Rămâi conectat

Administraţie

Căminul Colegiului Tehnic „I. D. Lazarescu” din Cugir va fi reabilitat

cugirinfo.ro

Publicat

în

Autoritatea contractantă, Orașul Cugir doreşte să atribuie un contract de Servicii de proiectare tehnică, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind realizarea investiţiei ”Reabilitare Camin Colegiul I.D. Lazarescu – Cugir”.

Licitația a fost lansată recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și potrivit caietului de sarcini, investiția cuprinde următoarele etape: Etapa I: Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini, documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii ”Reabilitare Camin Colegiul I.D. Lazarescu-Cugir” și etapa II: Asistenta tehnica pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie ”Reabilitare Camin Colegiul I.D. Lazarescu-Cugir”.

Durata contractului de servicii va fi de maxim 90 zile de la emiterea ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor pentru Etapa I. iar pentru Etapa 11-12 luni, în funcție de durata contractului de execuție a lucrărilor.

Proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată si respectiv conform H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar și va asigura informații complete, astfel încât autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet și suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări respective, și fără a se depăși costul lucrării, stabilite în faza de oferta pentru execuția lucrărilor.

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: amplasamentul, topografia, clima și fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe volume, broșuri, capitole; organizarea de șantier, descriere sumară, demolări, devieri de rețele etc.; căile de acces provizorii; sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de șantier și definitive; căile de acces, căile de comunicații etc.; programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție; trasarea lucrărilor; protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; măsurarea lucrărilor; laboratoarele contractantului (ofertantului) și testele care cad în sarcina sa; curățenia în șantier; serviciile sanitare; relațiile dintre contractant (ofertant), consultant și persoana juridică achizitoare (investitor); memoriile tehnice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Valoarea estimată a contractului de prestare a serviciului de proiectare este de 69.590 lei fără TVA.

În aplicarea proceduri de atribuire, autoritatea contractantă a ales criteriul de atribuire: ’’cel mai bun raport calitate-preț”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 mai 2020, ora 15:00.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Stadiul lucrărilor de modernizare la Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” și la Grădinița cu Program Normal „Voinicel”, din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

În cadrul evaluării în teren realizată de primarul Adrian Teban și echipa de proiect din cadrul primăriei, constructorii au dat asigurări că lucrările se vor încheia până la începerea noului an școlar 2024-2025.

Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir – peste 12.000 .000 lei prin proiectul „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir”.

Modernizarea a 3 corpuri, respectiv clădirea liceului, a cabinetelor de specialitate şi sala de sport, care vor beneficia de:

– reabilitarea termică a anvelopantei, reconformarea structurală a șarpantei,
– modernizarea instalațiilor utilitare, finisajelor interioare și exterioare,
– instalații pentru securitatea la incendiu,
– supraveghere video.
–  accesibilizarea clădirii pentru utilizatori cu handicap locomotor etc.
–  eficientizarea energetică
– mobilier și dotări
– sala de sport modernizată cu suprafață nouă, iluminat led, sistem de încălzire, finisaje și grupuri sanitare noi etc

Stadiul actual – 80% realizat – fiind în desfășurare execuția de lucrări.

Grădinița cu Program Normal „Voinicel” prin proiectul „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educaţională pentru învăţământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava” valoare de peste 2.200.000lei.

Clădirea va beneficia de:

–  refacerea învelitorii și a termoizolației existente, înlocuirea hidroizolației, inlocuirea tâmplăriei, a tuturor instalațiilor și a finisajelor din grupurile sanitare etc
–  rampă de acces
–  instalații de protecție împotriva șocurilor electrice, supraveghere video, sistem de ventilare a sălilor etc
–  sistem de iluminat LED și panouri solare
–  trotuarele refacute, cu pante spre exterior, destinate circulației și îndepărtării apelor de construcție.
–  eficientizarea energetică
– mobilier și dotări
– Stadiul actual – 50% realizat, fiind în desfășurare execuția de lucrări.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

De vineri, 1 martie 2024, va fi funcțional noul sistem de taxare a transportului public local din orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria Cugir anunță că începând de vineri, 1 martie 2024, va fi funcțional noul sistem de taxare a transportului public local.

Este un sistem modern, care permite călătorilor să aleagă varianta de abonament sau tichet de călătorii care i se potrivește.  Vă prezentăm mai jos câteva informații importante legate de acest lucru:

În Primărie, la camera 4, se eliberează abonamente nominale pentru:

-persoane cu dizabilități
-beneficiarii legilor speciale
-pensionari
-pentru elevi
-pentru angajații unor firme din oraș.

Categoriile mai sus menționate se vor prezenta în fiecare lună la Primărie, în intervalul care va fi anunțat, pentru prelungirea valabilității cardului de abonament.

De asemenea, se eliberează abonamente nenominale și tichete de călătorie pentru celelalte categorii de călători. Aceștia vor putea să iși reîncarce cardurile primite la Primărie sau la automatele pentru bilete.

– De la automatele de bilete, călătorii pot să își achiziționeze bilete de călătorie (cu una sau două călătorii). Tot la aceste automate se pot achiziționa sau se pot reîncărca abonamentele nenominale, respectiv tichetele cu un număr de călătorii.
– Din autobuze, în acest moment, călătorii nu vor putea să achiziționeze bilete.
– La urcarea în autobuz, fiecare persoană trebuie să își valideze călătoria prin apropierea biletului sau a cardului de echipamentul de validare.
– La automat, un card nou costă 3 lei


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

De marți, 27 februarie 2024, Primăria Cugir a început eliberarea noilor carduri de abonament pentru transportul public local

cugirinfo.ro

Publicat

în

Începând de astăzi, 27 februarie, vor putea fi eliberate noile carduri de abonament pentru transportul public local.

Acestea se vor elibera la sediul Primăriei, camera 4 și se vor putea utiliza din 1 martie 2024.

Noul sistem de abonament este valabil exclusiv pentru autobuzele noi, marca Mercedes-Benz, care deja au intrat în circuitul transportului local.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir