului general este următoarea: Valoarea totala este de 15.242.075 lei (3.375.277 euro), din care TVA in valoare de 2.375.399 lei; C+M reprezintă 12.118.135 lei (2.683.497 euro) din care TVA în valoare de 2.019.689 lei. Valoarea investitiei de baza este 11.774.133 lei, (2.607.318 euro) din care TVA în valoare 1.962.357 lei. Conform graficului de realizare a investitiei, eşalonarea costurilor este următoarea:

-Anul I:   1.888.632 lei fără TVA

-Anul II: 5.658.714 lei fără TVA

-Anul III: 5.319.330 lei fără TVA

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, astfel:

– organizarea procedurilor de achizitii publice – 9 luni;

– realizarea investiţiei propriu-zise – 24 luni;

– depunerea si decontarea ultimei cereri de plata – 3 luni.

Constantin Predescu


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir