Rămâi conectat

Administraţie

Consiliul Local și-a dat acordul cu privire la Bugetul orașului Cugir pe anul 2021

cugirinfo.ro

Publicat

în

Proiectul de buget pe anul 2021, iniţiat de către primarul Adrian Teban, a fost susţinut în unanimitate de către consilierii locali.

Potrivit primarului Adrian Teban „bugetul pe anul acesta este concentrat pe investiţii, 60% din cheltuielile pe 2021 fiind direcţionate către finanţarea investiţiilor în infrastructura stradală, sănătate, învăţământ, servicii sociale şi reabilitarea unor imobile.”

Dacă ne referim la bugetul general (în care sunt incluse bugetele creditelor şi bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii) trebuie spus că oraşul Cugir va avea la dispoziţie venituri de 107.299,55 mii lei, de două ori mai mari decât cele realizate anul trecut, în mare parte datorită fondurilor europene care vor intra în bugetul local pentru finanţarea proiectelor contractate de primărie. În ceea ce priveşte cheltuielile cuprinse în bugetul general, acesta se ridică la 122.672,40 mii lei, din care 63.475.41 mii lei reprezintă valoarea totală a investiţiilor.

Referitor la structura economică a bugetului local al orașului Cugir (fără bugetele creditelor şi a altor instituţii publice ), suma veniturilor este de 83.348,55 mii lei, iar cea a cheltuielilor se ridică la 85.348,55 mii lei, deficitul de 2000 lei fiind acoperit din excedentul anilor precedenţi. Din totalul veniturilor, 28.985 mii lei reprezintă veniturile proprii ale localităţii.

Practic, la o analiză simplă, observăm că oraşul Cugir investeşte peste dublul sumei veniturilor proprii.
În continuare vă prezentăm lista celor 46 de obiective finanţate din venituri proprii, fonduri europene sau fonduri rambursabile:

– Reducerea emisiilor de carbon in Cugir, bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă (reabilitarea infrastructurii stradale şi modernizarea transportului public)
– Continuarea proiectului privind creşterea eficienţei în clădirea publică Maternitate şi Pediatrie
– Modernizarea prin achiziție de dotări a ambulatoriului din cadrul spitalului
– Eficientizare sistem de iluminat public în UAT Cugir
– Modernizare şi echipare infrastructură educaţională pentru invaţământul preşcolar Şcoala Singidava (grădiniţe: Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Grădinița cu Program Normal „Voinicel”
– Modernizare şi echipare infrastructură educaţională pentru învăţământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Iosif Pervain Cugir (Gradinita cu Program Normal nr. 2, Gradinita cu Program Prelungit nr. 3)
– Modernizare Cantină Socială și dezvoltare servicii sociale pentru persoanele vârstnice
– Reabilitare, modernizare, echipare Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir
– Modernizare, echipare Colegiul Tehnic ” I.D. Lăzărescu”
– Modernizare şcoală „Iosif Pervain” şi străzi arondate: Șt. O. Iosif, 8 Martie, Zorilor, 1 Iunie, Arieșului, G. Enescu, M. Eminescu, Scăunel, S. Bărnuțiu, Bradului tronson 1 şi 2
– Modernizare şcoală „Singidava” şi străzi arondate: Pârâului, Carpaţi, Livezii, Dorului, Nuferilor, Horea, Traian, Fagului, Crinului, Crângului, Munteniei, Lacului, Cooperatorilor, Ştrandului, Biruinţei, Ghe. Lazăr, Decebal, M. Kogălniceanu, Mărăşeşti, I. Slavici, G. Coşbuc, Ghe. Asachi, Libertăţii
– Centru de asistenţă şi recuperare persoane vârstnice „Lotus”
– Modernizare Cantină socială şi dezvoltarea servicii sociale destinate persoanelor vârstnice
– Incluziv-investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir
– Continuare lucrări de reabilitare şi dotare Creşă şi Grădiniţă Prichindel
– Construire drumuri forestiere
– Modernizare drum Valea Dăii
– Modernizare străzi Plevnei, Deal şi continuare modernizare Oituz, Morilor şi Zăvoiului
– Extinderea reţelelor electrice de distribuţie pe str. Narciselor
– Extinderea reţelelor electrice de distribuţie pe str. Codrului
– Viabilizare teren pentru construire locuinţe
– Creşterea eficienţei energetice a clădirii Liceului „David Prodan”
– Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Ioan Mihu” Vinerea
– Reabilitare Cămin Colegiu Tehnic IDL
– DALI Piaţă Complex
– PUZ locuinţe Vinerea
– Relocare reţele electrice
– Reabilitare Bloc 1 Mai, Blocurile nr 5, 7 şi terenurile aferente, Cămin tineret 1, 2 şi terenurile aferente (expertizare)
– Studiu de fezabilitate pentru creşterea rezilienţei Spitalului Orăşenesc Cugir prin extinderea şi modernizarea infrastructurii
– Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar prin creearea unui campus multifuncţional
– Studiu de fezabilitate pentru regenerare urbană prin revitalizarea sistematică a peisajului natural, cultural şi istoric al localităţii
– Studiu de fezabilitate pentru extinderea mobilităţii sustenabile şi inteligente în zona urbană funcţională a oraşului
– Studiu de fezabilitate pentru guvernanţă electronică (card cetăţenesc, mobileacces, online)
– Studiu de fezabilitate şi POAT pentru dezvoltarea sistemului de mobilitate alternativ prin implementarea transportului verde pe coridorul Localitatea componenta Vinerea-localităţi componente zona de munte)
– Expertiză tehnică şi studiu geo pentru str. Deal
– Plan de mobilitate urbană
– Studiu de fezabilitate pentru Cămin de bătrâni
– Achiziţionare echipamente audio-video pentru sala de protocol
– Achiziţionare ceas exterior
– Licenţe calculatoare
– Centrală telefonică
– Modul CFP-contabilitate
– Achiziţionare POST TRAFO R. Mare
– Achiziţionare terenuri pentru zone de agrement
– Achiziţionare imobil teren şi construcţii, str. Principală nr 172, Vinerea
– Achiziţie teren+cămine nefamilişti

