cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Consiliul Local al orașului Cugir a stabilit nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Consiliul Local al orașului Cugir a stabilit nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Publicat în 24.11.2018 la ora 17:21

Consiliul Local al orașului Cugir a stabilit vineri, în ședinșă ordinară, nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019. Potrivit hotărârii adoptate de aleșii locali, acestea vor fi indexate în anul fiscal 2019, ținând seama de rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv de 1,3%, în următoarea formă:

 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 • Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanele fizice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice calculul impozitului pe clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani este următorul:

                    1. Zona A

                    Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 86 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 87 lei

                    Casă – suprafață construită 100 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 154 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 156 lei

                    2. Zona B

                    Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 82 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 83 lei

                    Casă – suprafață construită 100 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 147 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 149 lei

                     3. Zona C

                    Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 78 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 79 lei

                    Casă – suprafaţă construită 100 mp

                    Impozit clădiri 2018 = 140 lei

                    Impozit clădiri 2019 = 142 lei

 • Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,81% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri: Valoarea contabilă a clădirii – apartament 46,4 mp, zona A –  evaluată la 31.12.2017 este de 80.000 lei:

Anul 2018 – Impozit clădiri = 640 lei   Anul 2019 – Impozit clădiri = 648 lei

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii.

 • Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual şi se  calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
 • Impozitul pe clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 0,2%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri: Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2017 este de 10.000 LEI   Anul 2018: 10.000 lei x 0,2%  = 20 lei impozit pe clădiri de plată. Anul 2019: 10.000 lei x 0.2%  = 20 lei impozit pe clădiri de plată

 • Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează prin aplicarea cotei de 1,01%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri: Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2017 este de 10.000 LEI

Anul 2018

10.000 lei x 1%  = 100 lei impozit pe clădiri de plată

Anul 2019

10.000 lei x 1,01%  = 101 lei impozit pe clădiri de plată

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5% – art.460 alin.6 și 8 din  Legea nr.227/2015.

Valoarea contabilă a clădirii nereevaluată la 31.12.2016 este 10.000 lei

Anul 2018

10.000 lei x 5% = 500 lei

Anul 2019

10.000 lei x 5% = 500 lei

 •  Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.460 alin 1 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
 • Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau defolosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Având în vedere prevederile art.456 alin.2 lit.c și d din Codul fiscal propunem ca să se acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale                          

                                 IMPOZITUL  ŞI TAXA PE TEREN

 Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori aunităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptuluide administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

 • Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local.
 • Impozitul/taxa pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia
 1. a) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulţirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului localitații și a zonei din cadrul ei;
 2. b) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.465 alin.7 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin.6.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe teren:

Pentru terenurile cu construcţii

Zona A

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2018 =262 lei

Impozit 2019= 265 lei

Zona B

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2018 =178 LEI

Impozit 2019 =180 LEI

Zona C

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2018 = 85 LEI

Impozit 2019 = 86 LEI

Pentru un teren intravilan înregistrat în Registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, de exemplu arabil, situat în zona A a oraşului şi având o suprafaţă de 10.000 mp, prezint prin date ipotetice următorul calcul :

Anul 2018

10.000 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate )  = 84 LEI

Anul 2019

10.000 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate ) = 84 LEI

Pentru un teren (arabil) aflat în extravilanul localităţii în suprafaţă de 10.000 mp în zona A:

Anul 2018

50 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. =  115 LEI de plată

 Anul 2019

51 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. =  117 LEI de plată

Având în vedere prevederile art.464 alin.2 lit.d și e din Codul fiscal se va acorda scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.      

IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE TRANSPORT

În cazul unui autoturism Dacia cu capacitate cilindrică de 1289 cm3.

Anul 2018

1289 cm3 / 200 = 7 fracţii

8 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

8 LEI x 7 fracţii  = 56 LEI

Anul 2019

1289 cm3 / 200 = 7 fracţii

8 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

8 LEI x 7 fracţii  = 56 LEI

În cazul unui autoturism  cu capacitate cilindrică de 2950 cm3.

Anul 2018

2950 cm3 / 200 = 15 fracţii

144 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

144 LEI x 15 fracţii  = 2.160 LEI

Anul 2019

2950 cm3 / 200 = 15 fracţii

146 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

146 LEI x 15 fracţii = 2.188 LEI

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 855 ori

Acordă o notă articolului

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.