Trebuie spus că bugetul orașului Cugir pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 sunt rezultatul cumulării veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii subvenții și reflectă dimensiunea efortului financiar public al unității administrativ-teritoriale Orașul Cugir.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Cantitatea mare de precipitații căzute duminică seara a provocat probleme pe mai multe strazi din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Încă de azi noapte, primaria a intervenit în mai multe zone afectate. În continuare, echipe ale SVSU și SPGLC sunt mobilizate în teren.

Pe parcursul zilei de ieri, orașul Cugir s-a aflat sub atenționare de cod portocaliu, apoi sub cod roșu de averse torențiale și vijelie. Timp de aproximativ o oră a plouat continuu, cu precipitații cuprinse între 60 și 80 l/mp, ceea ce a provocat probleme pe mai multe străzi, în special din zona de sus a orașului. Volumul mare de apă cazut într-un timp atât de scurt a atrenat cantități mari de aluviuni care au colmatat rigolele de scurgere, rezultând depuneri pe partea carosabilă. Situația a fost mai neplăcută pe străzile aflate în proces de modernizare și unde canalizarea pluvială nu este încă finalizată.

Echipe ala SVSU si SPGLC au intervenit pe străzile Oituz, Decebal, Mărășești și la intersectia str. Bradului cu str. Mihai Viteazu, unde situația a fost mai dificilă, aici fiind solicitată inclusiv prezența contructorului, alături de care s-a găsit o soluție tehnică pentru preîntâmpinarea unor astfel de situații.

Probleme au fost și în zona blocurilor, unde pompierii de la SVSU Cugir au intervenit azi- noapte pentru pomparea apei din spatele imobilului de pe str. Al. Sahia Nr.19.

Trebuie precizat că nu au fost gospodării inundate, cu exceptia unei pivnițe în localitatea Vinerea. În câteva imobile, au avut loc refulări ale apei uzate datorită faptului că în rețeaua de canalizare menajeră este colectată și apa meteorică din curțile oamenilor.

În continuare Primăria Cugir are mobilizate echipe în teren pentru decolmatarea rigolelor și luarea măsurilor care se impun, în funcție de situațiile specifice.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir